lekcja 13 (pictures & at the Moulin Rouge)

 0    59 Datenblatt    klaudia17871303
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Na pierwszym planie jest Jane Avril.
Lernen beginnen
In the foreground there's Jane Avril.
Kobieta która poprawia sobie włosy.
Lernen beginnen
The woman who's checking her hair.
W tle.
Lernen beginnen
In the background.
Spójrz w lewo...
Lernen beginnen
Look to the left...
posąg
Lernen beginnen
a statue
Nie ma prawej ręki. (posąg)
Lernen beginnen
It's missing its right arm.
Dostał szału (ataku).
Lernen beginnen
He's having a fit.
Jest niegrzeczny.
Lernen beginnen
He's being naughty.
ławka
Lernen beginnen
bench
Wygląda jak hitler.
Lernen beginnen
He looks like hitler.
Siedzi z założonymi rękoma.
Lernen beginnen
He's sitting with his arms crossed.
Na obrazku jest...
Lernen beginnen
In the picture there is...
Krzywe oczy.
Lernen beginnen
Two eyes not in line.
Jest tylko krzesło.
Lernen beginnen
There's just a chair.
słuchawki nauszne
Lernen beginnen
headphones
słuchawki douszne
Lernen beginnen
earphones
On wskazuje na znak.
Lernen beginnen
He's pointing at the sign.
Nie wiem na pewno.
Lernen beginnen
I don't know for sure.
Widzisz...(coś)?
Lernen beginnen
Can you see...?
robić zdjęcie
Lernen beginnen
to take a picture
Po swojemu.
Lernen beginnen
In my own way.
W drodze do domu.
Lernen beginnen
On my way home.
Czy to dotyczy sprzątania?
Lernen beginnen
Is it about cleaning?
Czy to ma coś wspólnego ze sprzątaniem?
Lernen beginnen
Does it have anything to do with cleaning?
wózek sklepowy
Lernen beginnen
shopping cart
Jeszcze nie.
Lernen beginnen
Not yet.
Zdawałam Historię Sztuki na maturze.
Lernen beginnen
I took History of Art at Matura.
Cokolwiek co przychodzi Ci do głowy.
Lernen beginnen
Anything that comes to your mind.
cylinder
Lernen beginnen
top hat
Tutaj jest to napisane.
Lernen beginnen
It says here.
Przygotowują się do występu.
Lernen beginnen
They're getting ready for a show.
Chcą puścić jakąś muzykę.
Lernen beginnen
They want to play some music.
Ten z wąsami i brodą.
Lernen beginnen
The one with the moustache and beard.
biuro obsługi
Lernen beginnen
help desk
Obraz na który teraz patrzymy jest autorstwa francuskiego malarza Touluse Lautrec.
Lernen beginnen
The painting we are looking at now is by the french painter Tolouse Lautrec.
Obraz nazywa się "W Moulin Rouge".
Lernen beginnen
The painting is called "At the Moulin Rouge".
Jak Państwo zapewne wiedzą, Moulin Rouge to klub nocny w Paryżu.
Lernen beginnen
As you probably know The Moulin Rouge is a nightclub in Paris.
W 19 wieku ten nocny klub był znany z pięknych tancerek i piosenkarek.
Lernen beginnen
In the 19th century, the nightclub was very famous for its beautiful dancers and singers.
Toulouse Lautrec stworzył wiele obrazów i plakatów na temat Moulin Rouge.
Lernen beginnen
Toulouse Lautrec did a lot of paintings and posters of the Moulin Rouge.
Szczególnie uwielbiał malowanie tancerek.
Lernen beginnen
He especially loved painting the dancers.
Na swoich obrazach zamieszczał czasem swoich znajomych.
Lernen beginnen
In his paintings he sometimes included his friends too.
Pośrodku obrazu jest pięć osób które siedzą przy stole i piją.
Lernen beginnen
In the middle of the picture there are five people who are sitting at the table having a drink.
Kobieta która nosi kapelusz jest tancerką.
Lernen beginnen
The woman who's wearing a hat is a dancer.
Mężczyzna siedzący po prawo jest fotografem.
Lernen beginnen
The man sitting on the right is a fotographer.
Po prawo jest kobieta z jasnymi włosami.
Lernen beginnen
On the right, there is a woman with fair hair.
Jej twarz wygląda bardzo biało.
Lernen beginnen
Her face looks very white.
To jest inna sławna tancerka zwana Jane Avril.
Lernen beginnen
That's another famous dancer called Jane Avril.
Z tyłu obrazka są dwie kobiety stojące razem.
Lernen beginnen
At the back of the picture, there are two women who are standing together.
Jedna z kobiet dotyka swoich włosów.
Lernen beginnen
One of the women is touching her hair.
La Goulue była jedną z najsłynniejszych piosenkarek w Moulin Rouge w tamtym czasie.
Lernen beginnen
La Goulue was one of the most famous singers at the Moulin Rouge at that time.
Jeśli popatrzycie uważnie na lewo od tych dwóch kobiet, są dwaj mężczyźni wychodzący z nocnego klubu.
Lernen beginnen
If you look carefully to the left of the two women, there are two men walking out of the night club.
Jeden z nich jest bardzo wysoki a drugi bardzo niski.
Lernen beginnen
One of them is very tall and the other one is very short.
Niski mężczyzna to Toulous Loutrec we własnej osobie.
Lernen beginnen
The short man is Toulous Loutrec himself.
Bardzo wysoki mężczyzna to kuzyn Toulousa Loutreca, Gabriel.
Lernen beginnen
The very tall men is Tolous Loutrec's cousin Gabriel.
Toulous Loutrec miał tylko 1 m 50 cm wzrostu.
Lernen beginnen
Toulous Loutrec was only 1 meter 50 centimeters tall.
Miał bardzo krótkie nogi i nie mógł dobrze chodzić.
Lernen beginnen
He had very short legs and couldn't walk very well.
po lewo
Lernen beginnen
on the left
Popatrz na pierwszy plan, tam jest mężczyzna gapiący się na znak.
Lernen beginnen
Look in the foreground, there is a man staring at the sign.
rzeźba
Lernen beginnen
sculpture

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.