Podst praca - 1

 0    41 Datenblatt    PatrykSaLi
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
posiadać niewielkie doświadczenie
Lernen beginnen
to have little experience,
być źle opłacanym
Lernen beginnen
to be poorly paid,
płacić podatki
Lernen beginnen
to pay taxes
odbierać telefony
Lernen beginnen
to answer phone calls,
wziąć dzień wolny
Lernen beginnen
to take a day off,
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
to get a raise
umieć obsługiwać komputery
Lernen beginnen
to be good with computers,
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
to apply for a job,
pójść na urlop
Lernen beginnen
to go on vacation,
pracować w luźnym wymiarze godzin (elastyczne godziny)
Lernen beginnen
to work flexible hours,
pójść na zwolnienie chorobowe
Lernen beginnen
to go on sick leave,
mieć wymagającego szefa / przełożonego
Lernen beginnen
to have a demanding boss / superior,
pilnować kogoś
Lernen beginnen
to watch over SB,
być dobrym pracownikiem
Lernen beginnen
to be a good employee,
opiekować się czymś/kimś
Lernen beginnen
to take care of SomeTHing/SomeBody,
dużo zarabiać
Lernen beginnen
to earn a lot,
zwolnić się z pracy
Lernen beginnen
to quit a job,
zajmować się czymś/kimś (radzić sobie z czymś/kimś)
Lernen beginnen
to deal with sth/SB,
zarządzać firmą
Lernen beginnen
to manage a company,
wykonywać pracę na zmiany
Lernen beginnen
to do shift work,
strajkować
Lernen beginnen
to go on strike,
pracować w określonym wymiarze godzin (stałe godziny)
Lernen beginnen
to work fixed hours,
zarabiać na życie
Lernen beginnen
to earn a living,
nie mieć wykształcenia
Lernen beginnen
to have no education,
dostać awans
Lernen beginnen
to get promoted,
otrzymać zaproszenie rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
to be invited for an interview,
być z zawodu...
Lernen beginnen
to be a ... by trade,
być zbyt nisko opłacanym
Lernen beginnen
to be underpaid,
wylecieć z pracy (nieformalnie)
Lernen beginnen
to be fired
lotnisko
Lernen beginnen
an airport,
galeria sztuki
Lernen beginnen
an art gallery,
słabo płatna
Lernen beginnen
badly-paid,
bank
Lernen beginnen
a bank,
podstawowe kwalifikacje
Lernen beginnen
basic skills,
szef
Lernen beginnen
a boss,
kariera
Lernen beginnen
a career,
kościół
Lernen beginnen
a church,
kino
Lernen beginnen
a cinema,
firma
Lernen beginnen
a company,
teren budowy (budowa)
Lernen beginnen
a construction site,
współpraca
Lernen beginnen
cooperation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.