Iwka 9th Jan 2014; 1 hour (3)

 0    46 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
emeryt
Lernen beginnen
retiree
liczny/wiele
Lernen beginnen
numerous
pokonać kogoś
Lernen beginnen
to trump sb
remis
Lernen beginnen
draw/tie
The match ended in a tie.
przez długi czas niezwyciężony
Lernen beginnen
longtime undefeated
na co dzień
Lernen beginnen
on a daily basis
II Wojna Światowa
Lernen beginnen
world war two / the second world war
Edynburg
WYMOWA
Lernen beginnen
Edinburgh
Agebt 007
Lernen beginnen
Agent 007
w jego przedziale wiekowym
Lernen beginnen
in his age bracket
grać na instrumencie muzycznym
Lernen beginnen
to play a musical instrument
położna
Lernen beginnen
midwife
być przebranym za kogoś
Lernen beginnen
to be dressed up as sth / sb
zbić fortunę
Lernen beginnen
to make a fortune
bujna wyobraźnia
Lernen beginnen
vivid imagination
założyć interes
Lernen beginnen
to establish = to set up a business
strach
Lernen beginnen
fear
Moje dzieci boją się ciemności.
Lernen beginnen
My kids are afraid of the dark.
policja
Lernen beginnen
the police
zabić
Lernen beginnen
to kill
ona bała się powiedzieć mu prawdę
Lernen beginnen
She was afraid to tell him the truth
to be afraid TO do sth
powiedzieć prawdę
Lernen beginnen
to tell the truth
obawiać się (o coś/o kogoś)
Lernen beginnen
to be afraid for somebody/something
przestraszony
Lernen beginnen
petrified
I'm petrified of spiders.
Zawsze bałam się psów.
Lernen beginnen
I've always been scared of dogs.
zesztywniały ze strachu
Lernen beginnen
scared stiff/scared to death/scared out of your wits
I was scared stiff at the thought of making a speech.
Ona boi się wysokości.
Lernen beginnen
Sid is terrified of heights.
Pracuję w tym wysokim budynku.
Lernen beginnen
I work in this TALL building.
obawiać się czegoś
Lernen beginnen
to fear sth
The verb to fear is used mainly in literature or newspapers, and not usually in speech• She feared that he would not be found alive.• Fearing more riots, the government made concessions.
przerażający / przerażony
Lernen beginnen
frightening/frightened
szczotkować/myć zęby
Lernen beginnen
to brush / to clean your teeth
myć twarz/ręce
Lernen beginnen
to wash your face / hands
zmywać naczynia
Lernen beginnen
to wash / to do the dishes
zmywarka
Lernen beginnen
dishwasher
przekroczyć Atlantyk
Lernen beginnen
to cross THE Atlantic Ocean
oceans / seas / rivers
Morze Bałtyckie
Lernen beginnen
THE Baltic Sea
Morze Śródziemne
Lernen beginnen
THE Mediterranean Sea
Ocean Spokojny
Lernen beginnen
THE Pacific Ocean
pięcioletnia dziewczynka
Lernen beginnen
five-year-old girl
NEVER: five-years-old girl
Mam pytanie dotyczące naszego jutrzejszego spotkania.
Lernen beginnen
I have a question regarding our tomorrow's meeting.
wszystko dobre, co się dobrze kończy
Lernen beginnen
all’s well that ends well
piłka nożna (AmE)
Lernen beginnen
soccer
mistrzowie świata
Lernen beginnen
world champions
Związek Radziecki
Lernen beginnen
the Soviet Union
jemioła
Lernen beginnen
mistletoe
proszę usiądź
Lernen beginnen
take a seat, please

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.