Planowanie podrózy (słownictwo A)

 0    57 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to go on holiday
Once a year my family goes on holiday.
Lernen beginnen
jechać na wakacje
Raz do roku moja rodzina jeździ na wakacje.
planned journey
A week before our planned journey my father starts organizing everything so as not to get nervous that something has been left undone.
Lernen beginnen
planowana podróż
Tydzień przez planowaną podróżą mój ojciec zaczyna organizować wszystko, aby nie denerwować się, że coś zostanie niedopilnowane.
to get nervous
A week before our planned journey my father starts organizing everything so as not to get nervous that something has been left undone.
Lernen beginnen
denerwować się
Tydzień przez planowaną podróżą mój ojciec zaczyna organizować wszystko, aby nie denerwować się, że coś zostanie niedopilnowane.
to leave something undone
A week before our planned journey my father starts organizing everything so as not to get nervous that something has been left undone.
Lernen beginnen
nie dopilnować czegoś
Tydzień przez planowaną podróżą mój ojciec zaczyna organizować wszystko, aby nie denerwować się, że coś zostanie niedopilnowane.
to travel by train
We always travel by train so my father goes to a railway station and asks for the most convenient train connections in the information centre.
Lernen beginnen
podróżować pociągiem
Zawsze podróżujemy pociągiem, dlatego mój ojciec idzie na stacje kolejową (dworzec) i pyta o najbardziej dogodne połączenie (pociągiem) w centrum informacji.
railway station
We always travel by train so my father goes to a railway station and asks for the most convenient train connections in the information centre.
Lernen beginnen
stacja kolejowa (dworzec)
Zawsze podróżujemy pociągiem, dlatego mój ojciec idzie na stacje kolejową (dworzec) i pyta o najbardziej dogodne połączenie (pociągiem) w centrum informacji.
convienient
We always travel by train so my father goes to a railway station and asks for the most convenient train connections in the information centre.
Lernen beginnen
dogodne
Zawsze podróżujemy pociągiem, dlatego mój ojciec idzie na stacje kolejową (dworzec) i pyta o najbardziej dogodne połączenie (pociągiem) w centrum informacji.
to book seats
Then he books seats in a ticket office.
Lernen beginnen
rezerwować miejsca
Następnie rezerwuje miejsca w kasie biletowej.
ticket office
Then he books seats in a ticket office.
Lernen beginnen
kasa biletowa
Następnie rezerwuje miejsca w kasie biletowej.
to travel first class
We usually travel first class but the tickets are not very expensive because me and my brother are still at school and we travel half-fare.
Lernen beginnen
podróżować pierwszą klasą
Zazwyczaj podróżujemy pierwszą klasą, ale bilety nie są zbyt dorgie, ponieważ ja i mój brat nadal jesteśmy w szkole i podróżujemy z pięćdziesięcio procentową zniżką.
tickets
We usually travel first class but the tickets are not very expensive because me and my brother are still at school and we travel half-fare.
Lernen beginnen
bilety
Zazwyczaj podróżujemy pierwszą klasą, ale bilety nie są zbyt dorgie, ponieważ ja i mój brat nadal jesteśmy w szkole i podróżujemy z pięćdziesięcio procentową zniżką.
expensive
We usually travel first class but the tickets are not very expensive because me and my brother are still at school and we travel half-fare.
Lernen beginnen
drogie
Zazwyczaj podróżujemy pierwszą klasą, ale bilety nie są zbyt dorgie, ponieważ ja i mój brat nadal jesteśmy w szkole i podróżujemy z pięćdziesięcio procentową zniżką.
to travel half-fare
We usually travel first class but the tickets are not very expensive because me and my brother are still at school and we travel half-fare.
Lernen beginnen
mieć 50% zniżki
Zazwyczaj podróżujemy pierwszą klasą, ale bilety nie są zbyt dorgie, ponieważ ja i mój brat nadal jesteśmy w szkole i podróżujemy z pięćdziesięcio procentową zniżką.
in the daytime
We all prefer travelling in the daytime if possible because we can admire beautiful scenery on the way.
Lernen beginnen
w ciągu dnia
Wszyscy preferujemy podróżowanie w ciągu dnia, jeśli to możliwe, ponieważ możemy podziwiać piękne krajobrazy po drodze.
scenery
We all prefer travelling in the daytime if possible because we can admire beautiful scenery on the way.
Lernen beginnen
krajobrazy
Wszyscy preferujemy podróżowanie w ciągu dnia, jeśli to możliwe, ponieważ możemy podziwiać piękne krajobrazy po drodze.
to pack up
While my father takes care of the tickets, my mother begins packing up.
