Sezon 01.01 The Pilot - 04

 0    262 Datenblatt    29dexon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przedstawić coś, wyjaśnić coś
Lernen beginnen
spell something out, phrasal verb
przeliterować coś
Lernen beginnen
spell something out
zapisać coś w pełnej formie (a nie w skróconej)
Lernen beginnen
spell something out
pluć
Lernen beginnen
spit, spat, spat
pluć
Lernen beginnen
spit, spit, spit
Wtedy on się odwrócił i splunął w moim kierunku
Lernen beginnen
Then he turned around and spat at me
Mamo, ona na mnie napluła!
Lernen beginnen
Mom, she spat at me!
Jack splunął na podłogę
Lernen beginnen
Jack spat on the floor
wypluć (np. jedzenie z ust)
Lernen beginnen
spit, spat, spat
wypluć (np. jedzenie z ust)
Lernen beginnen
spit, spit, spit
On spróbował zupy i wypluł ją
Lernen beginnen
He tasted the soup and spat it out
wyrzucać z siebie (np. wulkan lawę)
Lernen beginnen
spit, spat, spat
wyrzucać z siebie (np. wulkan lawę)
Lernen beginnen
spit, spit, spit
fuknąć, prychnąć
Lernen beginnen
spit
fuknąć, prychnąć
Lernen beginnen
spit out
wypluć coś
Lernen beginnen
spit something out, phrasal verb
wypluj to!, wykrztuś to z siebie! (gdy chcemy, żeby ktoś coś w końcu powiedział)
Lernen beginnen
spit it out!, spoken, idiom
wypluj to!, wykrztuś to z siebie! (gdy chcemy, żeby ktoś coś w końcu powiedział)
Lernen beginnen
say it!, spoken, idiom
No dawaj, wypluj to!
Lernen beginnen
Come on, spit it out!
Nie wstydź się! Wykrztuś to z siebie!
Lernen beginnen
Don't be shy! Spit it out!
pluć na coś, pluć do czegoś
Lernen beginnen
spit at something
pluć na coś, pluć do czegoś
Lernen beginnen
spit on something
pluć na coś, pluć do czegoś
Lernen beginnen
spit into something
stłuc (np. szybę), rozwalić (np. zamek)
Lernen beginnen
smash
pogardliwy (o spojrzeniu), lekceważący (stosunek do kogoś)
Lernen beginnen
scornful
pogardliwy (o spojrzeniu), lekceważący (stosunek do kogoś)
Lernen beginnen
feeling or expressing contempt or derision
pogardliwie, lekceważąco
Lernen beginnen
scornfully
spojrzenie
Lernen beginnen
gaze
skupiony, głęboki
Lernen beginnen
intent
zdeterminowany
Lernen beginnen
intent
spojrzenie
Lernen beginnen
a steady intent look
wzrok
Lernen beginnen
gaze
przypatrywać się
Lernen beginnen
gaze
przyglądać się
Lernen beginnen
gaze
przyglądać się
Lernen beginnen
look steadily and intently, especially in admiration, surprise, or thought
wsłuchiwać się, wsłuchać się
Lernen beginnen
listen intently
wsłuchiwać się, wsłuchać się
Lernen beginnen
listen carefully
zamiar, cel
Lernen beginnen
purpose
praktycznie (o czymś, co teoretycznie nie jest prawdziwe, ale w praktyce można to za prawdziwe uznać)
Lernen beginnen
for all practical purposes
praktycznie
Lernen beginnen
to all intents and purposes
skupienie, przejęcie
Lernen beginnen
intentness
obserwować uważnie
Lernen beginnen
watch carefully
obserwować uważnie
Lernen beginnen
watch closely
obserwować uważnie
Lernen beginnen
watch intently
bułka
Lernen beginnen
roll
dobra passa, szczęście, powodzenie
Lernen beginnen
roll
odnosić same sukcesy, mieć szczęście
Lernen beginnen
be on a roll, idiom
przewracanie oczami
Lernen beginnen
eye roll
skręt (samodzielnie zrobiony papieros)
Lernen beginnen
roll-up
wałeczek tłuszczu, oponka (np. na brzuchu)
Lernen beginnen
roll of fat
zakasać rękawy
Lernen beginnen
roll up our sleeves
numerek, folgowanie (uprawianie seksu z kimś)
Lernen beginnen
a roll in the hay
omlet
Lernen beginnen
omelette
omlet
Lernen beginnen
omelet, American English
tortilla hiszpańska (rodzaj omleta)
Lernen beginnen
Spanish omelette
tortilla hiszpańska (rodzaj omleta)
Lernen beginnen
Spanish omelet
Gdzie drwa rąbią tam wióry lecą. (dosł. Nie możesz zrobić omletu nie rozbijając jajek.)
