Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 401 - 450

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ευχάριστο
Ήταν ευχάριστο! Θα έπρεπε να το κάνουμε ξανά!
Lernen beginnen
fun
noun; pleasure, enjoyment
It was fun! We should definitely do it again!
ελαφρύ
Οι αποσκευές σου είναι πολύ ελαφριές.
Lernen beginnen
light
not heavy
Your luggage is very light.
ελαφρύ
Δεν έχω τη διάθεση για σοβαρές συζητήσεις. Ας μιλήσουμε για κάτι ελαφρύ - έχεις δει πρόσφατα καμιά καλή ταινία;
Lernen beginnen
light
not serious, not severe
I'm not in the mood for serious conversations. Let's talk about something light - have you seen any good movies recently?
οποιοσδήποτε από τους δύο
Δεν γνωρίζω κανέναν από τους δύο.
Lernen beginnen
either
I don't know either of them.
λόγο
Για κάποιον λόγο αποφάσισε να χωρίσει με το αγόρι της.
Lernen beginnen
reason
For some reason she decided to break up with her boyfriend.
πόλη
Το Λονδίνο είναι μια μεγάλη πόλη.
Lernen beginnen
city
London is a huge city.
έξι
Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στο ατύχημα.
Lernen beginnen
six
Six people were injured in the accident.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.