Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 1 - 50

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
έχω
Έχεις ποδήλατο;
Lernen beginnen
to have
Do you have a bicycle?
ήταν
Ήταν πραγματικά ευγενικός αλλά δεν θέλω να βγαίνω ραντεβού με αυτόν πια.
Lernen beginnen
was
αόριστος-γ' ενικό πρόσωπο για αυτός,αυτή,αυτό του ρήματος "είμαι"
He was really nice but, I don't want to date him anymore.
εδώ
Μένεις εδώ;
Lernen beginnen
here
Do you live here?
αυτός
Αυτός δουλεύει στο γραφείο.
Lernen beginnen
he
He works in the office.
τόσο
Χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω ξανά! Πως είσαι;
Lernen beginnen
so
It's so good to see you again! How are you?
αυτοί
Είναι από την Αγγλία.
Lernen beginnen
they
They are from England.
εκείνο
Δεν θέλω αυτό το μπουφάν, θέλω εκείνο.
Lernen beginnen
that
I don't want this jacket, I want that one.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.