Magda na 9.11.2016

 0    36 Datenblatt    maciagd
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to grow
Some people never grow up.
Lernen beginnen
rosnąć
Niektórzy ludzie nigdy nie dorastają.
to set up
Lernen beginnen
utworzyć / ustawiać
to melt
Butter should never be melted on high heat.
Lernen beginnen
topić
Masło nie powinno topić się w wysokiej temperaturze.
time of growth
Lernen beginnen
czas wzrostu
coal
My uncle works in a coal mine.
Lernen beginnen
węgiel
Mój wujek pracuje w kopalni węgla.
hopelessly overcrowded
Lernen beginnen
beznadziejnie zatłoczony
developing businesses
Lernen beginnen
rozwijających się firm
to raise money
Lernen beginnen
zbierać pieniądze
huge boost
Lernen beginnen
ogromny impuls
steam engine
Lernen beginnen
maszyna parowa
rail
Lernen beginnen
tory
demand for
Lernen beginnen
Zapotrzebowanie na / popyt
high wages
Lernen beginnen
wysokie zarobki
iron
Lernen beginnen
żelazko / żelazo
industrial development
Lernen beginnen
rozwój przemysłowy
difficult conditions
Lernen beginnen
trudne warunki
owner
Lernen beginnen
właściciel
last forever
Lernen beginnen
trwać wiecznie
better quality
Lernen beginnen
lepsza jakość
century
Our company was established in the 19th century.
Lernen beginnen
wiek
Nasza firma została założona w XIX wieku.
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
Lernen beginnen
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
to shape the story
Lernen beginnen
kształtować historię
to have a day off
Lernen beginnen
mieć dzień wolny
to turn around
Lernen beginnen
odwrócić się
change in the law
Lernen beginnen
zmiany w prawie
law-abiding citizen
Lernen beginnen
praworządny obywatel
to matter
Lernen beginnen
mieć znaczenie
to commit a crime
Lernen beginnen
popełnić przestępstwo
nursing home
Lernen beginnen
dom starców
to be found guilty of a crime
Lernen beginnen
być uznany za winnego popełnienia przestępstwa
guilty of
Lernen beginnen
winny
violent crime
Lernen beginnen
brutalne przestępstwo
ex-addict
Lernen beginnen
były uzależniony
so-called
Lernen beginnen
tzw
try to prove
Lernen beginnen
starać się udowodnić
to consider
I will consider your offer.
Lernen beginnen
do rozważenia
Rozważę pańską ofertę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.