kolos angielski 6-8

 0    269 Datenblatt    okowalska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pęknięcie
Lernen beginnen
crack
uraz
Lernen beginnen
trauma
kątowe ustawienie odłamków
Lernen beginnen
angulation
przemieszczenie
Lernen beginnen
displacement
bolesność dotykowa
Lernen beginnen
tenderness
wybroczyna, krwawe podbiegnięcie
Lernen beginnen
echymosis
nastawienie złamania otwartego
Lernen beginnen
open reduction
metalowe elementy do łączenia złamanych odłamków kości
Lernen beginnen
surgical hardware
drut
Lernen beginnen
wire
gwóźdź
Lernen beginnen
pin
śruba
Lernen beginnen
screw
płytka
Lernen beginnen
plate
stabilizator zewnętrzny
Lernen beginnen
External fixator
szyna
Lernen beginnen
splint
opatrunek unieruchamiający
Lernen beginnen
cast
gips
Lernen beginnen
plaster
włókno szklane
Lernen beginnen
fiberglass
temblak
Lernen beginnen
sling
goić się
Lernen beginnen
heal
zboczyć, odbiec
Lernen beginnen
to deviate
powiązany
Lernen beginnen
associated
złamanie zamknięte
Lernen beginnen
closed/simple fracture
złamanie otwarte
Lernen beginnen
open/compound fracture
trzeszczenie (złamanej kości)
Lernen beginnen
crepitus
wzrost / przyrost
Lernen beginnen
increase
chwyt, ucisk
Lernen beginnen
grip
utrwalenie, przytwierdzenie
Lernen beginnen
fixation
sprzęt, wyposażenie
Lernen beginnen
hardware
unieruchomić
Lernen beginnen
to immobilize
złamanie patologiczne
Lernen beginnen
pathological fracture
Fracture caused by underlying disease which has weakened the bones
złamanie Collesa
Lernen beginnen
Colles' fracture
A creak in the radius, usually caused by a fall onto the outstretched hand
wielokrotne złamania
Lernen beginnen
multiple fracture
More than one break in the same bone
zupełne złamanie
Lernen beginnen
complete fracture
złamanie otwarte
Lernen beginnen
compound fracture
broken bone breaks through the skin and is visible on the surface
złamanie poprzeczne
Lernen beginnen
transverse fracture
the bone is broken straight across
ukośne złamanie
Lernen beginnen
oblique fracture
the bone is broken a tan angle
spiralne złamanie
Lernen beginnen
spiral fracture
fracture going round and down the lenght of the bone
złamanie wewnątrzstawowe
Lernen beginnen
antra-articular fracture
fracture which involves the bones of the joint
złamanie wieloodłamkowe
Lernen beginnen
comminuted fracture
the bone is broken into many pieces
złamanie niezupełne
Lernen beginnen
incomplete (greenstick) fracture
partial crack and a bend in the bone, the fracture does not extend through the wigth of the shaft
złamanie kompresyjne
Lernen beginnen
compression fracture
due to hyperflexion of the spine usually occurs in the lumbar region
złamanie zewnątrzstawowe
Lernen beginnen
extra-articular fracture
fracture near a joint, but not involving the bones which form it
Złamanie z przemieszczeniem
Lernen beginnen
displaced fracture
the fractured bone are not properly aligned
dotyczyć
Lernen beginnen
involve
wyrównać, ustawić
Lernen beginnen
align
podtrzymać
Lernen beginnen
prop up
poruszać palcami
Lernen beginnen
wiggle (wriggle)
elewacja, podniesienie, wzniesienie, dźwignięcie
Lernen beginnen
elevation
poduszka
Lernen beginnen
cushion
naprzemiennie
Lernen beginnen
alternate
uniknąć
Lernen beginnen
avoid
avoid stiffness
zwalczać
Lernen beginnen
combat
combat the stiffness or combat the swelling
