podstawowe słówka

 0    100 Datenblatt    kamil3423
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
name nazwa, nazwisko nejm
Lernen beginnen
name name, surname NEJM
2 very bardzo weri
Lernen beginnen
2 very very WERI
3 to do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu
Lernen beginnen
3 is to, to, over, around, through, to, at to, to find
4 through przez fru
Lernen beginnen
4 through the fru
5 and i end
Lernen beginnen
5 and and end
6 just tylko, właśnie dżast
Lernen beginnen
6 just just just dżast
7 a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e
Lernen beginnen
7 and raised by a noun beginning with a consonant email
8 form forma, tworzyć form
Lernen beginnen
8 forms of form, create forms
9 in w yn
Lernen beginnen
9 in the mill
10 sentence zdanie senstens
Lernen beginnen
10 sentence sentence senstens
11 is jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys
Lernen beginnen
11 is a 3rd person singular ys
12 it to yt
Lernen beginnen
12 it is yt
13 great świetnie grejt
Lernen beginnen
13 great great Grejt
14 think myśleć, uważać fynk
Lernen beginnen
14 think-think, consider fynk
15 you ty ju
Lernen beginnen
15 you you already
16 say mówić, powiedzieć sej
Lernen beginnen
16 say say say sej
17 that że, ten, tamten, to, który wet
Lernen beginnen
17 That that, that, that, that, that even
18 help pomoc, pomagać help
Lernen beginnen
18 help help help help
19 he on hi
Lernen beginnen
19 he he h
20 low niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony  loł
Lernen beginnen
20 low low, low, low, low, depressed  LOL
21 was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos
Lernen beginnen
21 you be in the past tense in the 1st and 3rd person singular LOS
22 line linia, lina, kolejka, rząd lajn
Lernen beginnen
22 line line, rope, cable, government lajn
23 for dla, do, po for
Lernen beginnen
23 for for for, on for
24 differ różnic się dyfer
Lernen beginnen
24 differ difference to dyfer
25 on na on
Lernen beginnen
25 he he
26 turn skręcić, zakręt, obrót tern
Lernen beginnen
26 Turn, turn, turn, turn tern
27 are są, jesteś ar
Lernen beginnen
27 are are you ar
28 cause przyczyna, powód, pot: ponieważ koz
Lernen beginnen
28 cause reason why sweat: because goats
29 with z łyf
Lernen beginnen
29 with the LYF
30 much dużo macz
Lernen beginnen
30 flies a lot dipping
31 as kiedy, gdy, ponieważ, tak jak ez
Lernen beginnen
31 as when, where, because, as ez
32 mean znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min
Lernen beginnen
32 mean mean, miserly, malicious, mean minutes
33 i ja aj
Lernen beginnen
33 and I aj
34 before przed bifor
Lernen beginnen
34 before before Bifora
35 his jego hys
Lernen beginnen
35 his his hys
Ucz się tych słówek (płatne)
Lernen beginnen
Learn these words (surcharge)
36 move ruszać, ruch muw
Lernen beginnen
36 move move, move MUW
37 they oni wej
Lernen beginnen
37 they they input
38 right prawy, poprawny, dobry rajt
Lernen beginnen
38 right right, correct, good Rajt
39 be być bi
Lernen beginnen
39 be be bi
40 boy chłopiec boj
Lernen beginnen
40 boy boy funk
41 at przy, w, o, na et
Lernen beginnen
41 at at, in, on, for et
42 old stary old
Lernen beginnen
42 old old old
43 one jeden łan
Lernen beginnen
43 are one Ian
44 too także, za tu
Lernen beginnen
44 too well, as herein
45 have mieć hew
Lernen beginnen
45 have to have a hew
46 same ten sam, taki sam sejm
Lernen beginnen
46 themselves the same, the same diet
47 this ten, ta dys
Lernen beginnen
47 this this, this dis
48 tell powiedzieć tel
Lernen beginnen
48 tell tell tel
49 from od, z from
Lernen beginnen
49 from from from from
50 does robić w 3. osobie liczby pojedynczej das
Lernen beginnen
50 does do in the 3rd person singular das
51 or albo or
Lernen beginnen
51 or or or
52 set komplet, grupa set
Lernen beginnen
52 set set, the group set
53 had miał, mieliśmy hed
Lernen beginnen
53 had had, we had hed
54 three trzy fri
Lernen beginnen
54 three three fri
55 by przez baj
Lernen beginnen
55 by the byte
56 want chcieć łont
Lernen beginnen
56 want want fuse
57 hot gorący hot
Lernen beginnen
57 hot hot hot
58 air powietrze er
Lernen beginnen
58 air air er
59 word słowo łerd
Lernen beginnen
59 word word Lerda
60 well cóż, dobrze łel
Lernen beginnen
60 Well, well, well Lel
61 but ale bat
Lernen beginnen
61 shoe but whip
62 also także olso
Lernen beginnen
62 also also olso
63 what co łot
Lernen beginnen
63 what what Latv
64 play grać, gra plej
Lernen beginnen
64 play play, play plej
65 some kilka, niektóre sam
Lernen beginnen
65 some few, some alone
66 small małe smol
Lernen beginnen
66 small small smol
67 we my łi
Lernen beginnen
67 in thoughts
68 end koniec, kończyć end
Lernen beginnen
68 end end end end
69 can umieć, potrafić ken
Lernen beginnen
69 can be able, able ken
70 put położyć put
Lernen beginnen
70 put put put
71 out na zewnątrz ałt
Lernen beginnen
71 out outside Alt
72 home dom hołm
Lernen beginnen
72 home home Holm
73 other inne awer
Lernen beginnen
73 other other Awera
74 read czytać rid
Lernen beginnen
74 read read rid of
75 were byli, byłeś łer
Lernen beginnen
75 were they were, were LER
76 hand dłoń hend
Lernen beginnen
76 hand hand hend
77 all wszystko ol
Lernen beginnen
77 all-everything ol
78 port port port
Lernen beginnen
78 port harbor harbor
79 there tam wer
Lernen beginnen
79 there there wer
80 large olbrzymi lardż
Lernen beginnen
80 large giant lardż
81 when kiedy, gdy łen
Lernen beginnen
81 when when when Len
82 spell zaklęcie, literować spel
Lernen beginnen
82 spell spell spell spel
83 up na ap
Lernen beginnen
83 up on ap
84 add dodac ed
Lernen beginnen
84 add add ed
85 use używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik: jus
Lernen beginnen
85 use use use of the verb: already, noun: jus
86 even nawet, równy iwen
Lernen beginnen
86 even even even Iwene
your twój jor
Lernen beginnen
your your jor
land ziemia, lądować lend
Lernen beginnen
land land, land lend
how jak hał
Lernen beginnen
how, as Hal
here tutaj hir
Lernen beginnen
here here hir
said powiedział sed
Lernen beginnen
said said sed
must musieć mast
Lernen beginnen
Must have to mast
an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en
Lernen beginnen
an put before a vowel or before a silent h en
big duży byg each każdy icz
Lernen beginnen
big big byg each every ic
high wysoki, wysoko haj
Lernen beginnen
high-high, high-haj
she ona szi
Lernen beginnen
she she shi
such taki sacz
Lernen beginnen
dry the sacz
which który łicz
Lernen beginnen
Which who Counting
follow stosować sie do, iść za, śledzić foloł
Lernen beginnen
Adhere to follow, follow, follow foloł

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.