rozdział 5

 0    35 Datenblatt    wikuu.xx
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mother-in-law
His mother-in-law promised to buy him a new driller.
Lernen beginnen
teściowa
Jego teściowa obiecała, że mu kupi nową wiertarkę.
great-grandparents
Lernen beginnen
pradziadkowie
great-grandmother
Lernen beginnen
prababka
great-grandfather
Lernen beginnen
pradziadek
great-grandchildren
Lernen beginnen
prawnuki
granddaughter
Our granddaughter is the sweetest child in the world.
Lernen beginnen
wnuczka
Nasza wnuczka jest najsłodszym dzieckiem na świecie.
grandparent
Lernen beginnen
dziadkowie
grandchildren
Lernen beginnen
wnuki
grandson
Our grandson is going to visit us next week.
Lernen beginnen
wnuczek
Nasz wnuk odwiedzi nas w przyszłym tygodniu.
niece
Lernen beginnen
bratanica/siostrzenica
cycle
Lernen beginnen
cykl
nephew
Lernen beginnen
bratanek/siostrzeniec
bud
Lernen beginnen
pąk
twin
Lernen beginnen
bliźniak
grandfather
Tom's grandfather is 70 years old.
Lernen beginnen
dziadek
Dziadek Tomka ma 70 lat.
grandmother
Helen's grandmother goes jogging every morning.
Lernen beginnen
babcia
Babcia Heleny biega codziennie rano.
shy
Join us, don't be shy!
Lernen beginnen
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
Lernen beginnen
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
chat
Lernen beginnen
czat
cup
Lernen beginnen
filiżanka
cook
Lernen beginnen
kucharz
uncle
My uncle is an architect.
Lernen beginnen
wujek
Mój wujek jest architektem.
wash
Lernen beginnen
myjnia
related
Lernen beginnen
spokrewniony
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
Lernen beginnen
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
Lernen beginnen
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
dress
Actresses wore designer dresses and looked lovely.
Lernen beginnen
sukienka
Aktorki miały na sobie sukienki znanych projektantów mody i wyglądały przepięknie.
parent
Lernen beginnen
rodzic
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
Lernen beginnen
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
wake
Lernen beginnen
budzić
daughter
I have two daughters and three sons.
Lernen beginnen
córka
Mam dwie córki i trzech synów.
dog
I'm scared of this dog.
Lernen beginnen
pies
Boję się tego psa.
bed
I should go to bed.
Lernen beginnen
łóżko
Powinienem iść do łóżka.
child
This child is so smart.
Lernen beginnen
dziecko
To dziecko jest takie mądre.
wife
His wife left him for another man.
Lernen beginnen
żona
Żona zostawiła go dla innego mężczyzny.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.