Praca i swieta

 0    208 Datenblatt    agnieszkapiera2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Wigilia Bożego Narodzenia
Lernen beginnen
Christmas Eve
uczcić
Lernen beginnen
commemorate
udekorować choinkę
Lernen beginnen
decorate the Christmas tree
ubierać się jak SB
Lernen beginnen
dress up as sb
dobrze się bawić / mieć dobry czas / bawić
Lernen beginnen
enjoy oneself/have a good time/have fun
spotkanie rodzinne
Lernen beginnen
family gathering
pokaz sztucznych ogni
Lernen beginnen
fireworks display
pogrzeb
Lernen beginnen
funeral
dać / dostać prezenty
Lernen beginnen
give/get presents
pan młody
Lernen beginnen
groom
Wieczór panieński
Lernen beginnen
hen party
podróż poślubna, miesiąc miodowy
Lernen beginnen
honeymoon
Independance Day
Lernen beginnen
Independance Day
Dzień Świętego Patryka
Lernen beginnen
Saint Patrick's Day
świeckich wieńce
Lernen beginnen
lay wreaths
czekamy na sth
Lernen beginnen
look forward to sth
Nowy Rok
Lernen beginnen
New Year's Day
Sylwester - nowy rok
Lernen beginnen
New Year's Eve
parada
Lernen beginnen
parade
Walentynki
Lernen beginnen
Saint Valentine's Day
wysyłanie kartek świątecznych
Lernen beginnen
send Christmas cards
wieczór kawalerski
Lernen beginnen
strag night
święto dziękczynienia
Lernen beginnen
Thanksgiving
przyjęcie weselne
Lernen beginnen
wedding reception
ślub
Lernen beginnen
wedding
pracownik naukowy
Lernen beginnen
academic
aktor aktorka
Lernen beginnen
actor, actress
kontroler ruchu lotniczego
Lernen beginnen
air traffic controler
artysta
Lernen beginnen
artist
opiekunka dla dzieci
Lernen beginnen
au pair
opiekunka do dziecka
Lernen beginnen
babysitter
fryzjer męski
Lernen beginnen
barber
(UK) adwokat
Lernen beginnen
barrister
taksówkarz
Lernen beginnen
taxi driver
biznesmen, bizneswoaman
Lernen beginnen
businessmen, businesswoman
mechanik samochodowy
Lernen beginnen
car mechanic
kasjer
Lernen beginnen
cashier
szef kuchni
Lernen beginnen
chef
programista komputerowy
Lernen beginnen
computer programer
dyrygent
Lernen beginnen
conductor
kucharz, szef kuchni
Lernen beginnen
cook, chef
Instruktor jazdy
Lernen beginnen
driving instructor
elektrotechnik
Lernen beginnen
electrician
inżynier
Lernen beginnen
engineer
Pracownik fabryki
Lernen beginnen
factory worker
rolnik
Lernen beginnen
farmer
strażak
Lernen beginnen
firefighter
steward
Lernen beginnen
flight attendant
gospodyni domowa
Lernen beginnen
housewife
dekorator wnętrz
Lernen beginnen
interior decorator
Specjalista IT
Lernen beginnen
IT specialist
dziennikarz
Lernen beginnen
journalist
prawniczka
Lernen beginnen
lawyer
wykładowca
Lernen beginnen
lecturer
bibliotekarz
Lernen beginnen
librarian
górnik
Lernen beginnen
miner
muzyk
Lernen beginnen
musician
pielęgniarka
Lernen beginnen
nurse
farmaceuta, chemik
Lernen beginnen
pharmacist, chemist
pilot
Lernen beginnen
pilot
komisarz
Lernen beginnen
police officer
listonosz, listonoszka
Lernen beginnen
postman, postwomen
psycholog
Lernen beginnen
psychologist
recepcjonista/recepcjonistka
Lernen beginnen
receptionist
pracownik oczyszczania miasta
Lernen beginnen
road swepper
przedstawiciel handlowy
