Pierwszy dzień w pracy

 0    34 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
acquaint
On your first day in the office, just acquaint yourself with all the tasks, and then you can start properly tomorrow.
Lernen beginnen
zapoznać
Pierwszego dnia w biurze po prostu zapoznaj się ze wszystkimi zadaniami, a właściwą pracę zaczniesz jutro.
acquainted
Lernen beginnen
obeznany
getting acquainted
Lernen beginnen
Zapoznanie
arrival
Could you tell me the arrival time for the Lot plane.
Lernen beginnen
przyjazd
Czy może pani podać mi godzinę przylotu samolotu Lot'u?
new arrival
Lernen beginnen
nowy przyjazd
Is there anything I can help you with? You look a bit lost.
Lernen beginnen
Czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? Wyglądasz trochę zagubiony.
This is my first day in the office. I am a little lost.
Lernen beginnen
To mój pierwszy dzień w biurze. Jestem trochę zagubiony.
My manager mentioned we'd be getting a new team member.
Lernen beginnen
Mój menadżer wspomniał, że dostaniemy nowego członka zespołu.
I had some trouble getting into the building. They didn't have my name at security.
Lernen beginnen
Miałem problemy z dostaniem się do budynku. Nie mieli mojego nazwiska w ochronie.
How would you feel about a quick tour of the office?
Lernen beginnen
Jak byś się czuł w związku z szybką wycieczką po biurze?
That would be great. Thank you so much.
Lernen beginnen
Byłoby świetnie. Dziękuję bardzo.
It's wonderful to finally meet you.
Lernen beginnen
Wspaniale jest cię poznać.
Don't mention it.
Lernen beginnen
Nie ma o czym mówić.
It wasn't that long ago that I was new here myself.
Lernen beginnen
Nie tak dawno temu byłam tu sama.
You'll probably sit somewhere in this section.
Lernen beginnen
Prawdopodobnie będziesz siedział gdzieś w tej sekcji.
nearby
Lernen beginnen
pobliski
nearby forest
Lernen beginnen
Pobliski las
nearby, close to
Lernen beginnen
w pobliżu, blisko
refrigerator
We'll have to buy a new refrigerator.
Lernen beginnen
lodówka
Będziemy musieli kupić nową lodówkę.
refrigerator, fridge
Lernen beginnen
lodówka
partiers
Lernen beginnen
imprezowicze
seeking
Lernen beginnen
poszukiwania
seeking a job
Lernen beginnen
szukanie pracy
seeking skandals
Lernen beginnen
szukanie skandali
seeking something out of ordinary
Lernen beginnen
szukanie czegoś niezwykłego
Seeking responsible, mature roommate to share my apartment.
Lernen beginnen
Poszukiwanie odpowiedzialnego, starszego współlokatora, aby dzielić się moim mieszkaniem.
I am a professional and looking for same.
Lernen beginnen
Jestem profesjonalistą i szukam tego samego.
No pets and nonsmokers only, please.
Lernen beginnen
Proszę tylko o zwierzęta domowe i osoby niepalące.
Private bedroom and bath. Share kitchen and living room. Nice balcony.
Lernen beginnen
Prywatna sypialnia i łazienka. Udostępnij kuchnię i salon. Ładny balkon.
Lovely 3,000per month apartment near downtown, facing river. Two bedroom, two bath.
Lernen beginnen
Piękne 3 000 miesięcznie mieszkanie w pobliżu centrum miasta, z widokiem na rzekę. Dwie sypialnie, dwie łazienki.
Split rent and utilities expenses.
Lernen beginnen
Podział czynszu i wydatków na media.
split
Lernen beginnen
rozłam
split up
Lernen beginnen
zrywać (np. o związku)
split up with
Lernen beginnen
dzielone z

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.