Moja pierwsza lekcja

 0    118 Datenblatt    kubar2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
tantiemy
Lernen beginnen
royalties
Zaangażowany
Lernen beginnen
Involved
Rozpiętość, rozpowszechnianie
Lernen beginnen
Spread
Przyzwyczaić się do
Lernen beginnen
Get used to
Płytki
Lernen beginnen
Shallow
dziwaczny, dziwny
Lernen beginnen
weird
czy dobrze trafiłem?
Lernen beginnen
Have I come to the right place?
Urodzić
Lernen beginnen
Give birth
Bochenek
Lernen beginnen
Loaf
wózek dziecięcy
Lernen beginnen
pushchair, buggy, stroller
Znęcać się Tyranizować
Lernen beginnen
to bully
Pożreć kogoś żywcem
Lernen beginnen
to eat smb alive
Właściwości
Lernen beginnen
Properties
Nieciekawy, nudny
Lernen beginnen
Dull
złożyć skargę
Lernen beginnen
make to complain
Mieć ochotę na coś, chcieć czegoś
Lernen beginnen
to fancy
Mocno zaangażowany
Lernen beginnen
deeply involved
Zwymyślać kogoś
zbesztaj ją jeśli będzie niegrzeczna
Lernen beginnen
To take somebody to task
Take her to tusk if she’s rude.
Ufność, przekonanie wiara
czy masz pewność że to zadziała?
Lernen beginnen
Confidence
Do you have Confidence that it will work?
nieprzyjazny wrogi
Lernen beginnen
hostile
Ujawniać
prawda została ostatecznie ujawniona.
Lernen beginnen
reveal
The truth was finally revealed
postrzegać
Lernen beginnen
perceive
Niewygodny niedogodny
wtorek nie bardzo mi pasuje. Co powiesz na piątek?
Lernen beginnen
Inconvenient
Tuesday is a bit inconvenient for me. What about Friday?
radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
to cope with
Przytulać kogoś
Lernen beginnen
cuddle somebody
wieczne
Lernen beginnen
eternal
Paczka zawinięta w papier
Lernen beginnen
Parcel wrapped in paper
dojrzeć, złagodnieć
Lernen beginnen
mellow, mature, soften
nie doceniać kogoś
Lernen beginnen
take somebody for granted
Uważać coś za rzecz oczywistą
Lernen beginnen
take something for granted
Być za coś odpowiedzialnym
Ollie będzie to dowodzić jeżeli będziesz coś potrzebował.
Lernen beginnen
be in charge
Polly will be in charge, if you need anything.
łagodny, soczysty, na rauszu
Lernen beginnen
mellow
nieznośny
Lernen beginnen
obnoxious
kpić, szydzić
Lernen beginnen
mock
winić
Lernen beginnen
blame
Odejść z kimś innym, zakończyć związek
Lernen beginnen
go off with somebody
brzeg jeziora
Lernen beginnen
shore of the lake
powołać, wyznaczać, mianować
Lernen beginnen
appoint,
proces sądowy
Lernen beginnen
trial
zaprzeczać
Lernen beginnen
deny
obracać się, krążyć
Lernen beginnen
revolve
koncentrują się wokół
Lernen beginnen
revolve around
z powodu czegoś
Lernen beginnen
due to something
wzór
Lernen beginnen
pattern
klamka
Lernen beginnen
handle
drabina
Lernen beginnen
ladder
długość
Lernen beginnen
lenght
czoło
Lernen beginnen
forehead
wąski
Lernen beginnen
narrow
udało się zacząć
Lernen beginnen
managed to start
rozsądny
Lernen beginnen
sensible
szmatka
Lernen beginnen
cloth
wylewa
Lernen beginnen
poured
kończyć się/brakować, nie mieć już czegoś
Nie mam już pieniędzy, możesz mi pomóc?
Lernen beginnen
run out of something
I’ve run out of money, can you help me?
pas (ruchu)
Lernen beginnen
lane
lubić kogoś
Bardzo ją lubisz, prawda?
Lernen beginnen
be fond of somebody
You're very fond of her, aren't you?
Ścigać kogoś
Lernen beginnen
chase after somebody
miejsce, plama, kropka
Lernen beginnen
spot
świadek
Lernen beginnen
witness
wykopać np. dziurę
Wykopałem skarb zakopane w moim podwórku za domem.
