kartkówka unit 1-2

 0    99 Datenblatt    aniaolszanka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
telewizja kablowa
Lernen beginnen
cable TV
przyłączać się
Lernen beginnen
join
film dokumentalny
Lernen beginnen
documentary
kreskówka
Lernen beginnen
cartoon
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twoją książkę?
Lernen beginnen
borrow
Can I borrow your book?
znudzony
Lernen beginnen
bored
trenować
Lernen beginnen
train
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
Lernen beginnen
channel
Venice is known as the City of Canals.
opuszczać
Pominąłem ten punkt, bo nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić.
Lernen beginnen
leave, miss
I left this point out, because I didn't know how to deal with it.
oprócz
Nie chcę niczego oprócz jabłek.
Lernen beginnen
except
I don't want anything besides apples.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
Lernen beginnen
forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
zwierzę
Lernen beginnen
animal
zostawiać
Lernen beginnen
leave
pewnego rodzaju
Nie lubię sytuacji tego rodzaju.
Lernen beginnen
kind of
I don't like this kind of situations.
na przykład
Lernen beginnen
for example
rożny
Lernen beginnen
different
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
Lernen beginnen
difficult
This new game is too difficult for me.
przygotowania
Który kraj w Europie jest najmniejszy?
Lernen beginnen
arrangement
Which is the smallest country in Europe?
kończyć się
Skończ swoje zadanie i idź do domu.
Lernen beginnen
finish
Finish your task and go home.
milioner
Lernen beginnen
millionaire
opera mydlana
Kostka mydła jest tańsza, niż żel pod prysznic.
Lernen beginnen
soap opera
A bar of soap is cheaper than shower gel.
telewizja satelitarna
Lernen beginnen
satellite TV
test
Boję się, że nie zaliczę testu.
Lernen beginnen
test
I fear that I'm going to fail the test.
kaseta, taśma
Lernen beginnen
tape
krzyczeć
Lernen beginnen
shout
dwa razy (w tygodniu)
Lernen beginnen
twice (a week)
główny
To główny powód, dla którego Cię zostawiłem.
Lernen beginnen
main
This is the chief reason why I left you.
często
Często tu przychodzisz?
Lernen beginnen
often
Do you come here often?
odbierać
Lernen beginnen
receive
drużyna
Lernen beginnen
team
zwykle, zazwyczaj
Lernen beginnen
usually
odwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
visit
Tomorrow we will visit the old town.
nagrywać
Lernen beginnen
record
przynajmniej
Lernen beginnen
least
wiadomości
Oglądałeś wiadomości?
Lernen beginnen
news
Have you watched the news?
pytanie
Mam pytanie.
Lernen beginnen
question
I've got a question.
zmartwiony
Lernen beginnen
worried
następny / kolejny
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
Lernen beginnen
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
pokazywać
Lernen beginnen
show
pozostawać
Jeżeli wniosek zostanie przyjęty otrzymasz kartę pobytu.
Lernen beginnen
stay
If the application is accepted, you will be issued with a residence card.
oglądać
Prom odpływa co godzinę.
Lernen beginnen
watch
The ferry departs every hour.
zwiedzanie
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
sightseeing
Tomorrow we will visit the old town.
krajobraz wiejski
Lernen beginnen
countryside
pocztówka
Lernen beginnen
postcard
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
Lernen beginnen
luggage
Where did you leave your luggage?
turysta
Zamierzamy spróbować zachęcić turystów żeby przyjechali tu latem.
Lernen beginnen
tourist
We're going to try to get hikers to come here in the summer.
namiot
Pogoda była paskudna, więc spędziliśmy większość czasu w namiocie.
Lernen beginnen
tent
The weather was ghastly so we spent most of the time in our tent.
żeglowanie
Lernen beginnen
sailing
tunel
Lernen beginnen
tunnel
badać
Będziemy musieli zbadać te sprawę dokładnie.
Lernen beginnen
explore
We'll have to examine the matter carefully.
relacjonować
Lernen beginnen
report
furgonetka
Biała furgonetka została sprzedana za grosze.
Lernen beginnen
van
The white van has been sold for peanuts.
przeprawiać się na drugą stronę
Lernen beginnen
cross
obóz
Lernen beginnen
camp
ciemność
Dlaczego jest tu tak ciemno?
Lernen beginnen
dark
Why is it so dark here?
niemądry
Lernen beginnen
silly
niezwykły
Lernen beginnen
unusual
podróżować
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
Lernen beginnen
travel
Last year they went on a train voyage across China.
dzielić z kimś pokój
On posiada 30% udziałów w firmie.
Lernen beginnen
share
He has a 30 percent stake in the company.
jeździć
Lernen beginnen
ride
miasto
Pochodzę z małego miasteczka w stanie Indiana.
Lernen beginnen
town
I come from a little town in Indiana.
martwić się o
Lernen beginnen
worry about
Torba
Lernen beginnen
Bag
reklama
Lernen beginnen
advertisement
zawsze
Lernen beginnen
always
w tym momencie
Lernen beginnen
at the moment
wspaniale,świetnie
Lernen beginnen
brilliant
kraj
Lernen beginnen
country
ulubiony
Lernen beginnen
favourite
film
Lernen beginnen
film
trening piłki nożnej,
Lernen beginnen
football training
okropny
Lernen beginnen
horrible
pomysł
Lernen beginnen
idea
wyglądać przez okno
Lernen beginnen
look out of the window
nigdy
Lernen beginnen
never
ojej
Lernen beginnen
Oh dear
program
Lernen beginnen
programme
teleturniej
Lernen beginnen
quiz
potem
Lernen beginnen
then
używać
Lernen beginnen
use
chcieć
Lernen beginnen
want
co grają?
Lernen beginnen
whats on?
trochę
Lernen beginnen
a bit
ponieważ
Lernen beginnen
because
pole namiotowe
Lernen beginnen
campsite
nieść
Lernen beginnen
carry
łapać
Lernen beginnen
to catch
osioł
Lernen beginnen
donkey
prom
Lernen beginnen
a ferry
mam taką nadzieję
Lernen beginnen
I hope so
francja
Lernen beginnen
France
reporter
Lernen beginnen
reporter
odpoczynek
Lernen beginnen
rest
wysyłać
Lernen beginnen
send
spać
Lernen beginnen
sleep
brać
Lernen beginnen
take
zgadza się
Lernen beginnen
thats right
rzecz
Lernen beginnen
a thing
przez
Lernen beginnen
through

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.