Grudzień 2017

 0    110 Datenblatt    kram1256
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
spruce
Lernen beginnen
świerk
Caucasion
Lernen beginnen
Kałkaz
undercut
Lernen beginnen
podcięcie, wyciąć
reduction in price
Lernen beginnen
obniżka ceny
to respondence to
Lernen beginnen
do odpowiedzi na, w nawiązaniu
attached to product
Lernen beginnen
dołączony do produktu, przytwierdzony
quantity
Lernen beginnen
ilość
amount
Lernen beginnen
ilość sypkich i forsy
particular
Lernen beginnen
szczególny
dealer
Lernen beginnen
dostawca konkretnego produktu
reseller
Lernen beginnen
sprzedawcę komputerów
to approve of sth
Lernen beginnen
zatwierdzić coś, akceptować
disapprove
Lernen beginnen
potępiać, nieakceptować
middlemen
Lernen beginnen
pośrednicy
junk mail/spam
Lernen beginnen
śmieci / spam
cold calls
Lernen beginnen
pierwszy kontakt z klientem
rude
Lernen beginnen
niegrzeczny, arogancki
distribution centre
Lernen beginnen
centrum dystrybucji
wholsalers
Lernen beginnen
hurtownicy
retailers
Lernen beginnen
detaliści
shopping mall
Lernen beginnen
centrum handlowe
shopping centre
Shopping centres are becoming more and more popular.
Lernen beginnen
centrum handlowe
Centra handlowe stają się coraz bardziej popularne.
convenience store
Lernen beginnen
sklep spożywczy
drugstore
Lernen beginnen
apteka
deep discountter
Lernen beginnen
głęboki rabat
department store
Lernen beginnen
dom towarowy
mailshot
Lernen beginnen
mailshot
direct marketing
Lernen beginnen
marketing bezpośredni
fur
Lernen beginnen
futro, jodła
a cone
Lernen beginnen
Stożek, szyszka
injury
Lernen beginnen
uszkodzenie / kontuzja, wypadek
injured
Lernen beginnen
ranny
astonishing
Lernen beginnen
zadziwiający, zdumiewający
terrifying
The brave knight charged at the terrifying dragon.
Lernen beginnen
przerażający
Dzielny rycerz ruszył na przerażającego smoka.
terrify
Lernen beginnen
przerazić
exhausted
Lernen beginnen
wyczerpany
price tag
Lernen beginnen
metka, etykieta z ceną
appeal
The charity has made its annual appeal for donations.
Lernen beginnen
apelacja
Organizacja charytatywna wystosowała coroczny apel o datki.
commune
Lernen beginnen
gmina
interested in
Lernen beginnen
zainteresowany
fascinated with
Lernen beginnen
zafascynowany
bored with
Lernen beginnen
znudzony
endorsement
Lernen beginnen
poparcie, uwierzytelnienie pozycji przez celebrytów
competitions with prizes
Lernen beginnen
konkursy z nagrodami
free sample
Lernen beginnen
darmowa próbka
persuade
Lernen beginnen
namawiać
advertising medium
Lernen beginnen
nośnik reklamy
cross promotion
Lernen beginnen
krzyżowa promocja
free goods or flights
Lernen beginnen
bezpłatne towary lub loty
a remark
Lernen beginnen
uwaga
reject sth
Lernen beginnen
odrzucanie czegoś
to approve of sth
Lernen beginnen
zatwierdzić coś
accept
Lernen beginnen
przyjąć
receive
Lernen beginnen
otrzymać
in habitats
Lernen beginnen
w siedliskach
industries
Lernen beginnen
branże przemysłu
content
The content of this site is not very interesting.
Lernen beginnen
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
internet service provide
Lernen beginnen
dostawa usług internetowych
log on
Lernen beginnen
zaczynaj, logować
log off
Lernen beginnen
odchodzić, wylogować
particular subject
Lernen beginnen
konkretny przedmiot, temat
search engine
Which search engine do you use?
Lernen beginnen
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
e-commerce
Allegro is an example of e-commerce.
Lernen beginnen
e-biznes
Allegro to przykład e-biznesu.
shopping cart
Lernen beginnen
wózek sklepowy
hit page
Lernen beginnen
wejście na strony
bricks-and - mortar
Lernen beginnen
cegły i zaprawy, konkretny sklep fizyczny
cliks-and-mortar
Lernen beginnen
sklep internetowy
e-procurement
Lernen beginnen
e-zamówienia, zakupy
procurement
Lernen beginnen
Zamówień
last mile problem
Lernen beginnen
fizyvzne dostarczenie zakupów z internetu
B2C
Lernen beginnen
busines to consumer
B2B
Lernen beginnen
B2Bbusiness to business
typing an mail address
Lernen beginnen
wpisywanie adresu e-mail
surfing and trying to enter particular webside
Lernen beginnen
surfować i próbować wejść na konkretną stronę
using a search engine
Lernen beginnen
za pomocą wyszukiwarki
how many times a webpages is viewed
Lernen beginnen
ile razy przeglądana jest strona internetowa
Private individuals can rent a car without going through a call centre
Lernen beginnen
Osoby prywatne mogą wypożyczyć samochód bez pośrednictwa call center
call centres
Lernen beginnen
telefoniczne centra obsługi
The city is looking for construction companies to built
Lernen beginnen
Miasto poszukuje firm budowlanych do wybudowania
There are hundreds of pages of specification you can obtain from the city authorities
Lernen beginnen
Istnieją setki stron specyfikacji, które można uzyskać od władz miejskich
companies are getting together
Lernen beginnen
firmy spotykają się
small business can get advice about wages, taxation,
Lernen beginnen
małe firmy mogą uzyskać porady na temat płac, podatków,
wages
Lernen beginnen
wypłaty tygodniowe
Members of the public can buy legal advice from law firms
Lernen beginnen
Członkowie społeczeństwa mogą kupować porady prawne od kancelarii prawnych
It can very convenient
Lernen beginnen
To bardzo wygodne
sales
Lernen beginnen
dział sprzedaży, zawsze w liczbie mnogiej
turnover
Lernen beginnen
obrót
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
Lernen beginnen
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
Lernen beginnen
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
sales forecast
Lernen beginnen
prognoza sprzedaży
I'm relying on
Lernen beginnen
Liczę na to, polegam na
be on sale
Lernen beginnen
być na sprzedaż
a sale
Lernen beginnen
wyprzedaż w jednym sklepie
the sales
Lernen beginnen
wyprzedaże
direct cost
Lernen beginnen
koszty bezpośrednie
fixe cost
Lernen beginnen
koszty stałę
variable
Lernen beginnen
koszty zmienne
general cost
Lernen beginnen
ogólny koszt
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
Lernen beginnen
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
costing
Lernen beginnen
kalkulacja kosztów
gross
Lernen beginnen
brutto
nett
Lernen beginnen
nett
gross margin
Lernen beginnen
marża brutto
figures, statistics showing the amount sold
Lernen beginnen
liczby, statystyki pokazujące sprzedaną kwotę
forecast, sales predicted in a particular period
Lernen beginnen
prognoza, sprzedaż przewidywana w danym okresie
growth, increse in sales
Lernen beginnen
wzrost, wzrost sprzedaży
revenue, money received from sales
Lernen beginnen
dochód, pieniądze uzyskane ze sprzedaży
target, sales aimed for in a particular period
Lernen beginnen
cel, sprzedaż, do której dąży się w danym okresie
turnover,
Lernen beginnen
obrót handlowy, money received from sales
volume, the number of things sold
Lernen beginnen
objętość, liczba sprzedanych rzeczy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.