Rozmowa o pracy

 0    29 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I need to do lots of overtime.
Lernen beginnen
Potrzebuję dużo nadgodzin.
I have a lot of responsibility
Lernen beginnen
Mam dużą odpowiedzialność
I need to deal with people's problems.
Lernen beginnen
Muszę poradzić sobie z problemami ludzi.
There's no time to work on my own projects.
Lernen beginnen
Nie ma czasu na pracę nad własnymi projektami.
I spend so much time in meetings.
Lernen beginnen
Spędzam tak wiele czasu w spotkaniach.
I get a say in what we decide.
Lernen beginnen
Mam decydujące zdanie na temat tego, co decydujemy.
I often get stressed out.
Lernen beginnen
Często się stresuję.
It's a well-paid job.
Lernen beginnen
To dobrze płatna praca.
REMINISCING
Lernen beginnen
reminiscencja, wspominanie, refleksje
He often worked late into the night.
Lernen beginnen
Często pracował do późna w nocy.
He did become successful engineer.
Lernen beginnen
Odniósł sukces jako inżynier.
I think he felt bad.
Lernen beginnen
Myślę, że czuł się źle.
He was missing out.
Lernen beginnen
On zniknął.
He wasn't around.
Lernen beginnen
Nie było go w pobliżu.
He was a good father.
Lernen beginnen
Był dobrym ojcem.
Remember when we would make believe that we were married?
Lernen beginnen
Pamiętasz, kiedy uwierzyliśmy, że jesteśmy małżeństwem?
Those were the days. I'd swim all summer!
Lernen beginnen
To były dni. Pływałbym przez całe lato!
Life was simpler back then.
Lernen beginnen
Życie było wtedy prostsze.
these
These chairs are uncomfortable.
Lernen beginnen
te
Te krzesła są niewygodne.
these days
Lernen beginnen
obecnie
those
Those chairs are uncomfortable.
Lernen beginnen
tamten
Tamte krzesła są niewygodne.
those days are long gone
Lernen beginnen
tamte czasy już dawno minęły
Remember when you'd spend all day exploring?
Lernen beginnen
Pamiętasz, kiedy spędziłeś cały dzień na zwiedzaniu?
When I was young, I loved hanging out with friends.
Lernen beginnen
Kiedy byłem młody, uwielbiałem spędzać czas z przyjaciółmi.
Everything was easier back then.
Lernen beginnen
Wtedy wszystko było łatwiejsze.
I'd play make-believe and go exploring.
Lernen beginnen
Bawiłbym się i udawałem, że odkrywam.
past routines
Lernen beginnen
przeszłe rutyny
I didn't use to get a say in decisions.
Lernen beginnen
Nie miałem w zwyczaju, aby zabierać głoś w decyzjach.
She didn't use to work much overtime.
Lernen beginnen
Nie pracowała za dużo nadgodzin.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.