listening vocabulary

 0    95 Datenblatt    hubert199762
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Single-handed
Lernen beginnen
samotny/na własną rękę
With Flying colours
Lernen beginnen
śpiewająco
Buy on mortgage
Lernen beginnen
kupić na kredyt hipoteczny
Climb the corporate ladder
Lernen beginnen
wspinać się pod drabinie kariery
Dead-end job
Lernen beginnen
praca bez perspektyw
Deliver anonymously
Lernen beginnen
dostarczać anonimowo
Have a crush on
Lernen beginnen
być zadurzonym w kimś
Foster my imagination
Lernen beginnen
rozwijać wyobraźnię
Cherish
Lernen beginnen
miłować
opponents attract
Lernen beginnen
przeciwieństwa się przyciągają
Be inseparable
Lernen beginnen
być nierozłącznym
We aided and abetted each other
Lernen beginnen
Pomagaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem
To egg each other on
Lernen beginnen
namawiać się nawzajem
Liberate from
Lernen beginnen
wyzwolić z
Upshot
Lernen beginnen
wynik
Be unconstrained
Lernen beginnen
być nieograniczonym/bez ograniczeń
Slot into
Lernen beginnen
wpasować w
Mood swings
Lernen beginnen
huśtawka nastrojów
Conducive
Lernen beginnen
sprzyjający
Struggle with
Lernen beginnen
zmagać się z
Unravel the issue once and for all
Lernen beginnen
rozwiązać problem raz na zawsze
out of the Frying pan and into the fire
Lernen beginnen
z deszczu pod rynnę
Overcome difficulties
Lernen beginnen
przezwyciężyć trudności
It was a Losing battle
Lernen beginnen
to była przegrana bitwa
Resentment
Lernen beginnen
uraza/przykrość
Foster Home
Lernen beginnen
rodzina zastępcza
go to pieces
Lernen beginnen
załamać się psychicznie
Child taken into care
Lernen beginnen
dziecko objęte opieką
Nerve-wrecking experience
Lernen beginnen
stresujące doświadczenie
Objective judgement
Lernen beginnen
obiektywna ocean
Intimidating
Lernen beginnen
zastraszający
Bear a psychological scar
Lernen beginnen
nosić bliznę psychiczną
The sense of accomplishment
Lernen beginnen
poczucie spełnienia
Dustjacket
Lernen beginnen
obwoluta
Personable
Lernen beginnen
sympatyczny/o ujmującej powierzchowności
Promotable
Lernen beginnen
promocyjny
The image splashed all over
Lernen beginnen
Obraz rozpryskał się na całej powierzchni
Assumption
Lernen beginnen
założenie/przypuszczenie
Rub off on
Lernen beginnen
udzielić się komuś/przejść na kogoś
Bode well for
Lernen beginnen
dobrze czemuś wróżyć
Deprecate this cult
Lernen beginnen
dezaprobować tą sektę
Lookism attitude
Lernen beginnen
postawa dyskryminująca ze względu na wygląd
To be accustomed to
Lernen beginnen
być przyzwyczajonym do
Squad
Lernen beginnen
drużyna/oddział/brygada
Tailwind
Lernen beginnen
wiatr w plecy
Tough start
Lernen beginnen
trudny start
Catch on
Lernen beginnen
zrozumieć/pojąć
To be accurate/ accuracy
Lernen beginnen
być dokładnym/precyzyjnym
Vindicate
Lernen beginnen
bronić/dowieść czegoś/oczyszczać z zarzutów
Bacofoil suits
Lernen beginnen
garnitury płócienne
Rashly oredict
Lernen beginnen
pochopnie przewidzieć
Feasible
Lernen beginnen
wykonalny/możliwy/prawdopodobny
Insulate
Lernen beginnen
izolować
Insulation
Lernen beginnen
izolacja
Flask
piersiówka
Lernen beginnen
termos
Dimmer switch
Lernen beginnen
regulator oświetlenia
Launder
Lernen beginnen
prać
Insulating fleece
Lernen beginnen
izolujący polar
It costs you precious pennies
Lernen beginnen
kosztuje cię cenne grosze
To cut out for
Lernen beginnen
stworzony do
To be in the peak physical condition
Lernen beginnen
być w szczytowej kondycji fizycznej
Sedentary life style
Lernen beginnen
siedzący tryb życia
Moderation
Lernen beginnen
umiar/powściągliwość
Bulging muscles
Lernen beginnen
nabrzmiałe mięśnie
Joint crippled by arthritis
Lernen beginnen
sparaliżowany przez artretyzm
Tread
Lernen beginnen
stąpać
Hack his way throuh the hords of tourists
Lernen beginnen
przedzierać się przez hordy turystów
Accessible
Lernen beginnen
dostępny
Zigzag Road
Lernen beginnen
droga zygzakowata
Go from zero to Hero
Lernen beginnen
przejść z zera do bohatera
Dodgy person
Lernen beginnen
podejrzana osoba
Stacks of health
Lernen beginnen
stosy bogactwa
To annex
Lernen beginnen
dołączyć
Obscurity
Lernen beginnen
niejasność/niewyraźność
To cap it all
Lernen beginnen
na domiar wszystkiego
Spell the doom
Lernen beginnen
skazać na zagładę
Vulnerable
Lernen beginnen
bezbronny/wrażliwy
Stove
Lernen beginnen
kuchenka/palenisko
Off you go
Lernen beginnen
naprzód/dalej
Skin a Rabbit
Lernen beginnen
skórować królika
Adhere to an old adage
Lernen beginnen
stosować się do starej maksymy
Straitjacket
Lernen beginnen
kaftan bezpieczeństwa
Foster
Lernen beginnen
sprzyjać/wspierać
Asset
Lernen beginnen
atut/zaleta
Hindrance
Lernen beginnen
przeszkoda/zawada
Impinge
Lernen beginnen
uderzać/zderzać/padać
Far off the beaten track
Lernen beginnen
daleko na uboczu
Pitch a tent
Lernen beginnen
rozbić namiot
Cathartic
Lernen beginnen
środek przeczyszający
To shine in paper work
Lernen beginnen
błyszczeć w pracy papierkowej
Cease the contact
Lernen beginnen
zaprzestać kontaktów
To feel left out
Lernen beginnen
czuć się pominiętym/opuszczonym/odosobnionym
Fiery temper
Lernen beginnen
ognisty temperament
Soft heart
Lernen beginnen
miękkie serce
Well-to-do parents
Lernen beginnen
zamożni rodzice

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.