Lernen beginnen
You can't make an omelette without breaking eggs
grymas
Lernen beginnen
an ugly, twisted expression on a person's face, typically expressing disgust, pain, or wry amusement
wykrzywiać usta
Lernen beginnen
grimace
wykrzywiać usta
Lernen beginnen
make a grimace
krzywy, skręcony, skrzywiony
Lernen beginnen
wry
lekko drwiący, kpiący
Lernen beginnen
wry
przekrzywiony, zmierzwiony, w nieładzie
Lernen beginnen
awry
cierpko
Lernen beginnen
wryly
cierpki uśmiech
Lernen beginnen
wry smile
gorzki uśmiech
Lernen beginnen
a wry smile
zrobić kwaśną minę, skrzywić się
Lernen beginnen
make a wry face
bocznica (kolejowa)
Lernen beginnen
shunt
stłuczka (gdy pojazd najedzie na tył pojazdu jadącego przed nim)
Lernen beginnen
shunt, British English
zespolenie
Lernen beginnen
shunt
wejście, dane wejściowe (informacje wprowadzane do komputera)
Lernen beginnen
input
wkład, udział
Lernen beginnen
input
moc wejściowa
Lernen beginnen
input
regionalny
Lernen beginnen
regional
lokalny
Lernen beginnen
regional
regionalny
Lernen beginnen
of, relating to, or characteristic of a region
oprócz, poza, z wyjątkiem
Lernen beginnen
except
oprócz tego, aby
Lernen beginnen
except to
oprócz tego, że
Lernen beginnen
except that
oprócz w
Lernen beginnen
except in
tylko wtedy gdy
Lernen beginnen
only when
oprócz przez
Lernen beginnen
except by
oprócz miejsca, gdzie
Lernen beginnen
except where
oprócz czasu, kiedy
Lernen beginnen
except when
z wyjątkiem
Lernen beginnen
excepting, formal
Jem wszystko, z wyjątkiem ryb
Lernen beginnen
I eat anything excepting fish
chyba że
Lernen beginnen
unless
jeżeli nie
Lernen beginnen
unless
chyba że
Lernen beginnen
except if (used to introduce a case in which a statement being made is not true or valid)
nadużycie
Lernen beginnen
abuse
samogwałt
Lernen beginnen
masturbation
samogwałt
Lernen beginnen
self-abuse
rozerwanie, wybuch
Lernen beginnen
burst
rozerwanie, wybuch
Lernen beginnen
an instance of breaking or splitting as a result of internal pressure or puncturing; an explosion
rozerwać
Lernen beginnen
burst
wybuchać
Lernen beginnen
burst
wybuchać
Lernen beginnen
(of a container) break suddenly and violently apart, spilling the contents, typically as a result of an impact or internal pressure
wybuchnąć śmiechem
Lernen beginnen
burst out laughing, idiom
wybuchnąć płaczem
Lernen beginnen
burst into tears
wieszak
Lernen beginnen
hanger
wieszak
Lernen beginnen
coat hanger
wieszak
Lernen beginnen
clothes hanger
wieszak
Lernen beginnen
a shaped piece of wood, plastic, or metal with a hook at the top, from which clothes may be hung in order to keep them in shape and free of creases
On powiesił koszulę na wieszaku
Lernen beginnen
He hung the shirt on a coat hanger
Ona zdjęła swoją sukienkę i powiesiła ją na wieszaku
Lernen beginnen
She took off her dress and hung it on a coat hanger
zawieszka ubrania, pozwalająca powiesić ubranie
Lernen beginnen
hanger loop
haczyk, zawieszka
Lernen beginnen
hanger
wstać z łóżka
Lernen beginnen
get up, phrasal verb
podnieść się, podnosić się (do pozycji pionowej)
Lernen beginnen
get up, phrasal verb
iryd (pierwiastek)
Lernen beginnen
iridium
iryd
Lernen beginnen
the chemical element of atomic number 77, a hard, dense silvery-white metal
kredyt
Lernen beginnen
credit
