Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)

 0    45 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
abroad
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
Lernen beginnen
za granicę
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to dream
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
Lernen beginnen
marzyć
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
to arrange
I have always been dreaming of going to Britain for my holidays but I did not know anybody who could help me to arrange it.
Lernen beginnen
organizować
Zawsze marzyłem o wyjeździe do Brytanii na moje wakacje, ale nie znałem nikogo, kto mógłby mi pomóc zorganizować to.
fortunately
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
Lernen beginnen
na szczęście
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to manage
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
Lernen beginnen
zdołać
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
to overcome a difficulty
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
Lernen beginnen
pokonać trudności
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
invitation
Fortunately, I managed to overcome this difficulty in getting an invitation from a student organization.
Lernen beginnen
zaproszenie
Na szczęście zdołałem pokonać tą trudność przez otrzymanie zaproszenia od studenckiej organizacji.
journey
My first journey abroad.
Lernen beginnen
podróż
Moja pierwsza podróż za granice.
to look for
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
Lernen beginnen
szukać
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
helpful
Therefore I desperately began looking for some contacts and eventually succeeded in getting a few helpful addresses and telephone numbers.
Lernen beginnen
pomocny
Dlatego desperacko zacząłem szukać jakiś kontaktów i wreszcie udało się zdobyć kilka pomocnych adresów i numerów telefonów.
slim hope
Still, it was a very slim hope.
Lernen beginnen
nikła nadzieja
Nadal, to była bardzo nikła nadzieja.
departure
At last the day of the departure I longed for so much came.
Lernen beginnen
wyjazd/odlot
Na ostatni dzień wyjazdu tęskniłem bardzo...
to long for
At last the day of the departure I longed for so much came.
Lernen beginnen
tęskinić
Nareście nadszedł dzień wyjazdu, za którym tak bardzo tęskniłem.
to arrive at the airport
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
Lernen beginnen
przybyć na lotnisko
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
to announce a flight
When I arrived at the airport, my flight was just being announced.
Lernen beginnen
zapowiedzieć lot
Kiedy przybyłem na lotnisko, mój lot właśnie był zapowiadany.
final call
That was the final call.
Lernen beginnen
ostatnie ogłoszenie lotu
To było ostatnie ogłoszenie lotu.
to check the passport
I had my passport checked and quickly got on the plane.
Lernen beginnen
sprawdzić paszport
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
to get on a plane
I had my passport checked and quickly got on the plane.
Lernen beginnen
wsiadać do samolotu
Mój paszport został sprawdzony i szybko wsiadłem do samolotu.
flight
During the flight I was still worried about my future.
Lernen beginnen
lot
Podczas lotu wciąż byłem zmartwiony moją przyszłością.
noisy
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
Lernen beginnen
hałaśliwy
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
crowded
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
Lernen beginnen
zatłoczony
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
airport
When the plane eventually landed in London, I found myself at a noisy and crowded airport.
Lernen beginnen
lotnisko
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
impression
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
Lernen beginnen
wrażenie
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
guest
I had an impression that I was an unnecessary and unwelcomed guest.
Lernen beginnen
gość
Miałem wrażenie, że jest niepotrzebnym i niemile widzianym gościem.
Immigration Officer
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
Lernen beginnen
urzędnik imigracyjny
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
detailed questions
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
Lernen beginnen
szczegółowe pytania
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
purpose
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
Lernen beginnen
cel
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
amount of money
I went to see the Immigration Officer who asked me detailed questions about the purpose of my visit and the amount of money I was bringing.
Lernen beginnen
ilość pieniędzy
Poszedłem zobaczyć się z urzędnikiem imigracyjnym, który zadał me szczegółowe pytania a cel mojej wizyty i o ilość pieniędzy, jaką przywiozłem.
to stamp
Finally, he stamped my passport and let me pass.
Lernen beginnen
podstemplować
W końcu, on podstemplował mój paszport i pozwolił mi przejść.
to go through customs
After seeing the Immigration Officer I went through customs.
Lernen beginnen
przejść przez odprawę celną
Po spotkaniu z urzędnikiem imigracyjnym przeszedłem przez odprawę celną.
Customs Officer
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
Lernen beginnen
celnik
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
luggage
The Customs Officer asked me some questions about my luggage and examined it roughly.
Lernen beginnen
bagaż
Celnik zadał mi parę pytań o mój bagaż i zbadał go z grubsza.
nothing to declare
Fortunately, I had nothing to declare.
Lernen beginnen
nic do oclenia
Na szczęście nie miałem nic do oclenia.
formalities
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
Lernen beginnen
formalności
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
departure lounge
When all these formalities were over, I spent at least three hours in a departure lounge having no idea what to do.
Lernen beginnen
poczekalnia
Kiedy wszystkie te formalności się skończyły, spędziłem co najmniej trzy godziny w poczekalni nie mając pojęcia co robić.
to seem
It seemed to me that if left airports, I would be immediately lost, robbed or killed.
Lernen beginnen
wydawać się
Wydawało mi się, że jeśli opuszczę lotnisko, to natychmiast bym się zgubił, został obrabowany lub zamordowany.
rucksack
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
Lernen beginnen
plecak
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to prevent
What is more, I had a very heavy rucksack and that was another obstacle which prevented me from doing anything.
Lernen beginnen
powstrzymywać
Co więcej, miałem bardzo ciężki plecak i to było kolejną przeszkodą, która powstrzymywała mnie przed robienie czegokolwiek.
to make use of something
I decided to make use of them.
Lernen beginnen
skorzystać z czegoś
Zdecydowałem się skorzystać z nich.
to dial a number
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
Lernen beginnen
wykręcić numer
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to put someone up
I dialled the first number and... heard the words I was so afraid of: “No, we can’t put you up, sorry!”.
Lernen beginnen
ulokować kogoś, przenocować
Wykręciłem pierwszy numer i... usłyszałem słowa, których tak bardzo się obawiałem: “Nie, nie możemy Cię przenocować, przykro mi!”.
to drag oneself
Having no specific plans I dragged myself to the underground station.
Lernen beginnen
wlec się
Nie mając żadnych wyraźnych planów wlekłem się do stacji metra.
destination
When at last I reached my destination and found the building I was looking for, I went in and... the first person I met was my teacher of English!
Lernen beginnen
cel podróży
Kiedy w końcu osiągnąłem mój cel podróży i znalazłem budynek, którego szukałem, wszedłem do środka i... pierwszą osobą, którą spotkałem był mój nauczyciel od angielskiego.
to share a room
As soon as I had told him about my problems, he gave me a telephone number to a Polish girl who was just looking for someone to share a room with.
Lernen beginnen
dzielić pokój
Jak tylko powiedziałem jemu o moich problemach, on dał mi numer telefonu do polskiej dziewczyny, która właśnie szukała kogoś do dzielenia pokoju.
stranger
I was not a stranger any more.
Lernen beginnen
obcy
Nie byłem już obcym.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.