Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 151 - 200

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
γύρω από
Καθίστε γύρω από εμένα, παιδιά, θα σας πω μια ιστορία.
Lernen beginnen
around
Sit around me, children, I will tell you a story.
χρήματα
Πόσα χρήματα βγάζεις;
Lernen beginnen
money
How much money do you earn?
πιστεύω
Πιστεύεις στα φαντάσματα;
Lernen beginnen
to believe
Do you believe in ghosts?
νιώθω
Πως νιώθεις σήμερα;
Lernen beginnen
to feel
How are you feeling today?
μετά
Είναι επικίνδυνα να βγαίνεις έξω μετά τα μεσάνυχτα;
Lernen beginnen
after
Is it dangerous to go out after midnight?
άλλες
Έχεις άλλες ιδέες;
Lernen beginnen
other
Do you have any other ideas?
μακριά
Τα μαλλιά σου είναι πολυ μακριά.
Lernen beginnen
long
Your hair is so long.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.