lekcja nr 9

 0    12 Datenblatt    m1mario
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
musisz grać kartami które dostałeś
Lernen beginnen
you have to play the cards you got
marne kompetencje
Lernen beginnen
poor competence
wysokie kompetencje
Lernen beginnen
high competences
zdecydowanie jestem typem człowieka, który chce budować, tworzyć
Lernen beginnen
I am definitely the type of person who wants to build and create
jak wszyscy boję się porażek
Lernen beginnen
as everyone i'm afraid of failures
menadżer jest tak dobry jak jego zespół
Lernen beginnen
the manager is as good as his team
zespół jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo
Lernen beginnen
the band is as good as its weakest link
zaufanie jest fundamentem na którym zawsze buduję zespół
Lernen beginnen
trust is the foundation on which I always build a team
Najbardziej boje się ignorancji, głupoty, lenistwa i arogancji. Zwłaszcza gdy dotyczą menadżerów wysokiego szczebla.
Lernen beginnen
I am most afraid of ignorance, stupidity, laziness and self-righteousness. Especially when it concerns high-level managers
arogancja
Lernen beginnen
arrogance
egzaminu
Lernen beginnen
egzaminu Englisch
Exam
Raid
Lernen beginnen
Raid

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.