Podstawowe zwroty i frazy część 3

 0    84 Datenblatt    greg0031
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia?
Lernen beginnen
what's the matter with this?
co to było?
Lernen beginnen
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
Lernen beginnen
what's it to you?
co to za różnica? co ci zależy?
Lernen beginnen
what does it matter?
co to znaczy?
Lernen beginnen
what does this mean?
co tu się dzieje?
Lernen beginnen
what's going on here?
co ty sugerujesz?
Lernen beginnen
what are you getting at?
co tylko zechcesz
Lernen beginnen
anything you like
co więcej, mało tego
Lernen beginnen
what is more
co za dzień!
Lernen beginnen
what a day!
co za idiota!
Lernen beginnen
what an idiot!
what a horrible day!
Lernen beginnen
co za paskudny dzień!
co za straszny pech
Lernen beginnen
what terribly bad luck
co za szczęśliwe spotkanie!
Lernen beginnen
well met!
co za tupet!
Lernen beginnen
what a cheek
co za ulga!
Lernen beginnen
what a relief!
co za wspaniała nowina!
Lernen beginnen
what terrific news!
co za wspaniały pomysł!
Lernen beginnen
what a splendid idea
co za zbieg okoliczności!
Lernen beginnen
what a coincidence!
co za znakomity pomysł!
Lernen beginnen
what an excellent idea!
codziennego użytku
Lernen beginnen
of daily use
coraz gorzej
Lernen beginnen
from bad to worse
coraz lepiej
Lernen beginnen
better and better
coraz wyżej
Lernen beginnen
up and up
coś ci powiem, wiesz co?
Lernen beginnen
I’ll tell you what
coś jest nie w porządku
Lernen beginnen
there is something wrong
coś mi mówi że
Lernen beginnen
something tells me
coś mi się wydaje że
Lernen beginnen
I have a vague idea that
czy coś się stało?
Lernen beginnen
Is anything the matter?
coś trzeba z tym zrobić, coś musi być z tym zrobione
Lernen beginnen
something must be done about it
coś w tym jest
Lernen beginnen
there is something to it
coś w tym rodzaju, coś podobnego do tego
Lernen beginnen
something like this
coś w tym rodzaju, guście
Lernen beginnen
something of the kind
cóż jest takiego ciekawego w?
Lernen beginnen
what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć?
Lernen beginnen
what can I say?
cóż na to poradzę?
Lernen beginnen
how can I help it?
cóż to może być?
Lernen beginnen
what that may be?
cudownie
Lernen beginnen
marvellous
czarne na białym
Lernen beginnen
in black and white
czas kończyć, już czas
Lernen beginnen
time is up
czas leci, czas ucieka
Lernen beginnen
time flies, time's running out
czas leci jak strzała
Lernen beginnen
time flies like an arrow
czas leczy rany
Lernen beginnen
time heals all wounds
czas mija
Lernen beginnen
time goes by
czas na
Lernen beginnen
it's time for
czas pokaże czy
Lernen beginnen
time will tell if
czas się dłuży, wlecze
Lernen beginnen
time drags
czas się skończył
Lernen beginnen
time's up
czas stanął w miejscu
Lernen beginnen
time stood still
czas wolny
Lernen beginnen
free time, leisure time
czasami
Lernen beginnen
at times
czasochłonny
Lernen beginnen
consumptive of time
czego szczególnie nie lubię
Lernen beginnen
what I particularly dislike
czekaj
Lernen beginnen
hold on
czemu do cholery!
Lernen beginnen
why on earth!
człowiek tego pokroju
Lernen beginnen
a man of this sort
cztery pory roku
Lernen beginnen
four seasons of the year
czuję się na siłach
Lernen beginnen
I feel capable
czuję się zmuszony
Lernen beginnen
I feel compelled
czuję, że jest moim obowiązkiem, czuję się zobowiązany do
Lernen beginnen
I feel it is my duty to
czuję że muszę skorygować jedną sprawę
Lernen beginnen
I feel I must correct one thing
czy byłaby jakaś możliwość?
Lernen beginnen
would there be any possibility?
czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi
Lernen beginnen
would you be so kind as to tell me
czy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie?
Lernen beginnen
would you be able to repeat the last sentence?
czy byłoby możliwe?
Lernen beginnen
would it be possible?
czy ci ludzie oszaleli?
Lernen beginnen
are the fellows mad?
czy czwartek byłby odpowiedni?
Lernen beginnen
would Thursday be suitable?
czy denerwuje się pan?
Lernen beginnen
are you nervous about?
czy jesteś świadomy że
Lernen beginnen
are you aware that
czy ktoś może mi powiedzieć?
Lernen beginnen
can someone tell me?
czy ktoś mógłby mi powiedzieć
Lernen beginnen
could anyone tell me
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie?
Lernen beginnen
would someone answer the question
czy ma pan jakieś informacje o
Lernen beginnen
do you have any information about
czy mam iść?
Lernen beginnen
shall I go?
czy mam jakiś wybór?
Lernen beginnen
do I have a choice?
czy masz jakieś zainteresowania?
Lernen beginnen
do you have any interests?
czy masz jakiś komentarz?
Lernen beginnen
have you got any comments on?
czy mogę ci w czymś pomóc?
Lernen beginnen
can I be of any help to you?
czy mogę cię gdzieś zabrać?
Lernen beginnen
may I take you out?
czy mogę cię zaprosić na
Lernen beginnen
may I invite you to
czy mogę coś powiedzieć?
Lernen beginnen
may I have my say?
czy mogę coś zrobić dla pani?
Lernen beginnen
is there anything I can do for you?
czy mogę mówić z
Lernen beginnen
may I speak to
czy mogę mu przekazać wiadomość?
Lernen beginnen
can I give him a message?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.