różne czasowniki

 0    85 Datenblatt    angiee1589
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
poszerzać czyjeść horyzonty
Lernen beginnen
broaden sb horizon
podrzucać
Lernen beginnen
to toss
na początku chciałbym rozważyć
Lernen beginnen
First of all I would like to consider
zredukować
Lernen beginnen
reduce
przechodzić
Lernen beginnen
pass by
przezwyciężyć
Lernen beginnen
overcome
wyprzedzać
Lernen beginnen
overtake
ruch
Lernen beginnen
movement
wymeldować się
Lernen beginnen
check out
wyrzucać
Lernen beginnen
throw away
emerytura
Lernen beginnen
retirement
odchodzić
Lernen beginnen
retire
udawać się gdzieś
Lernen beginnen
retire somewere
wycofać się z czegoś
Lernen beginnen
retire from something
odkręcić wodę
Lernen beginnen
turn off the tap
odsłonić
Lernen beginnen
expos
nadgarstek
Lernen beginnen
wrist
złapać okazję
Lernen beginnen
pick up a bargain
zbierać coś
Lernen beginnen
pick sth up
wspominać
Lernen beginnen
mention
hipoteka
Lernen beginnen
mortgage
przytłaczający, przytłoczony
Lernen beginnen
overhelm
opuszczać, porzucać, przerwać
Lernen beginnen
abandon
bolący
Lernen beginnen
sore
mężczyzna został raniony w nogę
Lernen beginnen
man was wounded in the leg
zostać awansowanym
Lernen beginnen
give a promotion
goić
Lernen beginnen
heal
sylwetka
Lernen beginnen
silhouette
zakuwać do czegoś
Lernen beginnen
cram for something
zacząć uprawiać sport
Lernen beginnen
take up a sport
niekorzystnie
Lernen beginnen
unfavourable
nadopiekuńczy rodzic
Lernen beginnen
an overprotective parent
wina
Lernen beginnen
fault
pan młody
Lernen beginnen
groom
winny
Lernen beginnen
quilty
nawyk
Lernen beginnen
habit
postęp
Lernen beginnen
progress
walka
Lernen beginnen
struggle
placek
Lernen beginnen
pie
szarlotka
Lernen beginnen
apple pie
wypróbować
Lernen beginnen
try on
kosić
Lernen beginnen
mow
odwołać
Lernen beginnen
cancel
to cancel each other out
Lernen beginnen
znosić się
strata
Lernen beginnen
waste
powtarzanie
Lernen beginnen
repetition
powtarzający się, monotonny
Lernen beginnen
repetitive
powtarzający się, monotonny
Lernen beginnen
repetitious
przynajmniej
Lernen beginnen
at least
co najwyżej. Najwyżej mnie wyśmieją.
Lernen beginnen
at most. At most, they will ridicule me.
wyśmiać
Lernen beginnen
redicule
około, mniej więcej. może około 11:00?
Lernen beginnen
around. How around 11 a.m.?A
około, mniej więcej. Ona ma około siedmiu lat.
Lernen beginnen
about. She is about seven years old.
około, w przybliżeniu. Jej emerytura będzie w przybliżeniu wynosiła 600 złotych miesięcznie.
Lernen beginnen
approximately. Her pension will be approximately 600 PLN a month.
z grubsza, mniej więcej. W przybliżeniu było tysiąc osób w hali.
Lernen beginnen
roughly. Roughly there were one thousand people in the hall.
dokładny
Lernen beginnen
accurate... He's very accurate.
precyzyjny, dokładny. Ona ma dokładnie sprecyzowany plan na życie.
Lernen beginnen
precise. She has precise scheme for her life.
dokładny. Czy znasz dokładne znaczenie tego słowa?
Lernen beginnen
exact. Do you know the exact meaning of the world?
prawie. Wstawaj, leniu! Jest prawie jedenasta.
Lernen beginnen
almost eleven. Get up lezybones. It is almost eleven.
przeciętnie, średnio. I earn 1300 PLN on average.
Lernen beginnen
on average. I earn 1300 PLN on average.
aż tyle. Cały dzień się obijasz, a jest tyle do zrobienia
Lernen beginnen
so much. You have been hacking around all day and there is so much to do.
za 10 minut / za godzinę
Lernen beginnen
in 10 minutes / in one hour
per = na (np. na dzień, na godzinę) Samochód jechał 150 kilometrów na godzinę.
Lernen beginnen
per. The car travelled at 150 kilometres per hour.
ilość, liczba, wielkość. Nie mamy nieskończonej ilości czasu!
Lernen beginnen
amount. We dont have an infinite amount of time.
ilość. Ona ma dużą ilość pudełek wypełnionych książkami.
Lernen beginnen
quanitity. She has a large quanity of boxes filled with books.
do, dopóki, aż. Jacek czekał, aż przejdą mu nudności.
Lernen beginnen
untill, till. Jacek waited, until the nausea had passed.
śmiertelność
Lernen beginnen
fatalities
plan, hormonogram. / wykaz cen
Lernen beginnen
schedue.
handlowy
Lernen beginnen
commercial
pasażer
Lernen beginnen
passanger
linia lotnicza
Lernen beginnen
airline
umierający
Lernen beginnen
dying
niższy
Lernen beginnen
lower
mniej
Lernen beginnen
fewer
dostarczać
Lernen beginnen
deliver
pokojówka
Lernen beginnen
maid
opuszczać (porzucać np. rodzinę, kraj)
Lernen beginnen
abandon
opuszczać (pokój)
Lernen beginnen
to leave
wyprowadzać się
Lernen beginnen
move out
obniżać (cenę)
Lernen beginnen
to lower
opuszcać, zaniedbywać coś. Ona opuściła się w pracy.
Lernen beginnen
to be remiss. Her work got slack.
droga, szlak
Lernen beginnen
route
plakietka, odznaka
Lernen beginnen
badge
graniczyć z czymś
Lernen beginnen
in border sth
zgłaszać,
Lernen beginnen
call for

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.