przyjmiki wystepujace po rzeczownikach

 0    42 Datenblatt    ewamiz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odpowiedź na
Lernen beginnen
answer to
atak na
Lernen beginnen
attack on
uwaga na, przykładać uwage
Lernen beginnen
attention to
give, drive, pay attention to sth
stosunek do / w kierunku
wiesz jakie mam. nastawienie do autorytetów
Lernen beginnen
attitude to/ towards
i think you know my attitude towards father figuers
kampania przeciwko / dla
Lernen beginnen
campaign against / for
przyczynę
być przyczyną czegoś nieszczęście
Lernen beginnen
couse of
be a cause of sth aversity
zaufanie do
pokładać w kimś zaufanie. za bardzo na nim polegasz
Lernen beginnen
confidence in sb
place confidence in. you place too much confidence in him
lekarstwo na cos
musimy znaleźć lekarstwo na raka
Lernen beginnen
cure for sth
we have to find the cure for cancer
uszkodzenie
prawdopodobnie spowodowało to uszkodzenie pewnego obszaru mózgu
Lernen beginnen
demage to
it's likely that this cause demage to a particular area of brain
dyplom z
Lernen beginnen
degree in
Zapotrzebowanie na
Lernen beginnen
demand for
there is a high demand for our service, we expect a huge demand for our product
wylot z, odstępstwo od
Lernen beginnen
departure from
opis czegoś
Lernen beginnen
description of
różnica między / z
Lernen beginnen
diffrence between / of
mieć trudności z / w
Lernen beginnen
have difficulty with / in
dyskusja na temat
Lernen beginnen
discussion about
Wpływ na
mieć wpływ na coś
Lernen beginnen
effect on, impact on
have an effect/ impact on sth,
nacisk, szczególna uwagę
oni położyli szczególny nacisk na to żeby ich pracownicy zachowali sie uprzejmie
kłaść nacisk na
Lernen beginnen
emphasis on
they put a lot of emphasis on their employees behaving politely
place/ put emphassis on
Przykład
Lernen beginnen
example of
usprawiedliwienia dla wytlumaczenie
wybaczać komuś za coś
Lernen beginnen
excuse for
excuse sb for sth
fakty o
Lernen beginnen
facts about
pomysł o / z
Lernen beginnen
idea about /of
wpływ na
Lernen beginnen
influence on
informacje o / na
Lernen beginnen
information about/ on
zainteresowanie
czy ktoś wyraził zainteresowanie kupnem twojego samochodu?
Lernen beginnen
interest in
Did sb express interest in buying your car
zaproszenie do
Lernen beginnen
invitation to
znajomość wiedza o czyms
Lernen beginnen
knowledge of
brak
Lernen beginnen
lack of
potrzeba
Lernen beginnen
need for
Sprzeciw wobec, zastrzeżenie co do
wyrazić sprzeciw wobec
Lernen beginnen
objection to
raise an objection to
nagroda
Lernen beginnen
prize of
Reakcja na
Lernen beginnen
reaction to
Powód
Lernen beginnen
reason for
związek między
Lernen beginnen
relationship between
badania w / do
Lernen beginnen
research on / into
szacunek dla
Lernen beginnen
respect for
wynik
za około miesiąc sprawdzimy wyniki naszych starań
Lernen beginnen
result / outcome of
in a month or so we'll check the outcome of our efforts
Zapach
Lernen beginnen
smell of
rozwiązanie
Lernen beginnen
solution to
współczucie dla
sam sobie jest winien i nie czuję współczucia w stosunku do niego
Lernen beginnen
sympathy / compassion for
it's own fault and i feel no sympathy for him
talent do czegoś
Lernen beginnen
talent for, aptitude for/at
Problem z
Lernen beginnen
trouble with

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.