zapobiec
Lernen beginnen
prevent
to prevent stiffness
zmniejszyć obrzęk
Lernen beginnen
to reduce swelling
utrzymać obrzęk na niskim poziomie
Lernen beginnen
keep down swelling
pomóc krwi spłynąć z kończyny
Lernen beginnen
help the blood to drain from the limb
pomoc w spłynięciu płynu w dół
Lernen beginnen
help fluid drain downhill
pomoc, wsparcie
Lernen beginnen
aid
kilka
Lernen beginnen
several
jakikolwiek
Lernen beginnen
altough
osłabiony
Lernen beginnen
impaired
obłożnie chory, przykuty do łóżka
Lernen beginnen
bedridden patient
odbudowany
Lernen beginnen
restored
skurcz
Lernen beginnen
contraction
nadwyrężać, prężyć, wytężać
Lernen beginnen
strain
przeciążone
Lernen beginnen
overstretched
an overstretched muscle, ligament or tendon
nagły
Lernen beginnen
sudden
intensywny
Lernen beginnen
strenuous
strenuous movements
podnoszenie ciężarów
Lernen beginnen
heavy lifting
siniaki
Lernen beginnen
bruising
utrata funkcji
Lernen beginnen
loss of function
utrata siły
Lernen beginnen
loss of strenght
bolesny skurcz mięśni
Lernen beginnen
painful muscle spasm
niesteroidowe leki przeciwzapalne
Lernen beginnen
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDSs)
zwichnięcie
Lernen beginnen
sprain
A forcible twisting of a joint with severe stretching or tearing pain of the ligaments
mocny
Lernen beginnen
forcible
ostry, przenikliwy (o bólu)
Lernen beginnen
severe
rozdzierający ból
Lernen beginnen
tearing pain
nadmierne wyprostowany
Lernen beginnen
overextend
trzaskający dźwięk
Lernen beginnen
popping sound
przemieszczenie
Lernen beginnen
dislocation
A complete separation of the bones that articulate to form a joint
złamanie przeciążeniowe
Lernen beginnen
stress fracture
nieswoiste bóle podudzi
Lernen beginnen
shin splint
Zapalenie ścięgna Achillesa
Lernen beginnen
Achilles tendinitis/ Achilles tendiopathy
Kolano biegacza (zespół rzepkowo-udowy)
Lernen beginnen
Runner's knee
patello/femoral stress syndrome
łokieć tenisisty
Lernen beginnen
tennis elbow
łokieć golfisty
Lernen beginnen
golfer's elbow
zapalenie ścięgien mięśni stożka rotatorów
Lernen beginnen
rotator cuff tendinitis
kończyna
Lernen beginnen
extremity
szurać
Lernen beginnen
to shuffle
powłóczyć nogami
Lernen beginnen
to walk by dragging one's feet
utykać, chodzić bezwładnie
Lernen beginnen
to limp, to walk with a limp, to have a limp
one foot or leg moves less well than the other
oszczędzać jedną nogę
Lernen beginnen
to favour one's leg
to treat an injured limb gently, without putting full weight on it
kaczkowaty, kołyszący chód
Lernen beginnen
to waddle, a waddling gait
to walk swinging from one side to the other, like a duck
chwiejny krok, zataczać się
Lernen beginnen
to stragger, walk with a stragger
to walk unsteadily and with freat difficulty, almost falling
Kule łokciowe
Lernen beginnen
elbow crutches
kule do paszek
Lernen beginnen
full-lenght crutches
balkonik
Lernen beginnen
walker
walking frame, Zimmer frame
balkonik na kółkach
Lernen beginnen
walker with wheels
laska
Lernen beginnen
walker stick
a cane
laska z czworobokiem podparcia
Lernen beginnen
quad cane
A footed cane
poręcze równoległe do ćwiczeń
Lernen beginnen
parallel bars
powierzchnia pozioma, płaska
Lernen beginnen
level surface
wchodzić na krawężnik, lekkie podwyższenie
Lernen beginnen
to step over curbs