Lernen beginnen
pakować walizki
Kiedy mój ojciec dopilnowuje biletów, moja mama rozpoczyna pakowanie walizek.
dilemma
As usual, she has a lot of problems and dilemmas.
Lernen beginnen
dylemat
Ja zwykle, ma dużo problemów i dylematów.
to wear
She keeps asking us what we would like to wear during our holidays although she knows that we need only a few necessary things.
Lernen beginnen
wkładać nosić
Wciąż nas pyta, co chcielibyśmy nosić w trakcie naszych wakacji, chociaż wie, że potrzebujemy tylko parę niezbędnych rzeczy.
although
She keeps asking us what we would like to wear during our holidays although she knows that we need only a few necessary things.
Lernen beginnen
chociaż
Wciąż nas pyta, co chcielibyśmy nosić w trakcie naszych wakacji, chociaż wie, że potrzebujemy tylko parę niezbędnych rzeczy.
necessary
She keeps asking us what we would like to wear during our holidays although she knows that we need only a few necessary things.
Lernen beginnen
konieczne, potrzebne, niezbędne
Wciąż nas pyta, co chcielibyśmy nosić w trakcie naszych wakacji, chociaż wie, że potrzebujemy tylko parę niezbędnych rzeczy.
on the other hand
My father, on the other hand, is not interested in our things but in our safety.
Lernen beginnen
z drugiej strony
Mój ojciec, z drugiej strony, nie jest zainteresowany naszymi rzeczami, ale naszym bezpieczeństwem.
safety
My father, on the other hand, is not interested in our things but in our safety.
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
Mój ojciec, z drugiej strony, nie jest zainteresowany naszymi rzeczami, ale naszym bezpieczeństwem.
to insure against accident / theft
Therefore he insures us against accidents and additionally he insures our luggage against theft, which I think is a gross exaggeration.
Lernen beginnen
ubezpieczyć się od wypadku / kradzieży
Dlatego on ubezpiecza nas od wypadku i dodatkowo on ubezpiecza nasze bagaże przeciwko kradzieży, co ja uważam, za grubą przesadę.
additionally
Therefore he insures us against accidents and additionally he insures our luggage against theft, which I think is a gross exaggeration.
Lernen beginnen
dodatkowo
Dlatego on ubezpiecza nas od wypadku i dodatkowo on ubezpiecza nasze bagaże przeciwko kradzieży, co ja uważam, za grubą przesadę.
gross exaggeration
Therefore he insures us against accidents and additionally he insures our luggage against theft, which I think is a gross exaggeration.
Lernen beginnen
gruba przesada
Dlatego on ubezpiecza nas od wypadku i dodatkowo on ubezpiecza nasze bagaże przeciwko kradzieży, co ja uważam, za grubą przesadę.
rest-house
He also phones the rest-house to make sure that the reservation has been confirmed.
Lernen beginnen
dom wypoczynkowy
On także dzwoni do domu wypoczynkowego, aby upewnić się, że rezerwacja jest potwierdzona.
reservation
He also phones the rest-house to make sure that the reservation has been confirmed.
Lernen beginnen
rezerwacja
On także dzwoni do domu wypoczynkowego, aby upewnić się, że rezerwacja jest potwierdzona.
to confirm
He also phones the rest-house to make sure that the reservation has been confirmed.
Lernen beginnen
potwierdzić
On także dzwoni do domu wypoczynkowego, aby upewnić się, że rezerwacja jest potwierdzona.
as early as
My parents plan our summer holidays as early as in winter.
Lernen beginnen
już
Moi rodzice planują nasze letnie wakacje już zimą.
travel-guide
First my father buys maps and travel-guides.
Lernen beginnen
przewodnik
Najpierw mój ojciec kupuje mapy i przewodniki.
travel agency
Then they go to a travel agency and look over brochures and catalogues.
Lernen beginnen
biuro podróży
Wtedy oni jadą do biura podróży i przeglądają broszury i katalogi.
to look over
Then they go to a travel agency and look over brochures and catalogues.
Lernen beginnen
przeglądać
Wtedy oni jadą do biura podróży i przeglądają broszury i katalogi.
to go to the mountains
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
Lernen beginnen
jechać w góry
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
to talk somebody into...
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
Lernen beginnen
namówić kogoś do...
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
to spend
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
Lernen beginnen
spędzić
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
at the seaside
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
Lernen beginnen
nad morzem
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
sun-glasses
I do not need many things but I have to take my sunglasses, bathing-trunks, a few T-shirts, a jacket and a pair of trousers.
Lernen beginnen
okulary słoneczne
Nie potrzebuje wielu rzeczy, ale muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki, parę koszulek, kurtkę i spodnie.
bathing-trunks
I do not need many things but I have to take my sunglasses, bathing-trunks, a few T-shirts, a jacket and a pair of trousers.
