Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 751 - 800

 0    40 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
δημιουργώ
Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ωραία ατμόσφαιρα στο καινούργιο μας διαμέρισμα.
Lernen beginnen
to create
I'm trying to create a nice atmosphere in our new apartment.
γήπεδο
Επευφημήσαμε όλοι όταν η ομάδα βγήκε στο γήπεδο.
Lernen beginnen
field
an area for playing sports
We all cheered as the team came out on the field.
άποψη
Ποια είναι η άποψή σου για την έκτρωση;
Lernen beginnen
view
opinion
What is your view about abortion?
σειρά
Το "Sherlock" είναι μία απ' τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ.
Lernen beginnen
series
TV series
"Sherlock" is one of the greatest TV series I've ever seen.
κρατήθηκε
Κρατήθηκε όμηρος στο υπόγειο για 5 εβδομάδες.
Lernen beginnen
held
"to hold" in past simple
He was held as a hostage in the basement for 5 weeks.
ιστοσελίδα
Σοβαρά, είναι ώρα να αναβαθμίσουμε την ιστοσελίδα μας.
Lernen beginnen
website
Seriously, it's time to update our website.
ιατρικό
Θα χρειαστείς ένα ιατρικό πιστοποιητικό εάν θέλεις να απαλλαχτείς από τα μαθήματα ΦΕ.
Lernen beginnen
medical
You'll need a medical certificate if you want to be excused from PE classes.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.