Kamile 7th Nov 2016 #10

 0    50 Datenblatt    engonskype
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Słuchaj mnie.
Lernen beginnen
Listen to me.
Codziennie słucham muzyki.
Lernen beginnen
Every day I listen TO music.
Czy ty słuchasz muzyki codziennie?
Lernen beginnen
Do you listen to music every day?
Ona nie słucha muzyki codziennie.
Lernen beginnen
She doesn't listen to music every day.
Czy ona słucha muzyki codziennie?
Lernen beginnen
Does she listen to music every day?
Czy lubisz muzyki?
.
Lernen beginnen
Do you like listening to music?
Does she like listening to music?
Ja słucham muzyki teraz.
Lernen beginnen
I'm listening to music now.
Ja nie słucham muzyki teraz.
Lernen beginnen
I'm not listening to music now.
On nie gotuje teraz.
Lernen beginnen
She is not (isn't) cooking now.
Nie lubię grać w piłkę nożną, ale lubię oglądać.
Lernen beginnen
I don't like playing football BUT I like watching it.
Kocham uczyć się angielskiego.
Lernen beginnen
I love learning English.
Lubię oglądać tv.
Lernen beginnen
I enjoy watching tv.
oglądać tv
Lernen beginnen
to watch tv
oglądać film
Lernen beginnen
to watch a film
Nienawidzę uczyć się matematyki.
Lernen beginnen
I hate learning maths.
zasnąć
Lernen beginnen
to fall asleep
Nie zaśniesz dzisiaj.
Lernen beginnen
I will not fall aseel tonight.
Poszliśmy z kuzynem do kina.
Lernen beginnen
My cousin and I went to the cinema.
My parents and I went to the pool.
Lernen beginnen
My parents and I went to the pool.
Przeczytałyśmy z przyjaciółką tę książkę.
Lernen beginnen
My friend and I read /red/ this book.
Nie znam tytułu po angielsku.
Lernen beginnen
I din't know the title in English.
To zaczęło się po południu.
Lernen beginnen
It started in the afternoon.
To była komedia.
Lernen beginnen
It was a comedy.
Podobał mi się ten film.
Lernen beginnen
I enjoyed this film./ I liked this film.
Białoruś
Lernen beginnen
Belarus
całkiem sławny
Lernen beginnen
quite famous
Czy podobał ci się koncert?
Lernen beginnen
Did you like the concert?
On trwał godzinę.
Lernen beginnen
It lasted one hour.
On trwał więcej niż dwie godziny.
Lernen beginnen
I lasted more than 2 hours.
niż
Lernen beginnen
than
Ona jest grubsza od ciebie.
Lernen beginnen
She's fatter than you.
Chwilka, pomyślę.
Lernen beginnen
Just a sec, let me think.
Poszłam na koncert z przyjaciółmi.
Lernen beginnen
I went TO the concert with my friends.
I went TO a birthday party.
Lernen beginnen
I went IS a birthday party.
czyj / czyje?
Lernen beginnen
WHOSE
twojej mamy
Lernen beginnen
your mum's
Nie wiem jak to powiedzieć po angielsku.
Lernen beginnen
I don't know how to say it in English.
odebrać telefon
Lernen beginnen
to pick up the phone
Czy mogę odebrać (telefon)?
Lernen beginnen
Can I pick it up?
Cześć Ula (na początku maila, listu)
Lernen beginnen
Hi Ula, / Hello Ula, / Dear Ula,
przecinek
Lernen beginnen
comma
wielka litera
Lernen beginnen
capital letter
Co słychać?
Lernen beginnen
How are you? / How are you doing? / How is it going (informal)
Co słychać? Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku.
Lernen beginnen
How are you doing? I hope you're well.
odpowiedzieć na czyjś list
Lernen beginnen
to reply TO sb's letter / to answer sb's letter
Dziękuję za list /maila / wiadomość.
Lernen beginnen
Thank you for your letter / email / message.
Przepraszam, że nie odpisałam wcześniej.
Lernen beginnen
I'm sorry I didn't write back earlier.
Czekam na twoją odpowiedź. (zakończenie listu / maila)
Lernen beginnen
I hope to hear from you soon. / I look forward to your reply. (formal)
Pozdrwiania
> formal
Lernen beginnen
Kind rargards, / Regards, / Best wishes,
Pozdrowienia
Lernen beginnen
Lots of love, / Hugs, / Hugs and kisses, (informal)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.