pstrykać
Lernen beginnen
snap
żółw wodny
Lernen beginnen
turtle
żółw lądowy
Lernen beginnen
tortoise
żółw morski
Lernen beginnen
sea turtle
żółw słodkowodny
Lernen beginnen
terrapin
dodatek (do wynagrodzenia), dodatkowe uposażenie (zwykle w formie niepieniężnej)
Lernen beginnen
perk
dodatek
Lernen beginnen
additional item or service an employee receives from his or her company for free
gratis, dodatkowa korzyść
Lernen beginnen
perk
gratis, dodatkowa korzyść
Lernen beginnen
something additional workers receive from their companies for free e.g. free meals, company phones etc
przychodzić do siebie (po chorobie)
Lernen beginnen
perk, informal
bulgotać
Lernen beginnen
perk, informal
zadzierać (głowę)
Lernen beginnen
perk, informal
parzyć kawę
Lernen beginnen
perk, informal
zaparzać kawę w ekspresie
Lernen beginnen
perk
zaparzać kawę w ekspresie
Lernen beginnen
percolate
sadzać, umieszczać, siadać
Lernen beginnen
perch
Dom był umieszczony na brzegu klifu
Lernen beginnen
The house was perched on the edge of a cliff
strącić kogoś z piedestału
Lernen beginnen
knock somebody off their pedestal
strącić kogoś z piedestału
Lernen beginnen
knock somebody off their perch
przypuszczać, przyjmować, zakładać
Lernen beginnen
assume
Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją
Lernen beginnen
Don't assume that she doesn't like you; ask her
Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało
Lernen beginnen
I assume that they know what has happened
Oni założyli, że muzeum było zamknięte
Lernen beginnen
They assumed that the museum was closed
objąć (np. jakieś stanowisko), przejąć (np. odpowiedzialność)
Lernen beginnen
assume, formal
przybrać (jakiś wyraz twarzy)
Lernen beginnen
assume, formal
przyjąć, przybrać (pozę, pozycję, ułożenie)
Lernen beginnen
assume, formal
zakładać (że coś jest prawdziwe), opierać się (na czymś)
Lernen beginnen
assume
hipotetyczny, z góry założony (wynik czegoś), domniemany (o niewinności)
Lernen beginnen
assumed
przejąć odpowiedzialność
Lernen beginnen
assume responsibility
przejąć kontrolę
Lernen beginnen
assume control
skromny, bezpretensjonalny (o osobie)
Lernen beginnen
unassuming
przyjmując, zakładając
Lernen beginnen
assuming
odpowiedź
Lernen beginnen
answer
odpowiedź
Lernen beginnen
a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation
odpowiadać
Lernen beginnen
answer
odpowiadać
Lernen beginnen
say or write something to deal with or as a reaction to someone or something
wyrafinowany, obyty w świecie (np. bywalec)
Lernen beginnen
sophisticated
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany (np. oprogramowanie)
Lernen beginnen
sophisticated
wyrafinowany, wyszukany, zaawansowany
Lernen beginnen
designed in a complicated way, advanced and clever
wyszukany, zaawansowany
Lernen beginnen
(of a machine, system, or technique) developed to a high degree of complexity
Dom jest chroniony przez wyrafinowany system alarmow
Lernen beginnen
The house is protected by a sophisticated alarm system
Taka wyszukana technologia nie została wynaleziona przez noc
Lernen beginnen
Such sophisticated technology wasn't developed overnight
wyrobiony (mający wiedzę)
Lernen beginnen
sophisticated
naturalny, niewinny, prostolinijny (o osobie)
Lernen beginnen
unsophisticated
