Język angielski w gabinecie stomatologicznym strona 7, 8, 9

 0    77 Datenblatt    ewaostrowska2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
szukam...
Lernen beginnen
I am looking for...
szczoteczka do zębów
Lernen beginnen
toothbrush
pasta do zębów
Lernen beginnen
toothpaste
początkowy etap
Lernen beginnen
initial stage
rozumiem
Lernen beginnen
I see
w takim razie
Lernen beginnen
in this case
średnie włosie
Lernen beginnen
medium bristles
zaokrąglone końcówki
Lernen beginnen
rounded ends
zawierać
Lernen beginnen
contain (to)
zioła
Lernen beginnen
herbs
wzmacniać dziąsła
Lernen beginnen
strengthen gums (to)
hamować/ powstrzymywać zapalenie
Lernen beginnen
inhibit inflammation (to)
krwawienie z dziąseł
Lernen beginnen
gum bleeding
zmniejszać płytkę nazębną
Lernen beginnen
reduce plaque (to)
dwa razy dziennie
Lernen beginnen
twice a day
po każdym posiłku
Lernen beginnen
after every meal
Coś jeszcze?
Lernen beginnen
Anything else?
szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych
Lernen beginnen
interdental brushes
wykałaczki
Lernen beginnen
toothpicks
nić dentystyczna
Lernen beginnen
dental floss
odpowiednie
Lernen beginnen
suitable
broszury
Lernen beginnen
brochures
techniki szczotkowania zębów
Lernen beginnen
brushing tooth techniques
podrażnić dziąsła
Lernen beginnen
irritate gums (to)
ranić dziąsła
Lernen beginnen
injure gums (to)
wodorowęglan sodu
Lernen beginnen
sodium bicarbonate
higiena jamy ustnej
Lernen beginnen
oral hygiene
W czym mogę pomóc?
Lernen beginnen
How can I help you?
Wracam własnie z wizyty kontrolnej
Lernen beginnen
I'm on my way from dental check-up
usunąć resztki jedzenia
Lernen beginnen
remove food debris (to)
Gorąco polecam...
Lernen beginnen
I highly recommend...
zapobiegać dalszym uszkodzeniom
Lernen beginnen
prevent further damage (to)
Ile płacę?
Lernen beginnen
How much is it?
Czy mogę zapłacić kartą?
Lernen beginnen
Can I pay by card?
Proszę wprowadzić pin
Lernen beginnen
Enter your pin number, please
Oto Pana paragon
Lernen beginnen
Here's your receipt
Proszę bardzo (jako reakcja na "dziękuję")
Lernen beginnen
You're welcome
Miłego dnia
Lernen beginnen
Have a nice day
z tyły, za
Lernen beginnen
behind
zakręt
Lernen beginnen
bend
przez, na drugą stronę
Lernen beginnen
cross
skrzyżowanie
Lernen beginnen
crossroads
w dół
Lernen beginnen
down
rozwidlenie drogi
Lernen beginnen
fork
zawrócić
Lernen beginnen
go back
minąć, przejść obok
Lernen beginnen
go past
z przodu, przed
Lernen beginnen
in front of
do
Lernen beginnen
into
wzdłuż
Lernen beginnen
long
naprzeciwko
Lernen beginnen
opposite
ponad, nad
Lernen beginnen
over
za rogiem
Lernen beginnen
round the corner
rondo
Lernen beginnen
roundabout
skrzyżowanie (w kształcie T)
Lernen beginnen
T-junction
przez
Lernen beginnen
through
w kierunku
Lernen beginnen
towards
sygnalizacja świetlna
Lernen beginnen
traffic lights
pod
Lernen beginnen
under
Przepraszam, czy mógłbyś mi powoedzieć, jak dojśc do najbliższego gabinetu stomatologicznego?
Lernen beginnen
Excuse me, could you tell me the way to the nearest dental office, please?
Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest szpital św. Andrzeja?
Lernen beginnen
Excuse me, could you tell me where the St. Andrew's Hospital is?
Przeprasza, próbuję znaleźć katedrę
Lernen beginnen
Excuse me, I'm trying to find the cathedral
Jak mogę dostać się do centrum?
Lernen beginnen
How can I get to the centre?
Zastanawiam się jak dotrzeć do kliniki dentystycznej
Lernen beginnen
I am wondering how to get to the Dental Clinic
Idź/Jedź/Kieruj się prosto, aż zobaczysz kościół/ aż dotrzesz do kościoła
Lernen beginnen
Walk / Drive / Go straight on until you see / reach the church
Skręć w lewo na światłach
Lernen beginnen
Turn left at the traffic lights
Przejdź przez drogę na przejściu dla pieszych
Lernen beginnen
Cross the streat at the zebra crossing
Wjedź w/ to jest drugi skręt po lewej
Lernen beginnen
Take / It is the second turning on your left
Skręć w lewo na rondzie i wjedź i drugą uliczkę po prawej
Lernen beginnen
Turn left at the roundabout and it is the second road on your right
Wsiądź do autobusu nr 23 i wysiądź na siódmym przystanku
Lernen beginnen
Take number 23 bus and get off at the seventh bus stop
Przesiądź się pod hotelem Hilton i wsiądź do tramwaju numer 15
Lernen beginnen
Change at the Hilton Hotel and take a number 15 tram
To jest 5 minut stąd pieszo/autobuesem/samochodem
Lernen beginnen
It is 5 minutes from here on foot / by bus /by car
Bank będzie dokladnie przed Tobą/po lewej
Lernen beginnen
The bank is right in front of you/ on your left
Poczta jest naprzeciwko kościoła/obok basenu
Lernen beginnen
The post office is opposite the church / next to the swimmig pool
Idź prosto przed siebie przez... jardów/metrów/minut
Lernen beginnen
Go straight ahead for ... yards / meters / minutes
Wjedź w pierwszą/ druga/ itd... po prawej
Lernen beginnen
Take the first / second / etc ... on the right/ left
Skręć w prawo/lewo przy... Bedzie po Twojej prawej/lewej
Lernen beginnen
Turn right / left at ... It is on your right / left
Nie możesz nie trafić
Lernen beginnen
You can not miss it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.