Lernen beginnen
kąpielówki
Nie potrzebuje wielu rzeczy, ale muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki, parę koszulek, kurtkę i spodnie.
T-shirt
I do not need many things but I have to take my sunglasses, bathing-trunks, a few T-shirts, a jacket and a pair of trousers.
Lernen beginnen
koszulka
Nie potrzebuje wielu rzeczy, ale muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki, parę koszulek, kurtkę i spodnie.
jacket
I do not need many things but I have to take my sunglasses, bathing-trunks, a few T-shirts, a jacket and a pair of trousers.
Lernen beginnen
kurtka
Nie potrzebuje wielu rzeczy, ale muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki, parę koszulek, kurtkę i spodnie.
trousers
I do not need many things but I have to take my sunglasses, bathing-trunks, a few T-shirts, a jacket and a pair of trousers.
Lernen beginnen
spodnie
Nie potrzebuje wielu rzeczy, ale muszę wziąć moje okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki, parę koszulek, kurtkę i spodnie.
to see to
My mother will see to the rest and make sure that I pack my underclothes, socks and so on.
Lernen beginnen
dopilnować
Moja mama sprawdzi resztę i upewni się, że spakowałem moją bieliznę, skarpetki i itd.
underclothes
My mother will see to the rest and make sure that I pack my underclothes, socks and so on.
Lernen beginnen
bielizna
Moja mama sprawdzi resztę i upewni się, że spakowałem moją bieliznę, skarpetki i itd.
socks
My mother will see to the rest and make sure that I pack my underclothes, socks and so on.
Lernen beginnen
skarpety
Moja mama sprawdzi resztę i upewni się, że spakowałem moją bieliznę, skarpetki i itd.
luggage trolley
At the station my father brings a luggage trolley and we put our heavy suitcases on it.
Lernen beginnen
wózek bagażowy
Na stacji mój ojciec przynosi wózek bagażowy i kładziemy na nim nasze ciężkie walizki.
heavy suitcases
At the station my father brings a luggage trolley and we put our heavy suitcases on it.
Lernen beginnen
ciężkie walizki
Na stacji mój ojciec przynosi wózek bagażowy i kładziemy na nim nasze ciężkie walizki.
platform
Then we go to a platform.
Lernen beginnen
peron
Następnie idziemy na peron.
delayed
Our train is delayed so my mother goes to a waiting-room and reads a magazine until it is announced.
Lernen beginnen
opóźniony
Nasz pociąg jest opóźniony, więc moja mam idzie do poczekalni i czyta magazyny aż nie zostanie on ogłoszony.
waiting-room
Our train is delayed so my mother goes to a waiting-room and reads a magazine until it is announced.
Lernen beginnen
poczekalnia
Nasz pociąg jest opóźniony, więc moja mam idzie do poczekalni i czyta magazyny aż nie zostanie on ogłoszony.
to announce
Our train is delayed so my mother goes to a waiting-room and reads a magazine until it is announced.
Lernen beginnen
ogłaszać
Nasz pociąg jest opóźniony, więc moja mam idzie do poczekalni i czyta magazyny aż nie zostanie on ogłoszony.
to get into
Then she joins us and we get into the train.
Lernen beginnen
wsiadać do
Wtedy on dołącza do na i wsiadamy do pociągu.
to take one’s seats
While my mother and brother are taking seats by the window, I help my father put our luggage on the rack.
Lernen beginnen
zajmować miejsca
Podczas gdy moja mama i brat zajmują miejsca przy oknie, ja pomagam mojemu ojcu włożyć nasze bagaże na półkę.
luggage rack
While my mother and brother are taking seats by the window, I help my father put our luggage on the rack.
Lernen beginnen
półka na bagaż
Podczas gdy moja mama i brat zajmują miejsca przy oknie, ja pomagam mojemu ojcu włożyć nasze bagaże na półkę.
station-master
The station-master waves a green flag and the train sets off.
Lernen beginnen
zwiadowca
Zwiadowca macha zieloną flagą i pociąg rusza.
to wave green flag
The station-master waves a green flag and the train sets off.
Lernen beginnen
dać znak do odjazdu
Zwiadowca macha zieloną flagą i pociąg rusza.
to set off
The station-master waves a green flag and the train sets off.
Lernen beginnen
ruszać
Zwiadowca macha zieloną flagą i pociąg rusza.
connections
We always travel by train so my father goes to a railway station and asks for the most convenient train connections in the information centre.
Lernen beginnen
połączenia
Zawsze podróżujemy pociągiem, dlatego mój ojciec idzie na stacje kolejową (dworzec) i pyta o najbardziej dogodne połączenie (pociągiem) w centrum informacji.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.