prosty, nieskomplikowany (np. metoda)
Lernen beginnen
unsophisticated
wyrafinowany światowiec
Lernen beginnen
sophisticate
wyrafinowany światowiec
Lernen beginnen
a person with much worldly experience and knowledge of fashion and culture
Chodź
Lernen beginnen
c'mere
skrót od "give me"
Lernen beginnen
gimme, informal
odepchnąć się od brzegu
Lernen beginnen
push off, phrasal verb
spływać, spadać, iść (skądś)
Lernen beginnen
push off, phrasal verb
śmiać się na głos
Lernen beginnen
LOL, idiom, informal
śmiać się na głos
Lernen beginnen
laughing out loud, idiom, informal
śmiać się na głos
Lernen beginnen
laugh out loud, idiom, informal
dużo śmiechu, kupa śmiechu
Lernen beginnen
laughing out loud, idiom
na litość boską
Lernen beginnen
for crying out loud
spędzać czas
Lernen beginnen
hang out
zaskakująco, zadziwiająco, o dziwo
Lernen beginnen
surprisingly
zadziwiający, zaskakujący
Lernen beginnen
surprising
niespodzianka
Lernen beginnen
surprise
spodziewany, oczekiwany
Lernen beginnen
unsurprising
wesoły, optymistyczny
Lernen beginnen
upbeat
żyć z czegoś
Lernen beginnen
live off something, phrasal verb
skończyć (np. gdzieś)
Lernen beginnen
end up, phrasal verb
skończyć (np. gdzieś)
Lernen beginnen
to find yourself in an unexpected situation or place
Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu
Lernen beginnen
I can bet he'll end up in prison
Zmierzaliśmy do Paryża, ale skończyliśmy w Barcelonie!
Lernen beginnen
We were heading for Paris, but we ended up in Barcelona!
On skończył jako fotograf, po tym jak spróbował różnych stanowisk
Lernen beginnen
He ended up working as a photographer after he tried different jobs
władze portowe
Lernen beginnen
port authority
zasysać, wciągać przez usta (płyn lub gaz)
Lernen beginnen
suck
ssać (np. pastylkę)
Lernen beginnen
suck
Dziecko ssało cukierka
Lernen beginnen
The child was sucking on a sweet
Ona sączyła sok przez słomkę, obserwując przechodniów
Lernen beginnen
She sucked juice through a straw observing passersby
Kociak wyssał mleko z butelki
Lernen beginnen
The kitten sucked up the milk from the bottle
zassać, odessać, wciągnąć, wypchnąć (używając dużej siły, np. odessać tłuszcz)
Lernen beginnen
suck
być beznadziejnym, być do dupy
Lernen beginnen
suck, informal
Ich nowy singiel jest do dupy
Lernen beginnen
Their new single sucks
Ten film jest naprawdę koszmarny
Lernen beginnen
This movie really sucks
ssanie
Lernen beginnen
suck
robić komuś minetę, obciągać komuś
Lernen beginnen
suck somebody, taboo
coś jest beznadziejne, coś jest do dupy
Lernen beginnen
something sucks, idiom
rozbić, rozbijać (np. samochód, samolot)
Lernen beginnen
crash
uderzyć w kimono (iść szybko spać)
Lernen beginnen
crash
odłożyć coś (umieścić coś z powrotem na swoim miejscu)
Lernen beginnen
put something back, phrasal verb
Odłóż tę książkę z powrotem na półkę
Lernen beginnen
Put that book back on the shelf
Czy mógłbyś odłożyć buty z powrotem do szafki?
Lernen beginnen
Could you put your shoes back to the cabinet, please?
synonim
Lernen beginnen
replace
zwracać coś
Lernen beginnen
put something back, phrasal verb
ciężko stąpać, tupać, iść tupiąc
Lernen beginnen
stomp
nadeptać, podeptać (coś, kogoś)
Lernen beginnen
stomp
tupot (odgłosy ciężkich kroków)
Lernen beginnen
stomp
rozdzielić je?
