przyjmiki występujące po czasownikach

 0    56 Datenblatt    ewamiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oskarżyć kogoś o
Lernen beginnen
accuse sb of
dostosować się do
Lernen beginnen
adapt to
dodając do tego
Lernen beginnen
add to that
zgadzam się na / na / do
Lernen beginnen
agree about/on/ to
zgadzam się z kimś
Lernen beginnen
agree with sb
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
aim at /for
celowac w kogos mierzyć
Lernen beginnen
aim at sb
calowac w kogoś
Lernen beginnen
aim sth at sb
przeprosić SB za sth
Lernen beginnen
apologise to sb for sth
odwołać się do, apelować
Lernen beginnen
appeal to
ubiegać się o
Lernen beginnen
apply for
popierać zatwierdzać
Lernen beginnen
approve of
spierać się z kimś na temat czegoś
Lernen beginnen
argue with sb about sth
przybyć do małego miejsca
Lernen beginnen
arrive at the small place
przyjazd do miasta
Lernen beginnen
arrive in a town
zapytaj o
Lernen beginnen
ask about
prosić
Lernen beginnen
ask for
dołączyć do, przymocowywać
powinieneś potwierdzić lustro do ściany
Lernen beginnen
attach to
you should attach the mirror to the wall
wierzyć w
Lernen beginnen
believe in
należeć do
Lernen beginnen
belong to
korzystać z
Lernen beginnen
benefit from
winić kogoś do czegoś
Lernen beginnen
blame sb for sth
pożyczyć coś od kogoś
Lernen beginnen
borrow sth from sb
dbać o
Lernen beginnen
care about
pobierać opłatę za
Lernen beginnen
charge for
komentować coś, wypowiadać sie na jakis temat
firma nie skomentuje skandalu
Lernen beginnen
comment on
the company will not comment on the scandal
komunikować się z
Lernen beginnen
communicate with
porównać z / do
Lernen beginnen
compare with /to
konkurować z
Lernen beginnen
compete against/ with
skarżyć do sb o sth
Lernen beginnen
complain to sb about sth
skoncentrować się na
Lernen beginnen
concentrate on
Gratulować sb odnośnie sth
Lernen beginnen
congratulate sb on sth
podłączyć do / z
Lernen beginnen
connect to/with
składać się z czegoś
Lernen beginnen
consist of
przyczyniać się do, mieć w coś wkład
nie zapomni że przyczyniłem się to tego projektu
Lernen beginnen
contribute to
make a contribution to
don't forget i contributed to this project
w odróżnieniu od/ w przeciwienstwie do
Lernen beginnen
in contrast with/to
radzenia sobie z
Lernen beginnen
cope with
liczyć na sb
Lernen beginnen
count on sb
żądać/ wymagac sth od sb
Lernen beginnen
demand sth from sb
odstąpić od
Lernen beginnen
depart from
umrzeć z pwodu czegoś
Lernen beginnen
die of/from
różnić się od
Lernen beginnen
differ from
nie pochwalić czegoś
Lernen beginnen
disapprove of
śnić o czymś
Lernen beginnen
dream about
marzyć
marzyć o zrobieniu czegos (bardzo chcieć cos zrobić)
Lernen beginnen
dream of
dream of doing sth
uciec od czegoś
Lernen beginnen
escape from/to
walczyć o/za. / przeciw sb/ kłócić sie o cos/
Lernen beginnen
fight for/ against sb / fight over
wybaczyć komuś cos
Lernen beginnen
forgive sb for sth
ukończyć określoną szkołę
Lernen beginnen
graduate from
pomoc w czymś
czy mozesz mi pomóc z tą ciężką torbą
Lernen beginnen
help with
can you help me with this heavy bag
mieć na coś nadzieję liczyć na coś
mieć nadzieję na najlepsze ale być przygotowany na najgorszej
Lernen beginnen
hope for sth
hope for the best and prepare for the worst
wyjaśnić
chciałbym wyjaśnić szereg kwestii
Lernen beginnen
clarify on
i wished to clarify on a number of issue
dostarczać komuś coś, zapewniać komuś coś
oni nie byli w stanie dostarczyć mi dokładnych danych
Lernen beginnen
provide sb with sth
they failed to provide me with accurate data
dbać o kogoś, utrzymywać kogoś
nie będę w stanie utrzymać mojej rodziny
on zawsze troszczył się o mnie
Lernen beginnen
provide for sb
I won't be able to provide for my family
he always provieded for me
pogodzić sie z kimś
mam nadzieje ze sie pogodzimy
nie mogę się z nią pogodzić
Lernen beginnen
make up
i hope we will make up
i can't make up with her
pogodzić się z faktem że się z kimś rozstało
to juz miesiąc. musisz dać sobie z nią spokój
Lernen beginnen
get over sb
it's been a month. You have to get over her

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.