How does an ant change jobs?

 0    59 Datenblatt    annzii
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
How does an ants change jobs?
Lernen beginnen
W jaki sposób mrówki zmieniają pracę?
benefits of meeting new people
Lernen beginnen
Korzyści ze spotykania nowych ludzi
nest maintenance
Lernen beginnen
utrzymanie gniazda
carry food
Lernen beginnen
nosić jedzenie
care
Lernen beginnen
opiekować się, pielęgnować. dbać
Ant rarely changes its job
Lernen beginnen
Mrówka rzadko zmienia pracę.
things happen
Lernen beginnen
zdarzają się rzeczy
rain damages
Lernen beginnen
deszczowe szkody
find extra food
Lernen beginnen
znaleźć dodatkowe jedzenie
don't have managers
Lernen beginnen
nie ma menedżerów
the queen ant is the biggest ant
Lernen beginnen
Królowa mrówek jest największą z mrówek
She lays eggs
Lernen beginnen
Ona składa jaja.
She never gives orders.
Lernen beginnen
Ona nigdy nie wydaje rozkazów.
Nobody is in charge
Lernen beginnen
Nikt nie jest zły/zarzuca
How do ants know what job to do?
Lernen beginnen
W jaki sposób mrówki wiedzą jaka prace maja wykonywać.
an ant becomes a food worker
Lernen beginnen
mrówka staje się pracownicą od zywnosci
She doesn't need a leader
Lernen beginnen
Ona nie potrzebuje lidera.
The system is very successful.
Lernen beginnen
System ten jest bardzo skuteczny.
Survive for many years.
Lernen beginnen
Przetrwać (przeżyć) wiele lat.
cover the Earth
Lernen beginnen
przykrywać Ziemię
to affect something
Lernen beginnen
wpływać na coś
to employ
Lernen beginnen
zatrudniać
employer
Lernen beginnen
pracodawca, szef, zleceniodawca
demand
Lernen beginnen
popyt
supplay
Lernen beginnen
podaż
supplier
Lernen beginnen
dostawca
advantage, disadvantage
Lernen beginnen
zalety, wady korzyści, dogodności)
work close with somebody
Lernen beginnen
pracować z kimś blisko
to be responsible for
Lernen beginnen
być odpowiedzialnym za
to pay cash
Lernen beginnen
płacić gotówka
debit card
Lernen beginnen
karta debetowa
not secure
Lernen beginnen
niebezpieczna
to work on a project
Lernen beginnen
pracować nad projektem
to lose weight
Lernen beginnen
schudnąć, stracić na wadze
I looking forward to
Lernen beginnen
oczekuję na...
hearing from you
Lernen beginnen
kontakt z Państwem
precious
Lernen beginnen
cenne, wartościowe, kosztowne
to be on a standby
Lernen beginnen
być w stanie gotowości = czuwać
skill
Lernen beginnen
umiejetność
skull
Lernen beginnen
czaszka
other
Lernen beginnen
inny
another
Lernen beginnen
kolejny, jeszcze jeden, dalszy
involve
Lernen beginnen
wymagać, angażować, wciągać, uwikłać
to count
Lernen beginnen
liczyć, polegać, obliczać, naliczać, brać kogoś pod uwagę
square
Lernen beginnen
kwadrat, skwer, plac, czworobok
learn
Lernen beginnen
uczyć się
teach
Lernen beginnen
uczyć kogoś
try
Lernen beginnen
próbować, wybronować, wysilać się
to attend a meeting
Lernen beginnen
brać udział w zebraniu
owner
Lernen beginnen
właściciel, posiadacz
you are having contact with
Lernen beginnen
masz kontakt z
plant
Lernen beginnen
fabryka, roslina
factory
Lernen beginnen
fabryka
delivery date
Lernen beginnen
data dostawy
truck
Lernen beginnen
ciężarówka (lora)
to advise
Lernen beginnen
doradzić, poradzić, pouczać, naprowadzać
we still didn't receive it
Lernen beginnen
nadal (wciąż) nie otrzymaliśmy tego.
thanks in advance for quick answer
Lernen beginnen
z góry dzięki za szybka odpowiedż
in advance
Lernen beginnen
zawczasu z góry

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.