Lernen beginnen
Split it?
miażdżyć, przygniatać, kruszyć
Lernen beginnen
crush
Samochód został zmiażdżony przez drzewo
Lernen beginnen
The car was crushed by a tree
Zmiażdż nieco czosnku i wrzuć na patelnię
Lernen beginnen
Crush some garlic and put it into the pan
On usiadł na torbie i zmiażdżył jej zawartość
Lernen beginnen
He sat on the bag and crushed its contents
zgnieść, rozgnieść, wycisnąć (np. czosnek)
Lernen beginnen
crush
zdruzgotać (np. uwagami, krytyką)
Lernen beginnen
crush
zadurzenie
Lernen beginnen
crush, informal
Założę się, że ona jest w nim zadurzona
Lernen beginnen
I bet she's got a crush on him
synonim
Lernen beginnen
infatuation
miłość (osoba, w której się podkochujemy)
Lernen beginnen
crush
ścisk, tłok, tłum
Lernen beginnen
crush
W środku był straszny tłok
Lernen beginnen
There was a great crush inside
Przecisnął się przez tłum tancerzy tam, gdzie stała Sarah
Lernen beginnen
He pressed through the crush of dancers to where Sarah was standing
zgnieciony
Lernen beginnen
crushed
przygniatający, miażdżący, druzgocący, przytłaczający (np. większość, ciężar)
Lernen beginnen
crushing
miażdżący, druzgocący (np. krytycyzm, spojrzenie)
Lernen beginnen
crushing
być zauroczonym kimś, podkochiwać się w kimś
Lernen beginnen
crush on somebody
kruszarka
Lernen beginnen
crusher
zostać stratowanym na śmierć
Lernen beginnen
crush to death
zniszczyć konkurencję
Lernen beginnen
crush competition
odnieść miażdżącą porażkę
Lernen beginnen
crush to defeat
zniweczyć czyjeś nadzieje (także: pewność siebie, entuzjazm)
Lernen beginnen
crush somebody's hopes
niegniotący, niemnący
Lernen beginnen
non-crushable
niezłomny
Lernen beginnen
uncrushable
zmiażdżyć przeciwnika
Lernen beginnen
crush the opponent
być zadurzonym w kimś
Lernen beginnen
have a crush on somebody
spaść na ziemię z hałasem, z łoskotem
Lernen beginnen
crush to the ground
zdławić bunt, zdławić powstanie
Lernen beginnen
crush a rebellion
doznać druzgocącej klęski
Lernen beginnen
suffer a crushing defeat
rozgnieść ząbek czosnku
Lernen beginnen
crush a clove of garlic
. dziwaczny, maniakowaty
Lernen beginnen
geeky
wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy (np. smutek, żal, kolor, zimno)
Lernen beginnen
intense
wielki, głęboki, intensywny, dotkliwy
Lernen beginnen
of extreme force, degree, or strength
reagujący emocjonalnie
Lernen beginnen
intense
reagujący emocjonalnie
Lernen beginnen
having or showing strong feelings or opinions; extremely earnest or serious
zasadniczy, intensywny, poważny
Lernen beginnen
intense
intensywnie, mocno
Lernen beginnen
intensely
napięty, nerwowy (o sytuacji, atmosferze)
Lernen beginnen
tense
napinać, naprężać
Lernen beginnen
tense
napinać, naprężać
Lernen beginnen
tense up
wielki upał
Lernen beginnen
intense heat
silny sprzeciw
Lernen beginnen
intense opposition
intensywność
Lernen beginnen
intenseness
intensywne wahania
Lernen beginnen
intense fluctuations
brak uczuć wyższych
Lernen beginnen
a lack of intense feelings
podatność, wrażliwość
Lernen beginnen
vulnerability
brak zabezpieczenia, podatność na zranienie
Lernen beginnen
vulnerability
słaby punkt
Lernen beginnen
vulnerability
niezniszczalność, nienaruszalność
Lernen beginnen
invulnerability
bezbronny, odsłonięty, wystawiony na ciosy
Lernen beginnen
vulnerable
niepewna pozycja
Lernen beginnen
vulnerable position
niezniszczalny, nienaruszalny, niepodatny, niewrażliwy
Lernen beginnen
invulnerable
bezbronnie
Lernen beginnen
vulnerably
czynnik
Lernen beginnen
factor
Wiele czynników przyczyniło się do tej decyzji
Lernen beginnen
Many factors contributed to this decision
W naszych badaniach musimy wziąć pod uwagę wiele czynników
Lernen beginnen
Our research requires a number of factors to be taken into account
zaprosić, umówić się
Lernen beginnen
ask out, phrasal verb
wejść na górę, podejść (do czegoś)
Lernen beginnen
walk up

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.