on screen intermediate 3b

 0    29 Datenblatt    juliaomilianowicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
miejski
Lernen beginnen
urban
bufet
Thomas zjadł w bufecie tak dużo, że ledwo się ruszał.
Lernen beginnen
buffet
Thomas ate so much food from the buffet, he could barely move.
start samolotu
Lubię wolne melodie.
Lernen beginnen
take off
I like slow melodies.
przystanek
Lernen beginnen
stop
pobyt
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
Lernen beginnen
stay
There are 350 passengers on board of this plane.
personel, kadra pracownicza
Lernen beginnen
staff
hamulec
Lernen beginnen
brake
przestrzeń
Lernen beginnen
space
pomoc domowa/służący
Lernen beginnen
servant
wiejski
Nowa restauracja oferuje dania z całego świata.
Lernen beginnen
rural
The new restaurant serves dishes from all over the world.
botek, kozak
Lernen beginnen
boot
całodobowy
Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
Lernen beginnen
round-the-clock
The road to Green Mountain is closed for the season to vehicles.
dostarczanie posiłków do pokoju w hotelu
Nienawidzę ludzi tego typu.
Lernen beginnen
room service
I hate this type of people.
lusterko wsteczne
Zamówiliśmy trzy posiłki i butelkę czerwonego wina.
Lernen beginnen
reaview mirror
We ordered three meals and a bottle of red wine.
być dumnym z czegoś
Lernen beginnen
pride on
umiejscowić
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
Lernen beginnen
position
How much would it cost to rent a boat?
otwarty
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
Lernen beginnen
open
Nobody knows why the airplane crashed.
na żądanie
Lernen beginnen
on request
żaden
Lernen beginnen
none
lokalizować
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich gości.
Lernen beginnen
locate
Invitations have been sent to all the guests.
lądowanie
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
Lernen beginnen
landing
My foot still hurts after the last match.
wskazany, zaznaczony
Lernen beginnen
in dicated
wagon
Lernen beginnen
a carriage
okrąg, krąg
Lernen beginnen
circle
krótkie wakacje w innym mieście
Lernen beginnen
city break
natknąć się na kogoś
Lernen beginnen
come across
zachorować na
Lernen beginnen
come down with
z góry
Lernen beginnen
in advance
kierownica roweru
Lernen beginnen
handlebar

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.