Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 551 - 600

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
κατά τη διάρκεια
Κοιμήθηκα κατα την διάρκεια ολόκληρης της πτήσης.
Lernen beginnen
during
day
I slept during the whole flight.
πίνακας
Ο πίνακας περιεχομένων βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου.
Lernen beginnen
table
list of contents
The table of contents is at the beginning of the book.
κατάσταση
Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
Lernen beginnen
situation
We are in a difficult situation.
υπηρεσία
Η μαμά μου δουλεύει σε δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες.
Lernen beginnen
service
My mom works in public health services.
μέση
Το αγόρι στη μέση είναι ο αδερφός μου.
Lernen beginnen
middle
The boy in the middle is my brother.
ενδιαφέρουσα
Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα.
Lernen beginnen
interesting
It's an interesting idea.
παραβιάζω
Εάν δεν έχουμε το κλειδί θα πρέπει να παραβιάσουμε την κλειδαριά.
Lernen beginnen
to force
break
If we don't have the key, we will have to force the lock.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.