koniuszek palców u stopy
Lernen beginnen
the tip of toes
Standing up on the uninjured leg, only touching the tips of toes of the injured leg on the floor
stopniowy początek
Lernen beginnen
gradual onset
zagęszczony
Lernen beginnen
thickened
zagęścić, pogrubić
Lernen beginnen
to thicken
zaczerwienić się
Lernen beginnen
reddened
czuły
Lernen beginnen
tender
guz, gula
Lernen beginnen
lump
guzki, węzły, zgrubienia
Lernen beginnen
nodules
chód
Lernen beginnen
gait
nagły
Lernen beginnen
sudden
obwodzenie
Lernen beginnen
circumduction
zgięta ręka
Lernen beginnen
flexed hand
szeroki, obszerny
Lernen beginnen
broad
hemiplegiczny chód
Lernen beginnen
hemiplegic gait
circumduction, flexed hand, stiff legs, foot drop
Chód Parkinsona
Lernen beginnen
Parkinson gait
universal flexion, small steps
chód ataksji (móżdżkowy)
Lernen beginnen
ataxic (cerebellar) gait
broad stand, wide staggering
mocno chwiejny krok
Lernen beginnen
wide staggering
diplegiczny chód
Lernen beginnen
diplegic gait
walking on tiptoes, flexed arm, adduction, scissoring
kaczkowaty chód
Lernen beginnen
waddling gait
drop in the pelvis and compensaiting for it
neuropatyczny chód
Lernen beginnen
neuropathic gait
lifting the legs high, foot drop
pląsawiczy chód
Lernen beginnen
choreiform gait
involuntary movements
tupoczący chód
Lernen beginnen
stamping gait
feeling the ground as if in the dark, lifting the legs high up
Czy kiedykolwiek miałeś jakieś poważne kontuzje?
Lernen beginnen
Have you ever had any serious injures?
PRESENT PERFECT - żeby ustalić czy takie wydarzenie wgl miało miejsce
Jak długo masz te skurcze nóg?
Lernen beginnen
How long have you been having those legs cramps?
PRESENT PERFECT CONT. - coś się wydarzyło i nie skończyło
Jak długo trwała Twoja terapia?
Lernen beginnen
How long did your therapy lasts?
PAST SIMPLE - kiedyś coś było i więcej informacji o tym
częściowo
Lernen beginnen
partially
niekompletnie
Lernen beginnen
incompletely
to a limited degree
częściowo
Lernen beginnen
partly
ciężkość
Lernen beginnen
severity
przekroczone
Lernen beginnen
exceeded
skrajny
Lernen beginnen
extreme
najwyższy / najwyższa
Lernen beginnen
supreme
rana
Lernen beginnen
wound
szpik kostny
Lernen beginnen
marrow
rdzeń
Lernen beginnen
core
nastawienie
Lernen beginnen
repositione
limit fizyczny
Lernen beginnen
phisical limit
miejsce
Lernen beginnen
site
strona
Lernen beginnen
side
rozmiar
Lernen beginnen
extent
otaczający
Lernen beginnen
surrounding
naprzemiennie
Lernen beginnen
alternate
pacjent chodzący
pacjent ambulatoryjny
Lernen beginnen
ambulant/ambulatory patient
brak zrośnięcia kości
Lernen beginnen
non-union
brak zrośnięcia kości
Lernen beginnen
non-union
czas trwania
Lernen beginnen
duration
objaw przedmiotowy
Lernen beginnen
sign
objaw podmiotowy
Lernen beginnen
symptom
konający, pełen bólu, cierpienia
Lernen beginnen
agonised
cierpienie
Lernen beginnen
suffering
niepokój
Lernen beginnen
anxiety
sporadycznie
Lernen beginnen
on and off
nawrót bólu, reaktywacja choroby
Lernen beginnen
flare-up
ból przełomowy
Lernen beginnen
breakthrough pain
nocyceptywne
Lernen beginnen
nociceptive
nadwrażliwość
Lernen beginnen
hypersensitivity
spotęgowanie
Lernen beginnen
exaggeration
szerzyć, rozpraszać
Lernen beginnen
diffuse
ostry ból, ukłucie
Lernen beginnen
Sharp pain
tępy ból
Lernen beginnen
