Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 301 - 350

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
κάποιες
Έχω κάποιες ανησυχίες.
Lernen beginnen
few
I have a few concerns.
πρόβλημα
Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα όσο δύσκολο και να φαίνεται.
Lernen beginnen
problem
You have to deal with this problem no matter how difficult it may seem.
μέχρι
Δεν μπορείς να πας σπίτι μέχρι να τελείωσεις την δουλειά σου.
Lernen beginnen
until
You can't go home until you finish your work.
νερό
Μπορώ να έχω λίγο νερό;
Lernen beginnen
water
Can I have some water?
υπόθεση
Είναι μια περίπλοκη υπόθεση.
Lernen beginnen
case
situation, problem
It's a complicated case.
πραγματικά
Πραγματικά, έχεις δίκιο.
Lernen beginnen
actually
Actually, you are right.
καρδιά
Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα.
Lernen beginnen
heart
My heart is beating very fast.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.