opis zdjęcia

 0    27 Datenblatt    reno95
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
w środku zdjęcia
Lernen beginnen
in the middle of the picture, in the middle of the photo
na górze zdjęcia
Lernen beginnen
at the top of the photo
na dole zdjęcia
Lernen beginnen
at the bottom of the photo
po prawej stronie zdjęcia
Lernen beginnen
on the right side of the picture
po lewej stonie zdjęcia
Lernen beginnen
on the left side of the photo
w górnym lewym rogu
Lernen beginnen
in the top left corner
w górnym prawym rogu
Lernen beginnen
in the top right corner
w dolnym lewym rogu zdjęcia
Lernen beginnen
in the bottom left corner of the photo
w prawym dolnym rogu
Lernen beginnen
in the bottom right corner
na pierwszym planie
Lernen beginnen
in the foreground
w tle, na dalszym planie
Lernen beginnen
in the background
Znajduje się, Znajdują się
W tle zdjęcia znajduje się stary zamek.
Lernen beginnen
There is, there are
There is an old castle in the background of the photo. In the background of the photo there is an old castle.
Zdjęcie pokazuje
Lernen beginnen
The picture shows
Na zdjęciu widzimy
Lernen beginnen
On the picture we can see
Ja myślę, uważam, przypuszczam
Lernen beginnen
I think, I guess, I suppose
on wydaje się, że jest
Lernen beginnen
he seems to be
to wygląda jakby
Lernen beginnen
it looks like, it seems as if
to może być
Lernen beginnen
it can, could, might be
to zdjęcie podoba mi się dlatego
Lernen beginnen
I like the picture because
to zdjęcie sprawia, że myślę o
Lernen beginnen
this photo makes me think about / of
jak ja to widzę
Lernen beginnen
as I see it
Powiedziałbym że
Lernen beginnen
I would say that
osobiście
Musze z tobą porozmawiać o niej osobiście.
Lernen beginnen
personally
I need to talk to you about her in person.
z mojej perspektywy
Lernen beginnen
from my point of view
nie jestem całkiem pewien
Lernen beginnen
I'm not quite sure, I'm not really sure
co jeszcze
Lernen beginnen
what else
wiesz co mam na myśli
Lernen beginnen
You know what I mean

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.