książka 3 cz 1

 0    162 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
informatyka
Lernen beginnen
computing
zajęcia teatralne
Lernen beginnen
drama
język angielski
Lernen beginnen
english
język obcy
Lernen beginnen
foreign language
geografia
Lernen beginnen
geography
historia
Lernen beginnen
history
informaatyka
Lernen beginnen
information technology
język polski
Lernen beginnen
polish language
religia
Lernen beginnen
religious education
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
science (physics, chemistry or biology)
szkoła z internatem
Lernen beginnen
boarding school
szkoła koedukacyjna
Lernen beginnen
co-educational school
państwowa szkoła srednia
Lernen beginnen
comprehensive school
szkoła dla dzieci od 11 roku życia
Lernen beginnen
grammar school
szkoła niepubliczna
Lernen beginnen
independent school
szkoła językowa
Lernen beginnen
language school
szkoła dla dzieci w wieku 9 -13 lat
Lernen beginnen
middle school
przedszkole
Lernen beginnen
nursery school
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
primary school
szkoła prywatna
Lernen beginnen
private school
szkoła publiczna
Lernen beginnen
public school
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
szkoła męska/żenska
Lernen beginnen
single-sex school
dwuletnia szkoła do egzaminu dojrzalości
Lernen beginnen
sixth form collega
szkoła pańswtowa
Lernen beginnen
state school
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
wychowanie plastyczne
Lernen beginnen
art
osoba znęcająca się nad słabszymi
Lernen beginnen
bully
kolega/koleżanka
Lernen beginnen
classmate
osoba wydająca posiłki
Lernen beginnen
dinner lady
dyrektor
Lernen beginnen
head teacher
bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
uczeń
Lernen beginnen
pupil
grono pedagogiczne
Lernen beginnen
teaching staff
aula
Lernen beginnen
assembly hall
stołówka
Lernen beginnen
canteen
szatnia
Lernen beginnen
changing room
klasa
Lernen beginnen
classroom
pomieszczenie gdzie uczniowie mogą się spotykać
Lernen beginnen
common room
sala komputerowa
Lernen beginnen
computer lab
laboratorium językowe
Lernen beginnen
language lab
biblioteka
Lernen beginnen
library
sala do wychowania muzycznego
Lernen beginnen
music room
boiska sportowe
Lernen beginnen
playing fields
laboratorium fizyczne lub chemiczne
Lernen beginnen
science lab
gabinet pielęgniarki
Lernen beginnen
sick room
pokój nauczycielski
Lernen beginnen
staff room
sala do nauki własnej
Lernen beginnen
study area
toaleta
Lernen beginnen
toilet
nieobecność
Lernen beginnen
absence
apel
Lernen beginnen
assembly
obecność
Lernen beginnen
attendance
tablica interaktywna
Lernen beginnen
interactive whiteboard
łącze internetowe
Lernen beginnen
Internet connection
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch break
tablica ogloszen
Lernen beginnen
notice board
presja grupy rowieśniczej
Lernen beginnen
peer pressure
piórnik
Lernen beginnen
pencil case
przedmiot
Lernen beginnen
subject
przyjchać za późno/za wcześnie/punktalnie
Lernen beginnen
arrive late/early/on time
byc nieobecnym w szzkole
Lernen beginnen
be absent from school
spóźnić się/przyjść za wcześnie/przyjść punktualnie
Lernen beginnen
be late/early/on time
być obecnym w szkole/w klasie
Lernen beginnen
be present at school/in class
odpisywać czyjeś zadanie domowe
Lernen beginnen
copy sb's homework
poprowadzić zajęcia/lekcje
Lernen beginnen
do a class/lesson
przygotować projekt
Lernen beginnen
do a project
napisać esej
Lernen beginnen
do an essay
przeprowadzic eksperymenty
Lernen beginnen
do a experiments
robić zadanie
Lernen beginnen
do a homework
dostawac dobre oceny
Lernen beginnen
get good marks
popełnić błąd
Lernen beginnen
make a mistake
robić postępy
Lernen beginnen
make a progress
robiić notatki
Lernen beginnen
make a notes
opuścić lekcje
Lernen beginnen
skip a lesson
nie pójść do szkoły
Lernen beginnen
skip a school
rozwiązać problem
Lernen beginnen
solve a problem
odejmować od
Lernen beginnen
subtract from
zrobić sobie przerwe
Lernen beginnen
take a break
robić notatki
Lernen beginnen
take a notes
napisać esej
Lernen beginnen
write an essay
artystyczny
Lernen beginnen
artistic
mylący, podchwytliwy
Lernen beginnen
confusing
twórczy
Lernen beginnen
creative
wymagający
Lernen beginnen
demanding
rozczarowujący
