list motywacyjny

 0    29 Datenblatt    olcziii3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Piszę w odpowiedzi na
Lernen beginnen
I am writing in response to
Piszę w związku z
Lernen beginnen
I am writing in connection with
Piszę w odniesieniu do
Lernen beginnen
I am writing with regard to
Piszę w nawiązaniu do
Lernen beginnen
I am writing with reference to
Byłbym idealnym kandydatem na stanowisko
Lernen beginnen
I would be a perfect candidate in the post
Twoja oferta jest wyjątkowo atrakcyjna
Lernen beginnen
I find your offer extremely attractive
Wierzę, że to stanowisko pasuje do moich oczekiwań
Lernen beginnen
I believe this position fits my expectation
Chciałbym wyrazić moje zainteresowanie
Lernen beginnen
I would like to express my interest in
Pracowałem
Lernen beginnen
I have worked
Ukończyłam
Lernen beginnen
I graduated from
Posiadam świadectwo/certyfikat
Lernen beginnen
I hold a certificate in
Osiągnąłem
Lernen beginnen
I have accomplished
Otrzymałem stypendium
Lernen beginnen
I was granted a scholarship
Uważam siebie za osobę
Lernen beginnen
I regard/consider myself as
Zwykle jestem
Lernen beginnen
I tend to be
Załączam aktualne CV
Lernen beginnen
I enclose/attach a current/updated CV
Załączam referencje od poprzedniego pracodawcy
Lernen beginnen
I enclose/attach references from previous employer
Załącza kopie mojego certyfikatu do tej pory
Lernen beginnen
I enclose/attach copies of my certificate to date
W przypadku jakichkolwiek pytań nie wahaj się ze mną skontaktować
Lernen beginnen
In case of any queriec do not hesitate to contact me
Można do mnie dotrzeć za pośrednictwem telefonu komórkowego lub e-maila
Lernen beginnen
I can be reached via/through mobile phone or an email
Jestem gotów uczestniczyć w rozmowie w dogodnym dla ciebie momencie
Lernen beginnen
I am ready to attend an interview at any time convenient to you
Jestem gotowy na rozmowę w najwcześniejszym możliwym terminie
Lernen beginnen
I am ready to attend an interview at your earliest convenience
w nadziei, że rozważysz moje zgłoszenie
Lernen beginnen
in the hope that you will consider my entry
Chciałbym ubiegać się o stanowisko
Lernen beginnen
I would like to apply for the position
co więcej/dodatkowo
Lernen beginnen
what is more/moreover/ in addition
wiele
Lernen beginnen
a great deal
Z poważaniem
Lernen beginnen
Z poważaniem Englisch
Yours Faithfully
Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od ciebie
Lernen beginnen
Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć od c Englisch
I look forward to hear from you
Wierzę, że moje doświadczenie i moja osobowość sprawiają, że jestem odpowiednim kandydatem na stanowisko, które oferujesz
Lernen beginnen
I believe that my experience and my personality make me a suitable candidate for the position you are offering

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.