dull pain
rozproszony
Lernen beginnen
diffuse
widespread in the body, not localized
niezbyt ostry
Lernen beginnen
aching
not very acute
zmienny ból
Lernen beginnen
schifting pain
moves from one area to another
stały, ciągły ból
Lernen beginnen
steady pain
ból tętniący, pulsujący
Lernen beginnen
throbbing pain
kłujący ból
Lernen beginnen
piercing pain
przeszywający, szybki ból
Lernen beginnen
darting pain
kłujący ból
Lernen beginnen
stabbing pain
mrowienie
Lernen beginnen
tingling
stały ból
Lernen beginnen
constant pain
przerywany ból
Lernen beginnen
intermittent pain
occuring at intervals, off and on
łagodne bóle
Lernen beginnen
mild pain
ostry, przenikliwy (o bólu)
Lernen beginnen
severe
nieznośny, rozpaczliwy ból
Lernen beginnen
excruciating pain
extremely painful
ostry ból
Lernen beginnen
acute pain
przewlekły
Lernen beginnen
chronic
lasting for a long time
palący ból
Lernen beginnen
burning pain
fantomowy ból kończyn
Lernen beginnen
phantom limb pain
ból kończyny amputowanej
Ból nocyceptywny
Lernen beginnen
nociceptive pain
caused by injury or demage to body tissues
ból neuropatyczny
Lernen beginnen
neuropathic pain
such a sciatica, caused by any disease of the nerves, spinal cord or brain
bóle psychogenne
Lernen beginnen
psychogenic pain
related to psychological problem
zajmujący, trzymający w napięciu ból
Lernen beginnen
gripping pain
ból przeszywający
Lernen beginnen
lancinating pain
nawracający ból
Lernen beginnen
recurrent pain
ból powodujący skurcz
Lernen beginnen
cramping pain
uogólniony ból
Lernen beginnen
generalized pain
sporadyczny ból
Lernen beginnen
sporadic pain
ból nie do zniesienia
Lernen beginnen
unbearable pain
miażdżący ból
Lernen beginnen
crushing pain
utrzymujący się ból
Lernen beginnen
persistent pain
rozdzierający ból
Lernen beginnen
gnawing pain
ból napadowy
Lernen beginnen
paroxysmal pain
ból przeniesiony
Lernen beginnen
referred
wędrowny ból
Lernen beginnen
transient pain
ból spazmatyczny
Lernen beginnen
spasmodic pain
wyniszczający, osłabiający ból
Lernen beginnen
debilitating pain
subiektywny objaw
Lernen beginnen
subjective symptom
Is pain a subjective symptom or an objective sign? A subjective symptom.
przebieg
Lernen beginnen
course
bóle stawów
Lernen beginnen
arthralgia
severe pain in a joint
rwa ramienna
Lernen beginnen
brachialgia
arm pain, including radiating pain from the shoulder or upper arm and difficulty moving the affected area
kauzalgia, piekący ból
Lernen beginnen
causalgia
burning pain in a limb caused by nerve demage
ból mięśniowy
Lernen beginnen
myalgia
muscular pain
ból nerwowy
Lernen beginnen
neuralgia
severe pain along the course of nerves
ból kości
Lernen beginnen
ostealgia
ból wielomięśniowy
Lernen beginnen
polymyalgia
pain in several muscle groups
ból ścięgna
Lernen beginnen
tenalgia
bolący, bolesny, obolały
Lernen beginnen
sore
tabletka przeciwbólowa
Lernen beginnen
painkiller
złagodzić ból
Lernen beginnen
relieve the pain
złagodzić ból
Lernen beginnen
relieve the pain
nie-ambulatoryjny pacjent
Lernen beginnen
non-ambulant patient
a bed-ridden patient
radzić sobie z bólem
Lernen beginnen
to manage the pain
radzić sobie z bólem
Lernen beginnen
to deal with the pain
oceniać, określić ból
Lernen beginnen
to asses pain
ocena bólu
Lernen beginnen
pain assessment
rozprzestrzeniać się