Lernen beginnen
to dig
I dug out a treasure buried in my backyard.
skarżyć się
Lernen beginnen
complain
uklęknął
Lernen beginnen
knelt down
gruby
Lernen beginnen
thick
brzegi rzeki
Lernen beginnen
banks of a river
strach na wróble
Lernen beginnen
scarecrow
wedrować, włuczyć się, błądzić
Lernen beginnen
wander
równiny
Lernen beginnen
plains
zgnieść, kabaczek
Lernen beginnen
to squash
jagoda
Lernen beginnen
berry
pióro
Lernen beginnen
feather
liście
Lernen beginnen
leaves
rozstrzygnąć spór
Lernen beginnen
settle dispute
rękodzieła
Lernen beginnen
crafts
leczyć
Lernen beginnen
to cure
wosk
Lernen beginnen
wax
podbródek
Lernen beginnen
chin
szyja
Lernen beginnen
neck
przeprowadzić coś (eksperyment) zrealizować coś, wprowadzić coś w życie
Lernen beginnen
carry out something
startować (o rakiecie), zaczynać jakąś akcje, kampanie, uruchamiać aplikacje
Lernen beginnen
to launch
cud, zastanawiać się, dziwić się, zdumiewać
Lernen beginnen
(to) wonder
prawdopodobnie
Lernen beginnen
likely
mało prawdopodobne,
Lernen beginnen
unlikely
daleko idące, naciągane
Lernen beginnen
far fetched
łasica
Lernen beginnen
weasel
kropla, odrobina, myślnik, ucieczka, pogoń
Lernen beginnen
dash
Muszę pędzić
Lernen beginnen
I have to dash
kuszący
Lernen beginnen
tempting
za wszelką cenę
Lernen beginnen
at all costs
lubiący współzawodnictwo
Lernen beginnen
competitive
gospodarstwo domowe
Lernen beginnen
household
zakupy
Lernen beginnen
purchases
żałować
Lernen beginnen
regret
skrucha
Lernen beginnen
remorse
wyprzedzać
Lernen beginnen
overtake
spadać / zmniejszać się
Lernen beginnen
to drop
przejść
Jeśli chcesz być zdrowy musisz przejść terapię.
Lernen beginnen
undergo
If you want to be healthy, you have to undergo a therapy
nagradzać
Lernen beginnen
to reward
być przywiązanym do czegoś
Lernen beginnen
be attached to something
przyznawać
Przyznałem, że to była moja wina.
Lernen beginnen
acknowledge
I acknowledged that it was my fault.
patriarchalne uprzedzenia
Przestałem czytać tę gazetę, ponieważ przejawiała stronniczość polityczną
Lernen beginnen
patriarchal bias
I stopped reading this newspaper because it showed political bias
spieszyć, gonić, pospieszać się lub kogoś
Lernen beginnen
to rush
kontynuować coś z miejsca
Lernen beginnen
crack on
zrzucić trochę wagi
Lernen beginnen
to shed some weight
zrzucać np. liście sierść, ubranie, rozlewać się np. woda
Lernen beginnen
to shed
My dog started to shed his coat. Be careful, water shed in the kitchen.
niepokój, lęk, obawa
Lernen beginnen
anxiety
zajmować się czymś, radzić sobie z czymś
Lernen beginnen
to deal with something
kula ortoped. oparcie, podpora
Lernen beginnen
crutch
hojność, nagroda za znalezienie czegoś lub złapanie kogoś
Lernen beginnen
bounty
doganiać, nadrabiać zaległości, stratę
Lernen beginnen
catch up
dokładny
Ona jest bardzo Dokładna w swoich wyliczeniach.
Lernen beginnen
accurate
She is very accurate in her calculations.
wybitny, wyróżniający się
Twoja praca się wyróżnia, więc zasługujesz na podwyżkę
Lernen beginnen
outstanding
Your work is outstanding, so you deserve a pay raise
skamielina
Lernen beginnen
fossil
wilgotny
Lernen beginnen
humid
skamieniałości
Lernen beginnen
fossils
coraz mniej
Lernen beginnen
fewer and fewer
skarżyć się na coś
Lernen beginnen
complain about something
szkodliwy, krzywdzący
Lernen beginnen
detrimental
utrudniać, przeszkadzać
Lernen beginnen
hinder

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.