Moje własne dla początkujących

 0    32 Datenblatt    renialan
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie ma pośpiechu
Lernen beginnen
take your time
chcę uczyć się angielskiego
Lernen beginnen
I want to learn English
nie chcę z tobą iść
Lernen beginnen
I do not want to go with you
biegam chętnie
Lernen beginnen
I run willingly
bardzo ważne jest zdrowe odżywianie
Lernen beginnen
Healthy eating is very important
bardzo ważne jest zdrowie
Lernen beginnen
health is very important
zbieramy pieniądze dla dzieci
Lernen beginnen
we collect money for children
zbieramy tez pieniądze na sprzęt sportowy dla młodzieży
Lernen beginnen
we also collect money for sports equipment for young people
dzisiaj jest bardzo ładne pogoda
Lernen beginnen
today is very nice weather
jest słonecznie i ciepło
Lernen beginnen
it's sunny and warm
mam dużo czasu wolnego
Lernen beginnen
I have a lot of free time
muszę iść z psem na spacer
Lernen beginnen
I have to go with my dog ​​for a walk
lubię uczyć się słówek
Lernen beginnen
I like to learn words
lubię poznawać nowych ludzi
Lernen beginnen
I like meeting new people
lubię uczyć się nowych rzeczy
Lernen beginnen
I like to learn new things
czytam łatwe książki po niemiecku
Lernen beginnen
I read easy books in German
chcę oglądać angielskie filmy
Lernen beginnen
I want to watch English movies
chcę rozumieć innych ludzi
Lernen beginnen
I want to understand other people
w styczniu jadę do Holandi
Lernen beginnen
in January I am going to the Netherlands
jadę do córki w odwiedziny
Lernen beginnen
I am going to visit my daughter
chcę wyjechać z tego miasta
Lernen beginnen
I want to leave this city
lubię wiosnę
Lernen beginnen
I like to spring
najbardziej lubię wiosnę ponieważ wszystko budzi się dożycia
Lernen beginnen
I like spring the most because everything comes to life
wiosną ludzie mają więcej energii
Lernen beginnen
in the spring, people have more energy
chcę poszerzać horyzonty
Lernen beginnen
I want to broaden my horizons
chcę wiedzieć co dzieje się wokół mnie
Lernen beginnen
I want to know what's going on around me
przynieś mi proszę wodę
Lernen beginnen
bring me water, please
mam wspaniały humor
Lernen beginnen
I have a great mood
mam ładny uśmiech
Lernen beginnen
I have a nice smile
lata mijają
Lernen beginnen
the years go by
chodzę do kościoła
Lernen beginnen
I go to church
chodzę do sklepu
Lernen beginnen
I go to the store

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.