Lernen beginnen
disappointing
oficjalny
Lernen beginnen
formal
pracowity
Lernen beginnen
hard working
punktualny
Lernen beginnen
punctual
bezpośredni
Lernen beginnen
straightforward
surowy, wmagający
Lernen beginnen
strict
odpowiedzi
Lernen beginnen
answers
świadectwo
Lernen beginnen
certificate
stopień naukowy
Lernen beginnen
(university) degree
dyplom
Lernen beginnen
diploma
egzaminy końcowe
Lernen beginnen
final examinations
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
wyniki
Lernen beginnen
results
powtórka
Lernen beginnen
revision
pamiętać, mieć na uwadze
Lernen beginnen
bear in mind
być zakłopotanym
Lernen beginnen
be confused
ściągać podczas testu/egzaminu
Lernen beginnen
cheat on a test/in an exam
ostateczny termin (na zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
deadline for (doing sth)
starać sie ze wszystkich sił
Lernen beginnen
do one's best
nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
fail an exam
otrzymać dobrą ocene
Lernen beginnen
get a good mark
uzyskać złe/dobre wyniki
Lernen beginnen
get a bad/good results
zostać za kare po lekcjach
Lernen beginnen
get detention
uczyc sie na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart
podjąć decyzję
Lernen beginnen
make a decision
ocenić egzamin
Lernen beginnen
mark an exam
ocenić eseh
Lernen beginnen
mark an essay
zapamiętać coś
Lernen beginnen
memorise sth
zdać egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
zwracać uwagę na
Lernen beginnen
pay attention to
przygotowywac sie do
Lernen beginnen
prepare for
zgłosić się, podnieść ręke
Lernen beginnen
raise your hand
ponownie zdawac egzamin
Lernen beginnen
retake an exam
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
przygotowywac sie do egzaminu
Lernen beginnen
study for an exam
pilnować podczas egzaminu
Lernen beginnen
supervise an exam
zdawac egzamin
Lernen beginnen
take an exam
klub książki
Lernen beginnen
book club
ambitne gry
Lernen beginnen
challenging games
impreza dobroczynna
Lernen beginnen
charity event
klub szachowy
Lernen beginnen
chess club
kurs tańca
Lernen beginnen
dance class
literatura
Lernen beginnen
literature
szkolny zespół muzyczny
Lernen beginnen
school band
należec do klubu
Lernen beginnen
be in a club
wyrazic sie
Lernen beginnen
express yourself
jechac na wycieczke szkolną/edukacyjną
Lernen beginnen
go on a school/field trip
zapisac sie do klubu
Lernen beginnen
join a club
zorganizowac jakies wydarzenie
Lernen beginnen
organise an event
brać w czymś udział
Lernen beginnen
partycipate in an activity
sadzić drzewa
Lernen beginnen
plant trees
grac na instrumencie
Lernen beginnen
play an instrument
trenowac jakąś dyscypline
Lernen beginnen
practise playing sth
zbierać pieniądze na
Lernen beginnen
raise money for
czytać powieści
Lernen beginnen
read novels
ćwiczyć/doskonalic umysł
Lernen beginnen
sharpen your mind
zgłosić sie na ochotnika aby cos zrobić
Lernen beginnen
volunteer to do sth
dogonić (kogoś, coś)
Lernen beginnen
catch up with (sb/sth)
przekonać się (do jakiegos pomysłu)
Lernen beginnen
come round to (an idea)
skreślić, wykreślić
Lernen beginnen
cross out
porzucić (szkołę)
Lernen beginnen
drop out of (school)
zasnąć (w klasie)
Lernen beginnen
fall asleep (in class)
narobić sobie zaleglosci (w szkole)
Lernen beginnen
fall behind (at school)
koncentrowac sie/skupiac sie na
Lernen beginnen
focus on
dostać się do (college'u, na uniwersytet)
Lernen beginnen
get into (college, university)
być w dobrych stosunkach (z kimś)
Lernen beginnen
get on with (sb)
oddać (esej)
Lernen beginnen
hand in (an essay)
rozdać (testy egzaminacyjne)
Lernen beginnen
hand out (an exam paper)
dotrzymywac komuś kroku, utzrymywac sie na tym samym poziomie
Lernen beginnen
keep up with (sb)
cieszyc sie na
Lernen beginnen
look forward to
sprawdzić coś (np w slowniku)
Lernen beginnen
look sth up
podnieść (ręke)
Lernen beginnen
put up (your hand)
(o czasie) kończyć się
Lernen beginnen
run out of (time)
przesiadywać (calą noc/do późna)
Lernen beginnen
stay up (all night/late)
zajmować (czas)
Lernen beginnen
take up (time)
przemyslec
Lernen beginnen
think over
przyjsc poźno/wczesniej/w samą pore
Lernen beginnen
turn up (late/early/on time)
zapisać
Lernen beginnen
write down

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.