On the road

 0    35 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zakręt na drodze
Lernen beginnen
a bend in the road
przejście dla pieszych
Zatrzymaj się przed przejściem, żeby ludzie mogli przejść przez ulicę.
Lernen beginnen
a pedestrian crossing
Stop before the pedestrian crossing to let people walk across the street.
główna droga
Lernen beginnen
main road
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
Lernen beginnen
a lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
autostrada
Sieć autostrad jest słabo rozwinięta w tym kraju.
Lernen beginnen
a motorway
The motorway network is poorly developed in this country.
zepsuć się
Nie znoszę, kiedy psuje mi się samochód!
Lernen beginnen
to break down
I hate when my car breaks down!
blokowanie drogi
Lernen beginnen
blocking the road
korek drogowy, zator
Lernen beginnen
tailback, a traffic jam, congestion
wyjeżdżać (z miejsca postoju), wjeżdżać na drogę, włączać sie do ruchu
Lernen beginnen
pull out
samochód nadjeżdzał z przeciwnego kierunku
Lernen beginnen
the car was coming from the opposite direction
uniknąć wypadku
Lernen beginnen
prevent the accident
idź wzdłuż ulicy
Lernen beginnen
Go along the street
skręcić w prawo na głównej drodze
Lernen beginnen
turn right into the main road
skręcić w pierwszą ulicę w lewo
Lernen beginnen
Take the first turning on your left
tak trzymaj
Lernen beginnen
keep going
skręć znowu w lewo kiedy dojdziesz do banku
Lernen beginnen
Turn left again when you get to the bank
limit prędkości
Lernen beginnen
speed limit
wyprzedzić
Lernen beginnen
overtake
droga jednokierunkowa
Lernen beginnen
one-way street
światła drogowe
Zaczekaj, aż światła drogowe zmienią się na zielone, zanim pojedziesz dalej.
Lernen beginnen
traffic lights
Wait for the traffic lights to turn green before you continue driving.
fotoradar
Lernen beginnen
speed camera, enforcement camera
pasy bezpieczeństwa
Czy możecie zapiąć pasy?
Lernen beginnen
seat belts
Could you fasten your seat belts, please.
układ kontroli trakcji
Lernen beginnen
Traction Control System
poduszka powietrzna
Lernen beginnen
an airbag
jeździć agresywnie
Lernen beginnen
drive aggressively
unieruchomiony przez mgłę pas startowy
Lernen beginnen
fogbound runway
zamknięcie pasa
Lernen beginnen
lane closure
odpływ
Lernen beginnen
low tide
zgubić bagaż
Lernen beginnen
lost luggage
opóźniona żegluga
Lernen beginnen
delayed sailing
trudne warunki pogodowe
Lernen beginnen
rough weather
sygnalizując problemy
Lernen beginnen
signaling problems
długi korek drogowy
Lernen beginnen
long tailback
turbulencje
Lernen beginnen
turbulence
opłata za wjazd do centrum miasta
Lernen beginnen
congestion charge

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.