Lernen beginnen
sales representative
naukowiec
Lernen beginnen
scientist
Scupltor
Lernen beginnen
scupltor
sekretarka
Lernen beginnen
secretary
Strażnik
Lernen beginnen
security guard
sklepikarz
Lernen beginnen
shopkeeper
Pracownik socjalny
Lernen beginnen
social worker
agent giełdowy
Lernen beginnen
stockbroker
konduktor
Lernen beginnen
ticket inspector
tłumacz
Lernen beginnen
translator
opiekować się dzieckiem
Lernen beginnen
babysit
być na wezwanie
Lernen beginnen
be on call
na służbie / na służbie
Lernen beginnen
be on duty / off duty
odpowiedzialny za coś
Lernen beginnen
be responsible for something
przynieść rachunek
Lernen beginnen
bring the bill
zajęty, zapracowany
Lernen beginnen
busy
Sprawdź stany magazynowe
Lernen beginnen
check stock
rejestrować godzinę przyjścia/wyjścia do/z pracy
Lernen beginnen
clock on /off
jasne tabele
Lernen beginnen
clear tables
mieć nowe pomysły
Lernen beginnen
come up with a new ideas
koncentrować się na czymś
Lernen beginnen
concetrate on sth
radzić sobie z klientami
Lernen beginnen
deal with customers
wykonać zadanie
Lernen beginnen
do a job
obowiązek
Lernen beginnen
duty
zarabiać na życie jako
Lernen beginnen
earn one's living as
karminć zwierząta
Lernen beginnen
feed animals
zastępować kogoś
Lernen beginnen
fill in for sb. stand in for sb.
kończyć pracę (nieformalnie)
Lernen beginnen
knock off
kierować
Lernen beginnen
manage
kierownictwo
Lernen beginnen
management
dotrzymać terminów
Lernen beginnen
meet deadlines
przepracowywać się
Lernen beginnen
overwork
odebrać owoce
Lernen beginnen
pick fruits
grać w gry
Lernen beginnen
play games
umieszczać ceny na towarach
Lernen beginnen
price foods
układać do snu
Lernen beginnen
put to bed
obsługiwać klientów
Lernen beginnen
serve customers
podwać posiłki
Lernen beginnen
serve meals
zatrudniać pracowników
Lernen beginnen
take on workers
przyjmować zlecenia
Lernen beginnen
take orders
przejąć od kogoś obowiązki
Lernen beginnen
take over from sb
opowiadać bajki
Lernen beginnen
tell stories
pracować na farmie / w sklepie
Lernen beginnen
work on farm/ in a shop
pracować nad czymś
Lernen beginnen
work on, at sh.
pracować jako (kelner / adwokat)
Lernen beginnen
work as (a waiter/ a lawyer)
pracować dla kogoś
Lernen beginnen
work for sb.
szef
Lernen beginnen
boss
kolega
Lernen beginnen
colleage
Pracownik pracownik
Lernen beginnen
employee worker
pracodawca
Lernen beginnen
employer
pracownik na kierowniczym stanowisku
Lernen beginnen
executive
stażysta
Lernen beginnen
intern
kierownik
Lernen beginnen
manager
kadra
Lernen beginnen
staff
drużyna
Lernen beginnen
team
być częścią zespołu
Lernen beginnen
be part of team
nadzorować coś/kogoś
Lernen beginnen
be in charge of sth/sb
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be on sick leave
strajkować
Lernen beginnen
be / go on strike
być samozatrudnionym
Lernen beginnen
be sefl-emloyed
korzyści, profity
Lernen beginnen
benefits, perks
pracować w czasie strajku
Lernen beginnen
break s strike
robić karierę
Lernen beginnen
have / do a career
pracować na zmiany
Lernen beginnen
do / works shifts
zatrudniać kogoś
Lernen beginnen
employ sb.
