NZ 6650 24,10

 0    7 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
receipt
Do you have a receipt
Lernen beginnen
pokwitowanie, paragon
(Czy masz paragon?
pillar
He's a respected businessman and a pillar of his community
Lernen beginnen
rzeczownik, filar, podpora
est szanowanym biznesmanem i opoką społeczności.
uneasy
Lernen beginnen
przymiotnik niepewny, niespokojny skrępowany,
moist
DAMP
She's been crying - her eyes are still moist.
Lernen beginnen
przymiotnik, wilgotny
Ona płakała - jej oczy jeszcze są mokre.
postpone
Lernen beginnen
czasownik odkładać odraczać
contention
The issue has been a bone of contention between him and me.
Lernen beginnen
rzeczownik, twierdzenie kwestia sporna
(Ta sprawa zawsze była kością niezgody między mną a nim.)
beneficiary
Robert made you his insurance beneficiary.
Lernen beginnen
beneficjant, spadkobierca
Robert uczynił cię spadkobiercą jego ubezpieczenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.