Lernen beginnen
spread
dull
PODAJ PRZECIWIEŃSTWO
Lernen beginnen
sharp/acute
chronic
PODAJ PRZECIWIEŃSTWO
Lernen beginnen
acute
intermittent
PODAJ PRZECIWIEŃSTWO
Lernen beginnen
constant
throbbing
PODAJ PRZECIWIEŃSTWO
Lernen beginnen
steady
excruciating
PODAJ PRZECIWIEŃSTWO
Lernen beginnen
mild
czas trwania
Lernen beginnen
duration
kolidować
Lernen beginnen
interfere
doświadczać
Lernen beginnen
experiencing
czynnik łagodzący
Lernen beginnen
alleviating factor
czynnik prowokacyjny
Lernen beginnen
provocative factor
skrzypiące stawy
Lernen beginnen
creaky joint
utrzymać
Lernen beginnen
maintain
ponownie oceniać
Lernen beginnen
reasses
tempo
Lernen beginnen
pace
ustawiać na nowo, przywracać
Lernen beginnen
reestabilish
wyznaczać sobie tempo
Lernen beginnen
pace yourself/onself
mimo wszystko (bez względu na...)
Lernen beginnen
regardless
zapewniać, dostarczać
Lernen beginnen
provide
sieć nerwów przekazująca sobie informacje, ścieżka
Lernen beginnen
pathway
źródło
Lernen beginnen
source
zablokowanie, niedrożność
Lernen beginnen
blockage
mięsień sercowy
Lernen beginnen
myocardium
the cardiac muscle
wsierdzie
Lernen beginnen
endocardium
the lining of the heart cavity
osierdzie
Lernen beginnen
pericardium
the membrane surrounding the heart
przedsionek
Lernen beginnen
atrium
either of the upper chambers of the heart
komora serca
Lernen beginnen
ventricle
either of the lower chambers of the heart
przegroda przedsionkowo-komorowa
Lernen beginnen
atrioventricular septum
divides the atria from the ventricles
zastawka serca
Lernen beginnen
valve
A structure which allows the flow of blood in 1 direction only
zastawka aortalna
Lernen beginnen
aortic valve
the valve between the left ventricle and the aorta
zastawka mitralna (dwudzielna)
Lernen beginnen
mitral (bicuspid) valve
the valve between the left atrium and the left ventricle
zastawka pnia płucnego
Lernen beginnen
pulmonary valve
the valve between the right ventricle and the pulmonary artery
zastawka trójdzielna
Lernen beginnen
tricuspid valve
the valve between the right atrium and the right ventricle
tętnica
Lernen beginnen
artery
A blood vessel carring blood away from the heart
aorta
Lernen beginnen
aorta
the main artery of the body
tętnica wieńcowa
Lernen beginnen
coronary artery
the arteries supplying blood to the heart
tętnica płucna
Lernen beginnen
pulmonary artery
the artery that conveys blood from the heart to the lungs for oxygenation
żyła
Lernen beginnen
vein
A blood vessel conveing blood toward the heart
żyła płucna
Lernen beginnen
pulmonary vein
A vein carring deoxygenated blood
żyła główna
Lernen beginnen
vena cava
either of 2 main veins carring deoxygenated blood from the other veins to the right atrium of the heart
naczynie włosowate
Lernen beginnen
capillary
an extremely narrow, hair-like, blood vessels
tętniczki
Lernen beginnen
arteriales
żyłki
Lernen beginnen
venules
pajączki, naczynka
Lernen beginnen
spider veins
dwutlenek węgla
Lernen beginnen
carbon dioxide
bogate w tlen
Lernen beginnen
oxygen-rich
oxygenated
ubogi w tlen
Lernen beginnen
oxygen-poor
oxygen-depleted, deoxygenated
krwioobiegi
Lernen beginnen
circulatory loops
cirulations
krążenie płucne
Lernen beginnen
pulmonary circulation
krążenie duże
Lernen beginnen
systemic circulation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.