Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 701 - 750

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ιστότοπος
Ο ιστότοπός τους είναι ξεπερασμένος.
Lernen beginnen
site
website
Their site is outdated.
χώρος
Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο αφού ήταν ο χώρος του ατυχήματος.
Lernen beginnen
site
place
The police closed the road as it was the site of the accident.
παράδειγμα
Αυτός ο πίνακας είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα ιμπρεσιονισμού.
Lernen beginnen
example
This painting is a great example of impresionism.
μεταξύ
Τα χόμπι μου, μεταξύ άλλων πραγμάτων, είναι η μουσική και ο κινηματογράφος.
Lernen beginnen
among
My hobbies, among other things, are music and cinema.
πολιτική
Πιστεύει στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.
Lernen beginnen
policy
plan
He believes in strict immigration policy.
μέσα μαζικής ενημέρωσης
O βασιλικός γάμος μεταδόθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Lernen beginnen
media
The royal wedding was widely transmitted by the media.
αγορά
Αγοράζω τρόφιμα από την τοπική αγορά αγροτών.
Lernen beginnen
market
place
I buy groceries at a local farmer's market.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.