lekcja 13.01

 0    37 Datenblatt    chelstus
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage
Antworten

please order dense concrete
Lernen beginnen
proszę zamówić gęsty beton

you can check quantity on the label
Lernen beginnen
możesz sprawdzić ilość na etykiecie

Temperature increased to 30 degree
Lernen beginnen
Temperatura wzrosła do 30 stopni

Overall thickness of the wall is 20 cm
Lernen beginnen
Całkowita grubość ściany wynosi 20 cm

The roof is at a slope of 30 percent
Lernen beginnen
Dach ma nachylenie 30 procent

The wall flush with external edge of the building
Lernen beginnen
Ściana zlicowana z zewnętrzną krawędzią budynku

He drew a vertical line on the wall
Lernen beginnen
Narysował pionową linię na ścianie

poziomy

I'll measure the level with dumpy level
Lernen beginnen
Zmierzę poziom niwelatorem

The walls are parallel
Lernen beginnen
Ściany są równoległe

The building is perpendicular to the street
Lernen beginnen
Budynek jest prostopadły do ​​ulicy

you should revise the expansion joint
Lernen beginnen
powinieneś dokonać korekty dylatacji

will you check diamter of the hole?
Lernen beginnen
czy sprawdzisz średnicę otworu?

the section was modified yesterday
Lernen beginnen
Przekrój został zmodyfikowany wczoraj

you have to set out the foundations
Lernen beginnen
musisz wytyczyć fundamenty

Mark the spots where you want to drill
Lernen beginnen
Zaznacz miejsca, w których chcesz wiercić

You can't pur concrete at minus 8 degree
Lernen beginnen
Nie możesz przecierać betonu przy minus 8 stopniach

Tie the rebar with wire
Lernen beginnen
Przywiąż zbrojenie drutem

Bend the bars or cut the ends
Lernen beginnen
Zegnij pręty lub utnij końcówki

He left the pallets by the wall
Lernen beginnen
Opuścił palety pod ścianą

Drill four holes in the slab
Lernen beginnen
Wywierć cztery otwory w płycie

Fill the gaps between the tiles with the grout
Lernen beginnen
Wypełnij szczeliny między płytkami fugą

We need to plub the wall
Lernen beginnen
Musimy wypionować ścianę

When will you level the trench?
Lernen beginnen
Kiedy będziesz poziomować wykop?

We have got five rolls of roofing felt
Lernen beginnen
Mamy pięć rolek papy dachowej

Half of the tiles are broken
Lernen beginnen
Połowa płytek jest popękanych

The are some planks by the fence
Lernen beginnen
Są jakieś deski przy płocie

There's no water insulation on the slab
Lernen beginnen
Nie ma izolacji wodnej na stropie

Polystyrene is the best termical insulation
Lernen beginnen
Styropian jest najlepszą izolacją termiczną

Fill the gaps with expansion foam
Lernen beginnen
Wypełnij szczeliny pianką montażową

Throw away this empty boxes
Lernen beginnen
Wyrzuć te puste pudełka

Take away all of the supports
Lernen beginnen
Zdejmij wszystkie podpory

Who took 13 tubes of glue?
Lernen beginnen
Kto wziął 13 tubek kleju?

We ordered 30 boxes of bolts and nuts
Lernen beginnen
Zamówiliśmy 30 pudełek śrub i nakrętek

Check the surface with a spirit level
Lernen beginnen
Sprawdź powierzchnię za pomocą poziomnicy

Order 30 packs of cutting discs for an angle grinder
Lernen beginnen
Zamów 30 paczek tarcz tnących do szlifierek kątowej

After concrete hardens, start power floating
Lernen beginnen
Po stwardnieniu betonu zacznij zacieranie (glatowanie)


Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.