zatrudnienie
Lernen beginnen
employement
wynagrodzenie
Lernen beginnen
fee
otrzymać dodatek do pensji
Lernen beginnen
get a bonus
dostać podwyżkę
Lernen beginnen
get a pay rise
dostać zapłatę
Lernen beginnen
get paid
awansować
Lernen beginnen
get promoted
mieć dobre perspektywy
Lernen beginnen
have good prospects
praktyka zawodowa
Lernen beginnen
intership
praca
Lernen beginnen
job
praca na pełnym etacie
Lernen beginnen
full-time job
praca fizyczna
Lernen beginnen
manual / physical job
praca na część etatu
Lernen beginnen
part-time job
stała praca
Lernen beginnen
permanent job
praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal job
praca wakacyjna
Lernen beginnen
summer job
praca tymczasowa
Lernen beginnen
temporary job
dobrze płatna praca
Lernen beginnen
well-paid job
Rynek pracy
Lernen beginnen
job market
macierzyński / ojcowski urlop
Lernen beginnen
maternity / paternity leave
zawód, zajęcie
Lernen beginnen
occupation
drobne prace
Lernen beginnen
odd job
płaca
Lernen beginnen
pay
zapłata za pracę dorywczą, jendorazową
Lernen beginnen
payment
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
Lernen beginnen
proffesion
zysk
Lernen beginnen
profit
utrzymywać się z (rolnictwa)
Lernen beginnen
rely on (farming) for one's income
pensja
Lernen beginnen
salary
praca wymagająca/niewymagająca kwalifikacji
Lernen beginnen
(skilled / unskilled) work
urlopu / dzień wolny
Lernen beginnen
take leave / a day off
wypłaty tygodniowe
Lernen beginnen
wages
pracownik umysłowy / fizyczny
Lernen beginnen
white collar / blue collar worker
pracować nadliczbowo
Lernen beginnen
work long hours
pracować na zlecenie
Lernen beginnen
work freelance
pracować w domu
Lernen beginnen
work from home
praca fizyczna/umysłowa
Lernen beginnen
work
pracować w nadgodiznach
Lernen beginnen
work / do overtime
warunki pracy
Lernen beginnen
working conditions
przyjmować ofertę pracy
Lernen beginnen
accepts job offer
formularz, podanie o pracę
Lernen beginnen
application form
ubiegać się o pracę
Lernen beginnen
apply for a job
świadectwo, zaświadczenie
Lernen beginnen
certificate
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
come for an interwiew
list motywacyjny
Lernen beginnen
covering later
Życiorys
Lernen beginnen
Curriculum vitae
dyplom, stopień naukowy
Lernen beginnen
degree in sth
załączyć CV
Lernen beginnen
enclose a CV
wypełniać formularz
Lernen beginnen
fill in a form
ogłoszenie o pracę
Lernen beginnen
job advertisement
podanie o pracę
Lernen beginnen
job applications
biuro pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
job centre
poszukiwanie pracy
Lernen beginnen
job hunting
wolne miejsce pracy
Lernen beginnen
job vacancy
szukać pracy
Lernen beginnen
look for a job
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
rekrutacja
Lernen beginnen
recuirement
referencje
Lernen beginnen
references
wymagać
Lernen beginnen
require
podpisać umowę
Lernen beginnen
sign the contract
wynagrodzenie początkowe
Lernen beginnen
starting salary
przyjęty kandydat
Lernen beginnen
succesfull candidate
odrzucać oferty pracy
Lernen beginnen
turn down job offer
doświadczenie w pracy
Lernen beginnen
work experience
być wyrzuconym zpracy
Lernen beginnen
be fired
być zwolnionym (z powodu redukcji etatów)
Lernen beginnen
be made redundant
być na urlopie / iść na urlop
Lernen beginnen
be on holiday / go on holiday
być na zasiłku (nieformalne) (USA)
Lernen beginnen
be on the dole (informal) / be on welfare (US)
przeżyć za małe pieniąze
Lernen beginnen
get by (on very little money)
dostawać zasiłek
Lernen beginnen
get state benefits
wylać kogoś (nieformalnie)
Lernen beginnen
give sb the sack
zrezygnować / odejść z pracy
Lernen beginnen
give up / quite work
zatrudniać pracowników
Lernen beginnen
hire staff
zwalniać kogoś
Lernen beginnen
lay sb off
emerytura
Lernen beginnen
pension
złożyć rezygnację
Lernen beginnen
resign
przejśc na emeryturę
Lernen beginnen
retire
emerytura
Lernen beginnen
retirement
bezrobotny, bez pracy
Lernen beginnen
unemployed, out of work
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployed benefit

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.