Moje słówka

 0    106 Datenblatt    YuliiaSHYPAT
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
timetable, schedule
The timetable has been revised.
Lernen beginnen
rozporzadek
Rozkład jazdy się zmienił.
overwhelmed
Tom's overwhelmed.
Lernen beginnen
przytłoczony
Tom jest przytłoczony
withdraw
When he's sad, he withdraws from other people.
Lernen beginnen
wycofać
Kiedy jest smutny, po prostu się wycofuje.
navel
Lernen beginnen
pępek
scar
Lernen beginnen
blizna
hunting
They hunted foxes.
Lernen beginnen
łowiectwo, polowanie
Polowali na lisy.
to blackmail
I'm being blackmailed.
Lernen beginnen
szantażować
Jestem szantażowany.
emphasize
We emphasized the importance of his co-operation.
Lernen beginnen
podkreślać
Podkreślaliśmy konieczność współpracy z jego strony.
hangover
Tom has a hangover.
Lernen beginnen
kac
Tom ma kaca.
to greet
1) I greet you. 2) His secretary greeted me.
Lernen beginnen
powitać
1) Witam cię. 2) Powitała mnie jego sekretarka.
to ground
Lernen beginnen
uziemic
compensate
He received a large sum of money in compensation for his injury.
Lernen beginnen
kompensować
Dostał sporo pieniędzy jako rekompensatę za swój wypadek.
facilities
One town has excellent sports facilities.
Lernen beginnen
udogodnienia
Miasto ma doskonałe obiekty sportowe.
provide us
Cows provide us with milk. Bees provide us with honey.
Lernen beginnen
zaopatrują /dostarczają nam
Krowy zaopatrują nas w mleko. Pszczoły dostarczają nam miodu.
safety box
Lernen beginnen
sejf
exaggerate
Don't exaggerate now.
Lernen beginnen
wyolbrzymiać, przesadzać
Nie przesadzaj teraz.
rectangle
A square is one type of rectangle.
Lernen beginnen
prostokąt
Kwadrat należy do prostokątów.
stressful situation
Lernen beginnen
stresująca sytuacja
lack of smth. (words)
1) She died for lack of air. 2) He failed, due to lack of money.
Lernen beginnen
brak czegoś (słów)
1) Udusiła się z braku tlenu. 2) Nie udało mu się z powodu braku pieniędzy.
participants
I participated in the discussion.
Lernen beginnen
Uczestnicy
Przyłączyłem się do dyskusji.
elaborate
Could you elaborate?
Lernen beginnen
opracować, wyjaśnić, rozwinąć
Proszę o wyjaśnienie.
nitpick
He is really a nitpicker.
Lernen beginnen
przyczepić
To zrzęda.
chill out
Lernen beginnen
wyluzuj
get lost
She always gets lost.
Lernen beginnen
poginąć, Spadaj!
Ona zawsze się gubi.
snack
Where can I buy snacks?
Lernen beginnen
przekąska
Gdzie mógłbym kupić jakąś przekąskę?
beats around the bush
Stop beating around the bush.
Lernen beginnen
owijać w bawełnę
Przestań owijać w bawełnę.
sulk
Lernen beginnen
dąsać
daydream
Lernen beginnen
mrzonka
to speak bluntly
Lernen beginnen
mówić bez ogródek
uninformed
Lernen beginnen
niedoinformowani
concrete
"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
Lernen beginnen
beton
"Czyli to jest zbudowane z kamienia?" "To zwyczajny żelbet."
to arrange a meeting
They arranged a meeting.
Lernen beginnen
zorganizować spotkanie
Umówili spotkanie.
cheat on somebody
Have you ever cheated on me?
Lernen beginnen
oszukać kogoś, zdradzać
Czy kiedykolwiek mnie zdradziłeś?
steals
They caught him stealing.
Lernen beginnen
kradnie
Złapali go na kradzieży.
solution
Did he propose any solutions?
Lernen beginnen
rozwiązanie
Czy on zaproponował jakiekolwiek rozwiązania?
lately
Lately everyone seems happy.
Lernen beginnen
ostatnio
Ostatnio wszyscy wyglądają na szczęśliwych.
to complain
1) There's no reason to complain. 2) I am writing to complain about
Lernen beginnen
narzekać, składać reklamacje
1) Nie ma powodu do narzekań. 2) Piszę, żeby złożyć skargę na...
release
1) The terrorists released the hostages. 2) The company issued a press release.
Lernen beginnen
uwolnienie
1) Terroryści uwolnili zakładników. 2) Ta firma wydała oświadczenie dla prasy.
sick leave
I've been on sick leave.
Lernen beginnen
zwolnienie lekarskie
Byłem na zwolnieniu lekarskim.
garbage
Take the garbage out.
