Lekcja 15 - Co robisz w wolnym czasie?

 0    48 Datenblatt    lkolodenny
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to go to the cinema
Lernen beginnen
iść / chodzić do kina
We go to the cinema once a week.
Lernen beginnen
Chodzimy do kina raz w tygodniu.
to play football
Lernen beginnen
grać w piłkę
They play football twice a week.
Lernen beginnen
Oni grają w piłkę dwa razy w tygodniu.
to watch TV
Lernen beginnen
oglądać telewizję
I usually watch television wit my housmates in the evening.
Lernen beginnen
Zazwyczaj wieczorem oglądam telewizję z moimi współlokatorami.
to read
Lernen beginnen
czytać
I read a lot in my free time.
Lernen beginnen
Dużo czytam w wolnym czasie.
to listen to music
Lernen beginnen
słuchać muzyki
She listens to music on her way to work.
Lernen beginnen
Ona słucha muzyki w drodze do pracy.
to meet friends
Lernen beginnen
poznać przyjaciół / spotkać się z przyjaciółmi
She meets her friends every Saturday.
Lernen beginnen
Ona spotyka się z przyjaciółmi w każdą sobotę.
He watches too much TV.
Lernen beginnen
On ogląda za dużo telewizji.
Do you play a musical instrument?
Lernen beginnen
Czy grasz na instrumencie muzycznym?
I read a lot.
Lernen beginnen
Dużo czytam.
I go running every morning.
Lernen beginnen
Chodzę biegać codziennie rano.
to go to the theatre
Lernen beginnen
iść do teatru
to go shopping
Lernen beginnen
iść na zakupy
to go running
Lernen beginnen
iść biegać
He plays tennis.
Lernen beginnen
On gra w tenisa.
I play the guitar.
Lernen beginnen
Gram na gitarze.
She plays chess.
Lernen beginnen
Ona gra w szachy.
to meet up with...
Lernen beginnen
spotkać się z...
To meet up with someone.
Lernen beginnen
Spotkać się z kimś.
He meets up with his girlfriend after work.
Lernen beginnen
On spotyka się po pracy ze swoją dziewczyną.
I have no plans for this weekend.
Lernen beginnen
Nie mam planów na ten weekend.
What do you usually do on the weekends?
Lernen beginnen
Co zazwyczaj robisz w weekendy?
I meet up with my friends at the local pub every Friday.
Lernen beginnen
W każdy piątek spotykam się z przyjaciółmi w lokalnym pubie.
I don't really like going out.
Lernen beginnen
Nie bardzo lubię gdzieś wychodzić.
Do you want to join us?
Lernen beginnen
Chcesz do nas dołączyć?
My roommates only play video games.
Lernen beginnen
Moi współlokatorzy grają tylko w gry wideo.
I work in a school.
Lernen beginnen
Pracuję w szkole.
You speak French and Spanish.
Lernen beginnen
Mówisz po francusku i hiszpańsku.
He is not from China.
Lernen beginnen
On nie jest z Chin.
We play tennis every week.
Lernen beginnen
Gramy w tenisa co tydzień.
They don't eat meat.
Lernen beginnen
Oni nie jedzą mięsa.
I don't live in Austria.
Lernen beginnen
Nie mieszkam w Austrii.
He doesn't work in a hospital.
Lernen beginnen
On nie pracuje w szpitalu.
Does he speak English?
Lernen beginnen
Czy on mówi po angielsku?
I always go to the gym after work.
Lernen beginnen
Po pracy zawsze chodzę na siłownię.
I usually listen to music in my room.
Lernen beginnen
Zazwyczaj słucham muzyki w moim pokoju.
The often play tennis at the weekend.
Lernen beginnen
Oni często grają w tenisa w weekendy.
We sometimes go running together.
Lernen beginnen
Czasami biegamy razem.
He never plays football.
Lernen beginnen
On nigdy nie gra w piłkę nożną.
I usually watch movies at the weekend.
Lernen beginnen
Zazwyczaj oglądam filmy w weekend.
He sometimes go to the cinema with his friends.
Lernen beginnen
On czasami chodzi z przyjaciółmi do kina.
How often do you go out?
Lernen beginnen
Jak często wychodzisz?
How often does he play hockey?
Lernen beginnen
Jak często on gra w hokeja?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.