przydatne zwroty od Kot

 0    16 Datenblatt    krzysztofkorniluk6
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Did you manage to speak?
Lernen beginnen
Czy udało ci się porozmawiać?
I'll keep you in the picture
Lernen beginnen
Będę cię informować na bieżąco.
with the agreed schedule
Lernen beginnen
z ustalonym harmonogramem
Bear in mind
Lernen beginnen
Miej na uwadze
Sorry but you're breaking up. Can you repeat that, please.
Lernen beginnen
Niestety, przerywa połączenie. Czy możesz powtórzyć.
This is a very bad connection. I can hardly hear you
Lernen beginnen
Jest to bardzo złe połączenie. Z trudem Cię słyszę.
I've been trying all morning to get through to you.
Lernen beginnen
Próbowałem cały ranek połączyć się z tobą.
Could you possibly call back later?
Lernen beginnen
Możesz ewentualnie zadzwonić później?
One moment, please. While I put you through to Ms. Jannings
Lernen beginnen
Proszę poczekać chwile, spróbuje przełączyć do Pani Jannings
Can I ask who's calling, please?
Lernen beginnen
Mogę zapytać, kto dzwoni?
I'll get right to the point here.
Lernen beginnen
Przejdę od razu do rzeczy tutaj.
What's your impression?
Lernen beginnen
Jakie jest twoje wrażenie?
Could you give me some more specific feedback?
Lernen beginnen
Czy możesz dać mi jakieś bardziej szczegółowe informacje?
I wanted to make sure you are all set for the call.
Lernen beginnen
Chciałem się upewnić, że wszyscy jesteście gotowi do rozmowy.
I understood we were looking for something classier.
Lernen beginnen
Rozumiem,że szukamy czegoś bardziej z klasą.
It's not what I had in mind
Lernen beginnen
To nie to, co miałem na myśli.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.