Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 101 - 150

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
θα έπρεπε
Θα έπρεπε να προσέχεις περισσότερο! Δεν θέλεις να κάψεις τα δάχτυλά σου,έτσι;
Lernen beginnen
should
You should be more careful! You don't want to burn your fingers, do you?
σίγουρος
Είσαι σίγουρος ότι είναι η σωστή απάντηση;
Lernen beginnen
sure
Are you sure that this is the right answer?
πράγμα
Αυτά τα πράγματα είναι δικά μου. Μην τα ακουμπάς.
Lernen beginnen
thing
These things are mine. Don't touch them.
περιμένω
Περίμενέ με στην στάση του λεωφορείου. Θα είμαι εκεί σε 5 λεπτά.
Lernen beginnen
to wait
Wait for me at the bus stop. I'll be there in 5 minutes.
μικρή
Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω πριγκίπισσα.
Lernen beginnen
little
When I was little, I wanted to be a princess.
ζωή
Η ζωή είναι μικρή.
Lernen beginnen
life
Life is short.
ημέρα
Πηγαίνω στο Λονδίνο για πέντε ημέρες.
Lernen beginnen
day
I'm going to London for five days.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.