Meat eaters

 0    48 Datenblatt    martadrogi1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
except
He's nice to everyone except me.
Lernen beginnen
za wyjątkiem / oprócz
On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.
asset
His sense of humor is a real asset.
Lernen beginnen
zaleta / atut
Jego poczucie humoru jest prawdziwą zaletą.
thesis
Have you already decided on your thesis topic?
Lernen beginnen
praca magisterska
Masz już temat pracy?
exaggerate
So let us not exaggerate the situation.
Lernen beginnen
wyolbrzymiać
Tak więc nie wyolbrzymiajmy problemu.
schedule
Let me check my schedule first.
Lernen beginnen
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
Pozwól że najpierw sprawdzę mój harmonogram.
expression
You should have seen the expression on my mother's face.
Lernen beginnen
wyraz / ekspresja
Musiałabyś widzieć wyraz twarzy mojej mamy.
once upon a time
Once upon a time there was an imp whose name we had to guess.
Lernen beginnen
pewnego razu...
Pewnego razu był sobie chochlik, którego imię mieliśmy odgadnąć.
far far away
Lernen beginnen
bardzo daleko
shooting stars
A shooting star dashed through the sky.
Lernen beginnen
spadające gwiazdy
Spadająca gwiazda przecięła niebo.
genre ['ʒɑnrə]
Melodrama is not my genre at all.
Lernen beginnen
gatunek ['ʒɑnrə]
Melodramat to nie mój gatunek.
recognised
Their contribution deserves to be recognised.
Lernen beginnen
uznany
Ich wkład zasługuje na uznanie.
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
Lernen beginnen
przepis kucharski
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
beat
Lernen beginnen
bić
beetroot
Lernen beginnen
burak
peel
Lernen beginnen
skórka
seeds
Lernen beginnen
ziarna
bits and pieces
And some other bits and pieces.
Lernen beginnen
rozmaitości
Trochę tego i owego.
winner
Lernen beginnen
zwycięzca
wiener
Lernen beginnen
parówka
filling
Lernen beginnen
nadzienie / plomba
in the wake of
Lernen beginnen
w wyniku
step up
Lernen beginnen
zintensyfikować
vow
Lernen beginnen
ślub
boost
The video helped boost sales and also downloads of the album increased.
Lernen beginnen
zwiększać, np. sprzedaż
Teledysk pomógł zwiększyć sprzedaż albumu oraz wzrosła również ilość jego pobrań.
foreseen
Lernen beginnen
przewidywany
urge
Lernen beginnen
namawiać
retribution
Lernen beginnen
zemsta
rataliation
Lernen beginnen
zemsta
current
Who is an architect of the current economic crisis?
Lernen beginnen
obecny
Kto jest architektem dzisiejszego kryzysu gospodarczego?
actual
Are you talking about actual danger?
Lernen beginnen
rzeczywisty
Czy mówisz o rzeczywistym niebezpieczeństwie?
stressed out
Lernen beginnen
zestresowany
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
startować/odnosić sukces
Samolot wystartował o czasie.
unpredictable
Lernen beginnen
nieprzewidywalny
unexpectable
Lernen beginnen
nieoczekiwany
influence
Lernen beginnen
wpływ
endangered
We need to protect the endangered species.
Lernen beginnen
zagrożony
Musimy chronić zagrożone gatunki.
compete
The big firms are competing fiercely on price.
Lernen beginnen
rywalizować
Duże firmy silnie konkurują ze sobą cenowo.
to nail
Lernen beginnen
przybijać gwoździe
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
Lernen beginnen
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
billy
This footage shows the billy following the tiger around the enclosure.
Lernen beginnen
kozioł
Ten materiał filmowy pokazuje kozła goniącego tygrysa wokół ogrodzenia.
intended
A goat intended to be lunch for a tiger at a Russian zoo has survived against all odds by becoming the big cat’s friend.
Lernen beginnen
zamierzony
Koza z rosyjskiego zoo, która miała stać się przekąską dla tygrysa, przetrwała wbrew wszelkim oczekiwaniom, stając się jego przyjacielem.
against all odds
A goat intended to be lunch for a tiger at a Russian zoo has survived against all odds by becoming the big cat’s friend.
Lernen beginnen
na przekór wszystkiemu
Koza z rosyjskiego zoo, która miała stać się przekąską dla tygrysa, przetrwała wbrew wszelkim oczekiwaniom, stając się jego przyjacielem.
stunned
Staff at a Russian safari park was stunned when the unlikely bond formed between the tiger and the billy.
Lernen beginnen
zaskoczony
Personel rosyjskiego safari parku był zaskoczony niezwykłą więzią, jaka wytworzyła się między tygrysem i kozłem.
bond
Staff at a Russian safari park was stunned when the unlikely bond formed between the tiger and the billy.
Lernen beginnen
więź
Personel rosyjskiego safari parku był zaskoczony niezwykłą więzią, jaka wytworzyła się między tygrysem i kozłem.
hut
The Siberian tiger even had to sleep outside his hut.
Lernen beginnen
chata
Tygrys syberyjski musiał nawet spać poza chatką.
enclosure
This footage shows the billy following the tiger around the enclosure.
Lernen beginnen
zagroda
Ten materiał filmowy pokazuje kozła goniącego tygrysa wokół ogrodzenia.
trot
I have been on the trot all day.
Lernen beginnen
kłus
Byłam na nogach cały dzień.
a dead-end job
One day I realized that working as a shop assistant was a dead-end job.
Lernen beginnen
praca bez perspektyw
Któregoś dnia zdałem sobie sprawę, że stanie za ladą to praca bez perspektyw.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.