res primae frazy z czasami 03,04,2015

 0    43 Datenblatt    saszaxyz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
they had to leave
Lernen beginnen
musieli opuścić
they decided to return home
Lernen beginnen
zdecydowali się na powrót do domu
there was no threat to their lives
Lernen beginnen
nie ma zagrożenia dla ich życia
was even asked to comment on the matter
Lernen beginnen
został nawet poproszony o komentarz w tej sprawie
I have asked for the full report
Lernen beginnen
Mam pytanie do pełnego raportu
what will happen
Lernen beginnen
co się stanie
they have been two weeks without something
Lernen beginnen
zostały one dwa tygodnie bez czegoś
we have had people contact us to inform us
Lernen beginnen
mieliśmy ludzie o kontakt w celu poinformowania nas
that someone had thrown a banana peel
Lernen beginnen
że ktoś rzucił skórkę banana
I would like to report that...
Lernen beginnen
Chciałbym poinformować, że...
has shown a distinct lack of interest
Lernen beginnen
wykazały wyraźny brak zainteresowania
will leave from earth
Lernen beginnen
odejdzie z ziemi
works in marketing
Lernen beginnen
pracuje w marketingu
she stated there had been two public meetings
Lernen beginnen
stwierdziła doszło dwa spotkania publiczne
not to block the streets
Lernen beginnen
nie blokować ulice
we have seen a progress
Lernen beginnen
widzieliśmy postęp
appeared in Warsaw shortly after meeting with somebody...
Lernen beginnen
pojawił się w Warszawie tuż po spotkaniu z kimś...
how much damage has been done
Lernen beginnen
ile szkoda nie została wykonana
there have been no clear answears
Lernen beginnen
nie było jasne answears
reports that city authorities have since estimated
Lernen beginnen
donosi, że władze miasta mają od szacunkowa
will have to make do without the bridge
Lernen beginnen
będzie musiał obejść się bez mostu
when it would be in use once again
Lernen beginnen
kiedy będzie w użyciu jeszcze raz
there is no way
Lernen beginnen
nie ma mowy
There has been no decision made
Lernen beginnen
Nie było decyzji podjętej
how many people will be going there
Lernen beginnen
Ile osób będzie tam
Details will be announced in the coming weeks
Lernen beginnen
Szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach
is set to be spent
Lernen beginnen
ma zostać wydane
the country had been awarded
Lernen beginnen
kraj został nagrodzony
We will have at our disposal the largest amount in the history
Lernen beginnen
Będziemy mieli do dyspozycji największą ilość w historii
development funds
Lernen beginnen
fundusze na rozwój
we have listened to
Lernen beginnen
słuchaliśmy
the investement money is set to be spent
Lernen beginnen
Pieniądze lokata ma zostać wydane
has been cleared
Lernen beginnen
został skasowany
it was initially set up
Lernen beginnen
początkowo był ustanowiony
has been dismissed
Lernen beginnen
został odwołany
and had removed the phrases from its website
Lernen beginnen
i usunął ze swojej strony internetowej zwroty
to have comitted a suicide
Lernen beginnen
się comitted samobójstwo
and newspapers are reporting
Lernen beginnen
i gazety donoszą
We regret that we have to say goodbye
Lernen beginnen
Żałujemy, że musimy się pożegnać
they were unable to attend
Lernen beginnen
nie byli w stanie uczestniczyć
and everyone was allowed to go
Lernen beginnen
i wszyscy mogą pójść
there was conditions that they must attend with an adult
Lernen beginnen
nie było warunków, które muszą uczęszczać z osobą dorosłą
Your Movement has been dissolved
Lernen beginnen
Twój Ruch została rozwiązana

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.