means of transport -plane

 0    34 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
międzylądowanie
Lernen beginnen
stopover
tanie linie lotnicze
Lernen beginnen
budget carriers / cheap airlines
siedzenie od strony korytarza
Lernen beginnen
aisle seat
terminal lotniczy
Lernen beginnen
airport terminal
miejsce nadanie bagażu
Lernen beginnen
baggage drop off
miejsce odbioru bagażu
Miejsce odbioru bagażu jest w tamtym kierunku.
Lernen beginnen
baggage reclaim
Baggage reclaim is in that direction.
stanowisko odprawy (na lotnisku)
Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.
Lernen beginnen
check-in desk
Mr. Smith is asked to report at the check-in desk.
cło
Lernen beginnen
customs
karta pokładowa
Nie wejdziesz na pokład samolotu bez karty pokładowej.
Lernen beginnen
boarding card
You won't board the plane without the boarding card.
tablica odlotów (na lotnisku), tablica odjazdów (na dworcu)
Lernen beginnen
departure board
bramka na lotnisku
Lernen beginnen
gate
lot z przesiadką (łączący)
Lernen beginnen
connecting flight
poczekalnia na lotnisku
Lernen beginnen
transit lounge
poczekalnia dla VIP
Lernen beginnen
VIP lounge
lot bezpośredni
Lernen beginnen
direct flight
złe samopoczucie z powodu różnicy między strefami czasowymi
Lernen beginnen
jet lag
daleki lot
Lernen beginnen
long-haul flight
podróż (bez zwiedzania)
Jak minęła ci podróż?
Lernen beginnen
journey
How was your journey?
podróżować (zwiedzanie po drodze)
Lernen beginnen
to travel
wycieczka
Czy podobała ci się wycieczka do USA?
Lernen beginnen
trip
Did you enjoy your trip to the USA?
podrzucić (np. samochodem)
Lernen beginnen
drop off
wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
Oni wsiedli do autobusu.
Lernen beginnen
get on
They got on the bus.
wysiadać (z autobusu, pociągu, samolotu)
Lernen beginnen
get off
zabranie kogoś ze sobą
On odebrał mnie z lotniska
Lernen beginnen
pick up
He picked me up from the airport
podwieźć kogoś
On podwiózł mnie na lotnisko
Lernen beginnen
give somebody a lift
He gave me a lift to the airport
wsiadać do samochodu
Lernen beginnen
get in the car
wysiadać z samochodu
Lernen beginnen
get out of the car
półka nad głową (w samolotach, pociągach)
Lernen beginnen
overhead compartment
urządzenie elektroniczne
Lernen beginnen
electronic device
kamizelka ratunkowa
Lernen beginnen
life jacket
napompować, nadmuchać, nadmuchiwać
Lernen beginnen
inflate
znaczący wkład
Lernen beginnen
significant contribution
błąd ludzki
Lernen beginnen
human error
znaczący wpływ
Lernen beginnen
significant impact

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.