personal higiena

 0    25 Datenblatt    renatapiasecka00
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Teraz pójdziemy się umyć
Lernen beginnen
now let’s go to wash
umyć
Umyję pani twarz , Czy możesz umyć twarz/
Lernen beginnen
to wash
I'll wash your face. / Can you wash your face
chcesz umyć twarz?//////////
Lernen beginnen
do you want to wash your face?
Czy chce się Pan/i wykąpać?
Lernen beginnen
Would you like to take a bath?
Kąpiel jest już gotowa.
Lernen beginnen
Your bath is ready.
wanna
Proszę wejść do wanny.
Lernen beginnen
tub
Get into the tub, please.
wejść / wyjść
Proszę wyjść z wanny.
Lernen beginnen
get on / get out
Get out of the tub, please.
Czy kąpiel nie jest zbyt gorąca?
Lernen beginnen
Is the your bath is not too hot?
Umyję Pana/Panią.
Lernen beginnen
I’ll wash you.
Pomogę Panu/i przejść do łazienki.
Lernen beginnen
I’ll help you walk to the bathroom.
Zmienię pieluchę.
Lernen beginnen
I’ll change your nappy.
Musisz założyć czyste ubrania.
Lernen beginnen
I have to wear your clean clothes.
Zaczeszę twoje włosy.
Lernen beginnen
I’ll comb your hair.
Muszę Pana ogolić.
Lernen beginnen
You need to get shaved.
Rozmowa o zatwardzeniu
Lernen beginnen
Talking about constipation
Czy byłaś w toalety dzisiaj?
Lernen beginnen
Did you go to the toilet today?
Bierzesz przeczyszczające każdej nocy, prawda?
Lernen beginnen
You take a laxative every night, right?
Nie wiem, dlaczego mam wszystkie te problemy już teraz.
Lernen beginnen
I don’t know why I am having all these problems now.
Byłaś przyjmowanie niektórych leków przeciwbólowych ostatnio dla pleców.
Lernen beginnen
You’ve been taking some painkillers lately for your back pain.
Czy możesz dać mi coś, aby pomóc mi iść do toalety?
Lernen beginnen
Can you give me something to help me go to the toilet?
Mogę podać kilka czopków wieczorem.
Lernen beginnen
I can give you some suppositories evening.
To na pewno nie jest bardzo wygodne.
Lernen beginnen
It certainly is not very convenient.
Staraj się pić nieco więcej wody, jak również.
Lernen beginnen
Try to drink a little more water as well.
naciągnoć
możesz mi pomóc naciągnąć prześcieradło
Lernen beginnen
stretch
Can you help me stretch sheets
czy czujesz się wygodnie w łózku
Lernen beginnen
do you feel comfy in the bed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.