Shops & Services Module 7

 0    96 Datenblatt    tudekagnieszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
shopping arcades
Lernen beginnen
pasaż handlowy
main thoroughfare
Lernen beginnen
główna ulica
acquired
Lernen beginnen
uzyskać
Italianate
Lernen beginnen
włoski styl
aim
Lernen beginnen
cel
intergrated shops
Lernen beginnen
zintegrowane sklepy
unveiled
Lernen beginnen
odsłoniony
arching glass roof
Lernen beginnen
łukowaty szklany dach
stock in trade
Lernen beginnen
towar do sprzedania
less well-off
Lernen beginnen
zamożny
window-shop
Lernen beginnen
oglądanie wystaw
instigation
Lernen beginnen
za namową
retained for residential use
Lernen beginnen
zatrzymane do użytku "mieszkaniowego"
housed all the facilities we associate
Lernen beginnen
mieści w sobie wszystkie udogodnienia z którymi obcujemy
mammoth
Lernen beginnen
gigantyczne
appeal
Lernen beginnen
wrażenie
warehouse
Lernen beginnen
magazyn
spot
Lernen beginnen
miejsce
retail
Lernen beginnen
detaliczny
flocking to...
Lernen beginnen
gromadzić się
droves
Lernen beginnen
tłum
admission charge
Lernen beginnen
opłata za wejście
beyond dispute
Lernen beginnen
poza dyskusją
established
Lernen beginnen
ustanowiony
surprisingly
Lernen beginnen
zaskakująco
upheavals
Lernen beginnen
wstrząs
renowned
Lernen beginnen
znany z czegoś
been restored in full to its original glory
Lernen beginnen
odnowiony w pełni, przywrócony do poprzedniej chwały
household goods
Lernen beginnen
AGD
upmarket
Lernen beginnen
drogi
you needn't part with your cash at all
Lernen beginnen
nie musisz rozstawać się ze swoimi pieniędzmi
step back
Lernen beginnen
cofnąć się
abolished
Lernen beginnen
zniesione
connected
Lernen beginnen
połączony, powiązany
dramatic changes
Lernen beginnen
dramatyczne zmiany
high-class
Lernen beginnen
wysoka klasa
call for action
Lernen beginnen
wezwanie do działania
improvements to a building
Lernen beginnen
ulepszenia budynku
member of the upper class
Lernen beginnen
członek wyższej klasy
look for sale without buying anything
Lernen beginnen
szukać przecen bez zamiaru kupienia czegokolwiek
people of high social standing
Lernen beginnen
ludzie o wysokiej pozycji społecznej
claim to be
Lernen beginnen
twierdzić że jest
previous owners
Lernen beginnen
poprzedni właściciele
luxury goods
Lernen beginnen
towary luksusowe
in its early years
Lernen beginnen
w jego wczesnych latach
to estblish a reputation as
Lernen beginnen
ustanowienie reputacji
to survive wars
Lernen beginnen
przetrwać wojny
be restored in full
Lernen beginnen
przywrócony w całości
to treat yourself to a coffee
Lernen beginnen
zafundować sobie kawę
inspired by
Lernen beginnen
zainspirowany czymś (na podstawie widoku)
unveiled to the public
Lernen beginnen
odsłonięty dla publiki
to retain the original design
Lernen beginnen
zachować oryginalny design
established an international reputation
Lernen beginnen
zapewnił sobie międzynarodową sławę
hairdresser's
Lernen beginnen
fryzjer/ka
launch
Lernen beginnen
wprowadzić na rynek
place
Lernen beginnen
wysuwa, składa
in fullw
Lernen beginnen
w całości
giving away
Lernen beginnen
rozdawać
branch
Lernen beginnen
oddział
deposit
Lernen beginnen
kaucja
amount
Lernen beginnen
ilość
account
Lernen beginnen
konto
manage
Lernen beginnen
kierować
take out a loan
Lernen beginnen
wziąć pożyczkę
withdraw
Lernen beginnen
wycofać
charge
Lernen beginnen
opłata
comes out
Lernen beginnen
wychodzi
foreign
Lernen beginnen
obcy
insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie
discount
Lernen beginnen
wymiana
flask
Lernen beginnen
termos
produce
Lernen beginnen
produkty rolne
likewise
Lernen beginnen
podobne
indicate
Lernen beginnen
wskazać
accordingly
Lernen beginnen
według tego
in return
Lernen beginnen
z kolei
all in all
Lernen beginnen
wszystko pod uwagą
by and large
Lernen beginnen
w sumie, ogólnie
evidently
Lernen beginnen
najwyraźniej
see purchases
Lernen beginnen
nabyć zakupy
gwarancja
Lernen beginnen
warranty
bezwartosciowy
Lernen beginnen
worthless
nieletni
Lernen beginnen
youngster
obowiazki domowe
Lernen beginnen
household chores
rummaging
Lernen beginnen
grzebanie, poszukiwanie
misnomer
Lernen beginnen
zle nazywany, mylony
throng
Lernen beginnen
chmara
decline
Lernen beginnen
spadek
pernament fixture
Lernen beginnen
element wyposażenia
browse
Lernen beginnen
przegladac
cater for
Lernen beginnen
zaadresowac
spectrum
Lernen beginnen
zakres
rzemioslo
Lernen beginnen
craft
plethora
Lernen beginnen
nadmiar
embark on
Lernen beginnen
wyruszac na
be jostled
Lernen beginnen
byc popchnietym

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.