Moja lekcja 2

 0    50 Datenblatt    wkotelon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
still
Are you still studying?
Lernen beginnen
bezwietrznie
Nadal studiujesz?
discharge
Lernen beginnen
rozładowanie, zwolnienie (od czegoś)
discharge from hospital
Lernen beginnen
zwolnienie ze szpitala
previously
Lernen beginnen
poprzednio
leave
Lernen beginnen
urlop
parsley
Lernen beginnen
natka pietruszki
leaves
Lernen beginnen
liście
contest
Lernen beginnen
konkurs, zawody
familiar
Lernen beginnen
znajomy
pick
Lernen beginnen
wydłubać
pick up
Lernen beginnen
zabierać/odbierać
seal
Lernen beginnen
foka
entries
Lernen beginnen
wpisy
stamp
This document is invalid without a stamp.
Lernen beginnen
pieczątka
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
faculty, department
Lernen beginnen
wydział, instytut
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
Lernen beginnen
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
tongue
Lernen beginnen
język
illness
Nobody knows what causes sight loss.
Lernen beginnen
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
further
Lernen beginnen
dalej
pure
His heart is pure.
Lernen beginnen
czysty
Jego serce jest czyste.
purely
Lernen beginnen
czysto
cleanliness
Lernen beginnen
czystość
appointment
We would like to schedule an appointment for tomorrow morning.
Lernen beginnen
spotkanie
Chcielibyśmy umówić się na spotkanie jutro rano.
vocation
Lernen beginnen
powołanie
assume
Lernen beginnen
założyć
nor, neither
Lernen beginnen
ani też, ani ... ani
neither
I could neither work nor sleep.
Lernen beginnen
ani
Nie mogłem ani pracować ani spać.
safe
Are we safe here?
Lernen beginnen
bezpieczne
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
save
Lernen beginnen
oszczędzać
tax
Lernen beginnen
podatek
sum
Lernen beginnen
suma
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
blame
Lernen beginnen
wina
navy
Lernen beginnen
granatowy, marynarka wojenna
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
Lernen beginnen
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
towards
Lernen beginnen
w kierunku / w stronę / do
discover
I'll discover the truth sooner or later.
Lernen beginnen
odkryć
Prędzej czy później dowiem się prawdy.
voice
Adele has a beautiful voice.
Lernen beginnen
głos
Adele ma piękny głos.
totally
I totally agree with you.
Lernen beginnen
całkowicie
Całkowicie się z tobą zgadzam.
possibility
Lernen beginnen
możliwość
patience
Lernen beginnen
cierpliwość
impatience
Lernen beginnen
niecierpliwość
cucumber
Lernen beginnen
ogórek
suffer
Lernen beginnen
ucierpieć
belong
Lernen beginnen
należeć
recover
Lernen beginnen
wyzdrowieć
prevent
We've prevented a disaster.
Lernen beginnen
zapobiec
Zapobiegliśmy katastrofie.
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Lernen beginnen
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
affect
Lernen beginnen
wpłynąć
origin
No one really knows the origin of the Hungarians, but it's believed they came from somewhere in Central Asia.
Lernen beginnen
pochodzenie
Nikt tak naprawdę nie zna pochodzenia Węgrów, ale sądzi się, że przybyli z terenów Azji Środkowej.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.