Lernen beginnen
śmieci
Wyrzuć śmieci.
oven
The cake is still in the oven.
Lernen beginnen
piekarnik
Ciasto jest jeszcze w piekarniku.
explosive
We were startled by the explosion.
Lernen beginnen
wybuchowy
Byliśmy zaskoczeni wybuchem.
remote
Where's the remote control for the TV?
Lernen beginnen
zdalny
Gdzie położyłeś pilota do telewizora?
major
That is your major problem.
Lernen beginnen
ważny, glówny
To twój główny problem.
reckless
His death was owing to his reckless driving.
Lernen beginnen
lekkomyślny, nieoczekiwany
Zginął z powodu brawury za kierownicą.
revealed
Tom revealed the secret.
Lernen beginnen
ujawnił, ogłosił
Tom ujawnił sekret.
to warn
I've tried to warn you.
Lernen beginnen
ostrzec
Próbowałem cię ostrzec.
mower
Lernen beginnen
kosiarka
scythe
Lernen beginnen
kosa
mobbing
Lernen beginnen
mobbing
Hay
Make hay while the sun shines.
Lernen beginnen
Siano
Nie strać tej szansy!
petal
The petals are floating on the water.
Lernen beginnen
płatek
Na wodzie unoszą się płatki kwiatów.
bend
Do not bend or fold!
Lernen beginnen
zginać
Nie łamać, nie zginać.
wasp
Lernen beginnen
osa
a duel
The sisters dueled with each other verbally.
Lernen beginnen
Pojedynek
Siostry kłóciły się zapamiętale.
ensure
Parents often sacrifice themselves to ensure that their children receive a good education.
Lernen beginnen
zapewnie
Rodzice często się poświęcają by zapewnić swemu dziecku edukację na wysokim poziomie.
well deployed
Lernen beginnen
dobrze rozmieszczone
to deploy
Lernen beginnen
wdrożyć
efficiency
You're very efficient.
Lernen beginnen
wydajność
Jesteś bardzo wydajny.
assessment
Lernen beginnen
oszacowanie
appropriate
I paid at the appropriate time.
Lernen beginnen
właściwy
Dokonałem płatności w odpowiednim terminie.
survey
They will survey the desert island.
Lernen beginnen
badanie
Będą pewnie badać tę bezludną wyspę.
to aware
I'm aware of its importance.
Lernen beginnen
być świadomym
Jestem świadomy jego znaczenia.
assessed
Lernen beginnen
oceniano
to be conducted
Metals conduct electricity.
Lernen beginnen
zostać przeprowadzone
Metale przewodzą prąd.
Proctor
Lernen beginnen
Cenzor
semicolon
How to use a semicolon
Lernen beginnen
środnik
Jak używać średnika
generosity
Lernen beginnen
hojność
vocation
Never choose a vocation just because it looks profitable.
Lernen beginnen
powołanie
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że wygląda na opłacalny.
witness
He witnessed the accident.
Lernen beginnen
świadek
Był świadkiem wypadku.
awkward
Lernen beginnen
niezgrabny
hang out
Lernen beginnen
spędzać wolny czas
accomplish your goals
Lernen beginnen
osiągnąć swoje cele
drifting apart
Lernen beginnen
oddalanie
proverbial
Lernen beginnen
przysłowiowy
consistency
Lernen beginnen
konsystencja
life circumstances
Lernen beginnen
okoliczności życia
accurately
Lernen beginnen
dokładnie
accumulated
Lernen beginnen
skumulowane
a plenty of
Lernen beginnen
wiele
temper
Lernen beginnen
usposobienie
nails
Lernen beginnen
paznokcie, gwoździe
fence
Lernen beginnen
płot
efforts
Lernen beginnen
starania
stab
Lernen beginnen
dźgać
confident
Lernen beginnen
konfident, pewny siebie
Establish
Lernen beginnen
Ustanawiać
retain
Lernen beginnen
zachować
stress
Lernen beginnen
stres, akcent
syllables
Lernen beginnen
sylaby
vowel
Lernen beginnen
samogłoska
Procrastination
Lernen beginnen
Zwlekanie
fidget
Lernen beginnen
denerwować
distracted
Lernen beginnen
roztargniony
drill
Lernen beginnen
wiertarka
consonant
Lernen beginnen
spółgłoska
acknowledged
Lernen beginnen
potwierdzone
possession
Lernen beginnen
własność, posiadanie
surrounding
Lernen beginnen
otaczający
delighted at/about
Lernen beginnen
zachwycony / o
therefore
Lernen beginnen
zatem
flatter
Lernen beginnen
pochlebiać
indeed =truly
Lernen beginnen
rzeczywiście = dobrze
abuse
Lernen beginnen
nadużycie
astonished
Lernen beginnen
zdumiony
epigrams
Lernen beginnen
fraszki

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.